המשכורת שלכם לא עלתה? השכר הממוצע במשק – בעלייה

השכר הממוצע למשרת שכיר באוגוסט (במחירים שוטפים) היה 12,258 ש"ח, עלייה של 4.0% לעומת אוגוסט 2021, אז עמד השכר על 11,784 ש"ח | השכר הממוצע לשכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 10,890 ש"ח, ירידה של 0.6% לעומת אוגוסט 2021  – אז עמד השכר על 10,951 ש"ח | כמה הרוויחו עובדי ההייטק ועל כמה עמדו מספר משרות השכיר?

השכר הממוצע במשק | צילום אילוסטרציה: Vintage Tone, שאטרסטוק

הלמ"ס מפרסם היום את נתוני השכר הממוצע במשק לחודש אוגוסט 2022.

השכר הממוצע למשרת שכיר באוגוסט (במחירים שוטפים) היה 12,258 ש"ח, עלייה של 4.0% לעומת אוגוסט 2021, אז עמד השכר על 11,784 ש"ח.במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה השכר הממוצע במשק 10,890 ש"ח, ירידה של 0.6% לעומת אוגוסט 2021  – אז עמד השכר על 10,951 ש"ח.

250/200 סייד בר + קובייה

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש"ח), יוני 2022-אוגוסט 2022

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

סך כל העובדים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים מחו"ל

אוגוסט 2022 11,908 12,258 7,700
יולי  2022 11,782 12,116 7,744
יוני 2022 12,151 12,510 7,549

משרות שכיר

משרות שכיר (אלפים), יוני 2022-אוגוסט 2022

משרות שכיר –

סך כל העובדים

משרות שכיר –

עובדים ישראלים

משרות שכיר –

עובדים מחו"ל

אוגוסט 2022 4,166.3 3,912.1 129.4
יולי 2022 4,259.4 4,009.8 128.5
יוני 2022 4,237.5 3,989.0 128.0

מגזרים במשק

בחודש אוגוסט 2022 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.536 מיליון משרות שכיר (64.8% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 13,418 ש"ח.

שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, אוגוסט 2022

מגזר שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש"ח) משרות שכיר (אלפים) אחוז משרות שכיר מכלל משרות השכיר במשק
סה"כ המשק 12,258 3,912.1 100.0%
חברות לא-פיננסיות 13,418 2,535.5 64.8%
מגזר ממשלתי 11,432 734.3 18.8%
מלכ"רים פרטיים 6,633 276.0 7.1%
משקי בית 5,877 260.8 6.7%
חברות פיננסיות 20,629 105.5 2.7%

תחום ההייטק

בחודש אוגוסט 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 27,880 ש"ח, עלייה של 5.6% לעומת אוגוסט 2021 (26,404 ש"ח).

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 386.3 אלף, עלייה של 8.7% לעומת אוגוסט 2021 (355.3 אלף) וללא שינוי בהשוואה לחודש יולי 2022.

משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.9% מכלל משרות השכיר במשק לעומת 9.6% בחודש יולי  2022.

 

נתוני הבזק – הצצה לספטמבר

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני ההבזק לחודש ספטמבר 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 11,840 ש"ח, עלייה של 4.8% לעומת ספטמבר 2021 (11,299 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 12,205 ש"ח, עלייה של 4.6% לעומת ספטמבר 2021 (11,670 ש"ח).

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש ספטמבר 2022 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.143 מיליון, עלייה של 7.1% לעומת ספטמבר 2021 (3.869 מיליון) וירידה של 0.6% לעומת אוגוסט 2022 (4.166 מיליון). מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 3.887 מיליון, עלייה של 6.8% לעומת ספטמבר 2021 (3.638 מיליון) וירידה של 0.6% לעומת אוגוסט 2022 (3.912 מיליון).

כתיבת תגובה