הנגיד יחתום על השטרות של 100 ו-200 שקלים

בנק ישראל מודיע על הוספת חתימת הנגיד, פרופ' אמיר ירון על שטרות ה-100 וה-200 שקלים • בימים הקרובים, יופצו לציבור לראשונה שטרות הנושאים את חתימתו של הנגיד המכהן, הפרופ' אמיר ירון

הנגיד, פרופ' אמיר ירון בעת קבלת השטרות, על רקע בנק ישראל ושריונית חברת ברינקס, אחת החברות האמונות על שינוע המזומנים לנקודות הקצה ברחבי הארץ | צילום: דוברות בנק ישראל

בנק ישראל הודיע, כי בימים הקרובים, יופצו לציבור לראשונה שטרות בעריך 100 שקלים ובעריך 200 שקלים משנת הדפסה התש"ף – 2020, הנושאים את חתימתו של הנגיד המכהן, פרופ' אמיר ירון.

זאת, בהתאם להוראות סעיף 42 (א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, הקובעות כי שטרות הכסף שיונפקו לציבור יישאו את חתימתו של נגיד בנק ישראל. 

250/200 סייד בר + קובייה

מלבד שינוי זה, יהיו השטרות זהים לחלוטין לשטרות באותם העריכים המצויים כבר כיום במחזור, ואשר ימשיכו להיות בתוקף. 

בנק ישראל יודיע בעתיד על תחילת ההפצה של שטרות בעריכים נוספים אשר ישאו את חתימתו של הנגיד אמיר ירון. 

השטרות יופצו לציבור באמצעות קופות הבנקים המסחריים, המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים וסניפי חברת דואר ישראל. 

 

 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה