הנחייה חדשה: מושתלי כליה פטורים מטופס הפנייה לטיפולים נפוצים

בהוראת סגן שר הבריאות משרדו מפיץ היום הנחיה כי לא יהיה צורך בטופס הפניה עברו מושתלי כליה בטיפולים סטנדרטיים בבתי חולים מקופת החולים המבטחת אותם וכי הליכי החיוב וההתחשבנות יתבצעו ישירות בין קופת החולים לבית החולים

טיפולים למושתלי כליה shutterstock
משרד הבריאות הפיץ היום (ג) הנחיה חדשה לקופות החולים ובתי החולים ובה הקלה משמעותית עבור מושתלי כליה. לפי המצב הנוכחי עד להנחיה החדשה מושתלי הכליה שלרוב נזקקים לביקורים תכופים בבתי החולים בתקופה שלאחר ההשתלה, שעד כה נדרשו לפנות לקופת החולים לקבלת  טופס התחייבות מהגורם הרפואי המבטח (טופס 17) בגין כל בדיקה וטיפול. הדבר הווה מעמסה ומטרד עצום לחולים שגם כך התפקוד שלהם לא קל.
סגן השר ח”כ ליצמן . צילום: דוברות משרד הבריאות
על פי ההנחיות החדשות עליהם הורה סגן שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן, מושתלי כליה, יהיו פטורים מפניה לקופה לקבלת טופס התחייבות עבור הבדיקות והטיפולים הנפוצים. הליכי החיוב וההתחשבנות יתבצעו ישירות בין קופת החולים לבית החולים ללא מעורבות המבוטח. על פי הנוהל החדש המבוטחים יפנו לקופת החולים פעם אחת בלבד בשנה שלאחר ההשתלה ופעם ברבעון בלבד עד חמש שנים לאחר ההשתלה.
 ממשקד הבריאות נמסר כי ההסדר גובש בשיתוף קופות החולים ובתי החולים, לאור פניות רבות שהתקבלו מצד מושתלים ונציגי עמותות חולים. וכי משרד הבריאות יבחן באופן שוטף את יישומו ובהתאם יפעל להרחיבו גם לתחומים נוספים.

inner

כתיבת תגובה