הסכם השבת קרקעות מהדסה יוביל לתכנון ובינוי 9,000 יח"ד בי-ם

הסכם שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל להדסה יוביל להשבת קרקעות לצורך תכנונן ושיווקן לטובת הקמת שכונות מגורים בהיקף של כ-9,000 יח"ד בעין כרם והר הצופים | כספי המקדמות מרמ"י להדסה יעמדו על 350 מיליון שקלים | בהמשך תעביר רמ"י להדסה כספים מהכנסות הקרקעות לשם פיתוחו של בית החולים

מפת השבת קרקע בית חולים הדסה | ביצוע: מ.כ. ניהול פרויקטים

בטקס חגיגי שהתקיים היום (ג') בבית חולים הדסה עין כרם בהשתתפות שר הבינוי והשיכון מר יצחק גולדקנופף, מנהל רשות מקרקעי ישראל ינקי קוינט, יו״ר מועצת המנהלים הגב׳ דליה איציק, נשיאת נשות הדסה העולמית גב׳ רודה סמולו ומנכ״ל המרכז הרפואי הדסה פרופ׳ יורם וייס נחתם הסכם עקרונות להשבת קרקעות מהדסה למדינה שיאפשר תכנון והקמת שכונות מגורים חדשות בירושלים בהדסה ועין כרם.

הסכם העקרונות קובע כי רמ"י תקדם תכנון ושיווק למגורים ותעסוקה בשטחים שיוחזרו למדינה תוך מיקסום פוטנציאל יחידות הדיור ושימוש יעיל ומיטבי בקרקע. מדובר על תוספת של כ-8400 יח"ד ואלפי מ"ר למסחר בעין כרם וכ- 400 יח"ד בהר הצופים. וכן תוספת של כ-90,000 מ"ר לתעסוקה.

רשות מקרקעי ישראל תשווק את המגרשים במכרזים פומביים בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל וחלוקת התמורות תיעשה כפי הקבוע בהסכם בין הרשות לבין הדסה באופן שבו הכספים שיועברו מרמ"י במסגרת מתווה זה ישמשו לשם פיתוחו של בית החולים.

הסכם זה הוא נוסף על השטחים שהוחזרו למדינה על-ידי הדסה, במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים בשנת 2014 במסגרת הסדר ההבראה.

במסגרת מימוש ההסכם רמ"י תעביר להדסה מקדמות בסך כולל של 350 מלש"ח לצורך פיתוח בית החולים הדסה עין כרם, בפעימות על פי קצב התקדמות התכנון, המקדמות יקוזזו מהתמורות שישולמו.

רשות מקרקעי ישראל תישא חלקית בהוצאות הפיתוח להקמת מנהרה חדשה  שתידרש בעקבות השכונה החדשה בעין כרם.

שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף : "ההסכם מול 'הדסה' יקדם את בנייתן של קרוב לעשרת אלפים יחידות דיור בירושלים בירת ישראל. משרד הבינוי והשיכון בראשותי יחד עם רמ"י, פועל סביב השעון על מנת להביא לחתימת ההסכם בהקדם האפשרי שיאפשר את הגדלת היצע הדירות בירושלים ולחיזוקה של עיר הקודש בירת ישראל. אני מברך את 'הדסה' על הרצון והנכונות ויחד בעז"ה נמשיך להביא בשורות בתחום הדיור לעיר".

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל: "אני מברך על ההסכם שיאפשר מחד את פיתוח העיר ירושלים ומערכת הבריאות המפוארת שלה ומאידך את הגדלת היצע הקרקעות לדיור. בשעה שמחירי הדיור בכל רחבי הארץ בירידה יש לפעול לכך שגם בירושלים הבירה המחירים ירדו. רק המשך הגדלת ההיצע בעיר יגרום לכך".

יו"ר דירקטוריון הדסה, הגב' דליה איציק: "רמת המסירות והדאגה של השר גולדקנופף וצוותו יחד עם הנהלת רשות מקרקעי ישראל לאורך השנים האחרונות, היא שאפשרה לכולנו להגיע לרגע הזה. רגע חשוב עבור העיר ירושלים ותושביה, רגע חשוב עבור המרכז הרפואי הדסה. לצד הצמיחה של הדסה, בין היתר בהקמת מרכז השיקום החדש והתחדשות בניין האשפוז העגול והוותיק, עושה כאן צוות נפלא לילות כימים, בהמון נשמה וחום עבור המטופלים והמשפחות, להם מגיע תיקון העיוות ההיסטורי שנגרם לנו במשך שנים ארוכות. פיתוח הקרקעות בעין כרם ובהר הצופים הוא צעד משמעותי והכרחי, מובהק בנחיצותו עבור העיר כולה".

מנכ"ל הדסה פרופ' יורם וייס: "חתימת ההסכם היום היא בבחינת עשיית צדק היסטורי עם הדסה. ההסכם יקדם את העיר ירושלים ואת הדסה, לפיתוח תשתיות בתי החולים והרחבת העשייה המחקרית, האקדמית והטיפולית ובצידם – קידום בניית חדר מיון מן המתקדמים ביותר בהדסה הר הצופים. לשמחתנו, בבניית אלפי יחידות הדיור המתוכננות בקרבת בתי החולים של הדסה בעין כרם ובהר הצופים, תנתן עדיפות לצוותים רפואיים, ובכך נרחיב את עוצמתה של העיר ושל תמיכתה במדע וברפואה.

"אני מודה ליו"ר הדירקטוריון של הדסה, דליה איציק, על החזון ועל המאמץ האדיר מול קובעי המדיניות למן הרגע בו יצאנו לדרך ועד לרגע המרגש היום.

"אני מודה לשר הבינוי, למנכ"ל המשרד, למנהל הרשות מקרקעי ישראל ולכל צוותי לשכתם, על המעורבות בתהליך יחד עם הדסה ולמענה, ולמען המדינה שלנו. בימים הקשים שעוברים על כולנו במדינת ישראל, ההסכם הזה מדגיש: אנחנו כאן, ממשיכים לבנות ולהבנות".

נשיאת ארגון נשות הדסה, הגב' רודה סמולו: "מדובר ברגע מרגש עבור כולנו, 300 אלף חברות בארגון הנשים הציוני של נשות הדסה. אני מודה לכל מי שהובילו וקידמו את הרגע הזה, לשר גולדקנופף אשר פעל יחד איתנו ולצוות בישראל ובהדסה בפרט. ברגעים כאלו, אני גאה אפילו יותר להיות נשיאת הארגון ולראות את הכל קורה לנגד עיננו".

מנכ"ל משרדי נשות הדסה בישראל, הגב' סוזי פת בנבנישתי: "מדובר בהסכם חשוב שיקדם ויבטיח לעוד שנים רבות את המשך פיתוח בתי החולים הדסה למען תושבי ירושלים והציבור הישראלי בכלל".

מפה השבת קרקע בית חולים הדסה. קרדיט: מ.כ. ניהול פרויקטים.

כתיבת תגובה