המשקיעים חזרו: גידול של 15% בנובמבר מול 2019

נובמבר הגדול: סקירת ענף הנדל”ן למגורים של הכלכלנית הראשית באוצר לחודש נובמבר 2020 מגלה זינוק של 45% ברכישות דירות בהשוואה לאוקטובר ועלייה של 15% גם בהשוואה מול נובמבר 2019 • שיא ברכישות של דירות בתכניות ממשלתיות בהשוואה לחודשי נובמבר עד 2009 • המשקיעים ממשיכים להוביל את השוק עם 2,100 יח”ד, הרמה הגבוהה ביותר מאז אפריל 2016

דירות מוכנות לאכלוס | צילום: חזי חוגסטה

אגף הכלכלנית הראשית מפרסם את סקירת ענף הנדל”ן למגורים לחודש נובמבר 2020 וממנו עולה כי בחודש נובמבר נרכשו 11.1 אלף דירות (כולל דירות בסבסוד ממשלתי) גידול של 15% בהשוואה לנובמבר אשתקד וגידול חד יותר של 45% בהשוואה לרמה הנמוכה יחסית שנרשמה בחודש הקודם (על רקע חג הסוכות והסגר במחצית הראשונה של אוקטובר).

בניכוי העסקאות בסבסוד ממשלתי הסתכם מספר העסקאות בחודש נובמבר ב-10.2 אלף דירות, גידול של 25% בהשוואה לנובמבר אשתקד וגידול של 52% בהשוואה לאוקטובר האחרון. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר ברכישות אלו בחודשי נובמבר מאז שנת 2009.

250

מי שהובילו את הגידול בעסקאות בחודש נובמבר היו המשקיעים.  סך הדירות שנרכשו ע”י סגמנט זה של השוק עמד על 2.1 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר של רכישות אלו מאז אפריל 2016. בהשוואה לנובמבר אשתקד זהו גידול של 75%. משקל המשקיעים בסך העסקאות עמד על 19%, גבוה ב-6.5 נקודות אחוז בהשוואה לנובמבר אשתקד וגבוה ב-1 נקודת אחוז בהשוואה לחודש הקודם.  עם זאת שיעור זה עדיין נמוך משמעותית בהשוואה לתקופה לפני העלאת המס ביוני 2015. 

מכירות המשקיעים בחודש נובמבר הסתכמו אף הם ב-2.1 אלף דירות, גידול של 33% בהשוואה לנובמבר אשתקד ושיעור גידול הגבוה פי שניים מזה שנרשם בסך מכירת דירות יד שניה. מאז חודש יוני מכירות המשקיעים גדלות בקצב גבוה יותר מזה של  הדירות הנמכרות ע”י משפרי הדיור, כאשר במקביל גדל משמעותית שיעור הדירות ש”מחליפות” ידיים בין משקיעים. בחודש נובמבר עמד שיעור זה על 36%, גבוה בתשע נקודות אחוז לעומת נובמבר אשתקד.

בפילוח תעסוקתי של המשקיעים שמכרו את דירתם נמצא כי מאז פרוץ משבר הקורונה גבוה משמעותית משקל העצמאים ובעלי החברות בקרב מוכרים אלו, בהשוואה לשיעורם בקרב רוכשי דירות להשקעה. בפריפריה הצפונית בולט גידול חד במכירות המשקיעים בכלל, בפרט אלו שהינם עצמאים ובעלי חברות. 

קשה למכור יד שניה

מכירות הקבלנים בחודש נובמבר הסתכמו בארבעת אלפי דירות, מזה אלף דירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לנובמבר אשתקד גדלו מכירות הקבלנים בשוק החופשי בשיעור חד של 53%. בהכללת המכירות בסבסוד ממשלתי מצטמצם שיעור הגידול במכירות הקבלנים ל-13%.

875×125

מכירות “מחיר למשתכן” הוסיפו לרדת בחודש נובמבר, בשיעור חד של 38% בהשוואה לנובמבר אשתקד. מאז פרוץ משבר הקורונה ירדו מכירות אלו בשיעור של 22% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שיעור ירידה הגבוה משמעותית מהירידה שנרשמה ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי.

ואילו בגזרת רכישות משפרי הדיור בחודש נובמבר, מציינים באגף הכלכלנית הראשית באוצר כי אלה הסתכמו ב-3.5 אלף דירות, גידול מתון של 4% בהשוואה לנובמבר אשתקד. כמו”כ מבחינת דירות ‘על המדף’ – הוסיף להתארך משך הזמן הדרוש למכירת דירה יד שניה.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה