הסוף לפיצולי דירות? כך יתוכננו ה'דיוריות' בפרויקטים החדשים

מנהל התכנון פרסם היום נוהל דיורית בתכניות הבינוי החדשות | תשתיות הדיורית יתבססו על יחידת הדיור שאליה היא מסופחת – ואינה ניתנת לרישום בטאבו נפרד | תכנון הדיורית יכלול אפשרות לפיצולה ואיחודה עם היחידה העיקרית וללא צורך בפעולת רישוי נוספת

רפי אלמליח, ראש מנהל התכנון (בראיון לנמרוד בוסו בכנס מרכז הנדל"ן) | צילום: דוד סאלם

מנהל התכנון פרסם נוהל חדש המנחה את כלל מוסדות התכנון כיצד ניתן לשלב בתוכניות הבנייה החדשות דיורית.

הדיורית היא חדר או מערכת חדרים, המהווים חלק מיחידת דיור קיימת, שיכולים לשמש משק בית נפרד הכולל מקלחת, שירותים ומטבח. על הדיורית לעמוד במספר תנאים מחייבים כגון: שטח הדיורית לא יפחת מ-25 מ"ר, שיגזרו מתוך סך השטחים המותרים לבנייה למגורים באותו תא שטח.

הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור (מיגון, חניה, מים, ביוב וחשמל); הדיורית אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין (טאבו) בנפרד מיחידת הדיור; תכנון הדיורית יכלול אפשרות לפיצולה ואיחודה עם היחידה העיקרית וללא צורך בפעולת רישוי נוספת.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה