המשבר הכלכלי כבר כאן: גירעון הממשלה בשיא

נקודת השפל הגיעה: הממשלה נמצאת בגירעון מצטבר שמסתכם ביותר מ-100 מיליארד שקלים • ביחס לאשתקד, מאז תחילת השנה קטנו הכנסות המדינה בקרוב ל-10% • וזה עוד לא הכל: לקראת סוף 2020 הגירעון יטפס עוד כלפי מעלה

הכנסות והוצאות | מקור: pixabay

שיא שלילי לגירעון המדינה. מעל 100 מיליארד שקלים הצטברו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 והוצאות משרדי הממשלה, גם אם מנטרלים את הוצאות הקורונה, גדלו ב-0.9%. בחודש ספטמבר בלבד עמד הגירעון על 14.9 מיליארד שקלים, לעומת ספטמבר 2019 בו נמדד גירעון תקציבי של 1.9 מיליארד שקלים. עלייה מטאורית של מאות אחוזים. וחשוב לזכור: השיא הבא עוד לפנינו, עד תום השנה.

החל מחודש מרץ ניכרים בקופת המדינה תוצאותיו של משבר הקורונה על המשק הישראלי ועל הפעילות התקציבית הממשלתית. הוצאות הממשלה עלו ומנגד נצפתה ירידה בהכנסות ממסים. גם הביטוח הלאומי לא מייצר עודף הכנסות מפעילותו, ואינו שומר יתרות לחודשים הבאים, בהם הוא צפוי להיות בגירעון תזרימי.

250/200 סייד בר + קובייה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד הגירעון המצטבר על 102.4 מיליארד שקלים, לעומת 31.1 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ב-12 החודשים האחרונים הגירעון עומד על 9.1% מהתמ”ג – 123.5 מיליארד שקלים.

באמצעות הנפקות אג”ח, בחודש ספטמבר גייסה המדינה 23.9 מיליארד שקלים מהשוק המקומי, ובחו”ל גויסו חצי מיליארד שקלים בספטמבר.

ומה באשר להוצאות הממשלה? אלה הסתכמו בחודש ספטמבר ב-43.2 מיליארד שקלים, ומתוכם, שולמו 2.5 מיליארד שקלים כהחזרי ריבית, ופירעון קרן וריבית לביטוח הלאומי בסך 3.2 מיליארד שקלים. שאר ההוצאה הינה של משרדי הממשלה.

לפי נתוני האוצר, הרי שמתחילת השנה הוצאות הממשלה עמדו על כ-300 מיליארד שקלים; 42.9 מיליארד מתוכם, יועדו להתמודדות עם משבר הקורונה. כמו כן, תשלומי ריבית ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי הסתכמו ב-38.3 מיליארד. אלה הוצאות הגבוהות ב-0.9% מהוצאות התקופה המקבילה אשתקד, בנטרול הוצאות הקורונה.

הכנסות המדינה בחודש ספטמבר עמדו על 28.3 מיליארד שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה הכניסה קופת המדינה 233.7 מיליארד שקל. זהו קיטון נומינלי הנושק ל-10% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

Inner article

ההכנסות ממסים הסתכמו בספטמבר ב-28 מיליארד שקל; 14.3 מיליארד ממסים ישירים, ו-13.2 מיליארד ממסים עקיפים. מאגרות הכניסה המדינה 0.4 מיליארד שקל. ככלל, מתחילת השנה עמדו הכנסות המדינה על 230 מיליארד שקל – קיטון של 4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה