המשכורת עלתה מעט, אבל אפשר לחיות ממנה הרבה פחות

השכר לא עומד בקצב האינפלציה: השכר הממוצע בישראל עלה בחודש יולי (מול יולי 2021) ב-3.4% וצבר ירידה מול יוני 2022 | לפי נתוני הלמ"ס השכר הממוצע אינו מאפשר לחיות ממנו באופן ריאלי | נתוני הבזק לחודש אוגוסט השנה מלמדים כי השכר הממוצע ירד מול נתוני יולי

השכר הממוצע במשק | צילום אילוסטרציה: Vintage Tone, שאטרסטוק

הלמ"ס פרסמה היום (ב) את נתוני השכר הממוצע במשק חודש יולי 2022 – על פי נתונים מקוריים (עובדים ישראלים). מהנתונים עולה כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,113 ש"ח, עלייה של 3.4% לעומת יולי 2021 (11,715 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 10,731 ש"ח, ירידה של 1.7% לעומת יולי 2021 (10,919 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 4.009 מיליון, עלייה של 5.4% לעומת יולי 2021 (3.805 מיליון) ועלייה של 0.5% לעומת יוני 2022 (3.988 מיליון).

פורסמו היום גם נתוני הבזק לחודש אוגוסט, מנתונים חלקיים שהגיעו לידי הלמ"ס. מהם עולה, כי שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני ההבזק לחודש אוגוסט 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 11,894 ש"ח, עלייה של 3.8% לעומת אוגוסט 2021 (11,459 ש"ח).

Inner article

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 12,246 ש"ח, עלייה של 3.9% לעומת אוגוסט 2021 (11,784 ש"ח). משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש אוגוסט 2022 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.167 מיליון, עלייה של 4.8% לעומת אוגוסט 2021 (3.974 מיליון) וירידה של 2.2% לעומת יולי 2022 (4.259 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.916 מיליון, עלייה של 4.7% לעומת אוגוסט 2021 (3.739 מיליון) וירידה של 2.3% לעומת יולי 2022 (4.009 מיליון).​

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה