הסכם שת"פ בין הזדמנות ישראלית לאלון גז להשקעות בארה"ב

על רקע חזון האנרגיה הירוקה של ביידן: "הזדמנות ישראלית" ואלון גז חתמו על הסכם לשיתוף פעולה לאיתור ובחינת הזדמנויות השקעה בנכסי נפט וגז מפיקים בארה"ב • כל השקעה בנכסים תעשה עם משקיע אמריקאי מקומי – בבחירת הנכסים יושם דגש על תזרים מבארות קיימות ולא על פיתוח ואקספלורציה • אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית: "דווקא על רקע מדיניות ממשל ביידן לעבור לאנרגיות מתחדשות נוצרות הזדמנויות השקעה בנכסי גז ונפט מפיקים בארה"ב, ובמיוחד למי שיש הון נזיל לניצול הזדמנויות"

אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית | צילום: תמר מצפי

שותפויות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" ואלון גז פיתוח אנרגיה מדווחות הבוקר על הסכם לשיתוף פעולה שנחתם ביניהן. על פי ההסכם, שתי החברות ישתפו פעולה באיתור ובחינת הזדמנויות השקעה בנכסי נפט וגז מפיקים בארה"ב. מדובר בנכסים מפיקים ביבשה בלבד, ולא בים. יצויין כי כל השקעה בנכס תעשה בהשקעה משותפת עם משקיע אמריקאי מקומי שייכנס בתנאים דומים ובבחירת הנכסים יושם דגש על תזרים מבארות קיימות ולא על פיתוח ואקספלורציה. כמו כן סוכם כי בבחירת הנכסים יינתן יתרון לאזור בעל רגולציה אוהדת ומערכת הולכת גז קיימת. בנוגע למימון הרכישות, על פי ההסכם בין החברות תיבחן באופן חיובי אפשרות למימון מקומי אמריקאי פיננסי מקצועי.

במסגרת ההסכם נקבע כי לצורך כך הצדדים, בין היתר יתקשרו במשותף עם יועצים, יבצעו בדיקות נאותות בהיבטים הרלבנטיים בהתאם למתווה ולתקציב שיוסכם בין הצדדים ביחס לכל נכס פוטנציאלי, וכן, בהתאם לקבוע בהסכם, יקיימו מו"מ במשותף לגבי הצטרפות לנכס הפוטנציאלי ותנאי ההשקעה בו.

בהתאם לסיכום בין החברות, עלויות בחינת הנכסים הפוטנציאליים כאמור יחולקו באופן שווה (50/50) בין הצדדים ובלבד שכל הוצאה תאושר על ידי הצדדים מראש. בכל שלב רשאי מי מהצדדים להודיע לצד השני כי איננו מעוניין בהמשך שיתוף הפעולה לבחינת נכס פוטנציאלי. במקרה כזה יהא רשאי הצד השני להמשיך בבחינת והשקעה בנכס האמור לבדו. ההסכם בין החברות הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה בכתב בת 30 יום מראש לצד השני.

לדברי אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית, דווקא מדיניות ממשל ביידן לצמצם את השימוש בדלקים פוסיליים ומעבר לאנרגיות מתחדשות מייצרת הזדמנויות השקעה בנכסי גז ונפט מפיקים בארה"ב ומטרת שיתוף הפעולה בין החברות היא לנצל הזדמנויות אלה. "אנו מעריכים כי על רקע מדיניות ביידן, חברות אנרגיה אמריקאיות יחלו למכור נכסים מפיקים, במחירים אטרקטיביים,  אם כחלק ממדיניות ניהול הסיכונים שלהן,  אם מתוך רצון לעבור להשקעות באנרגיות מתחדשות והצורך במזומנים ואם בשל רגולציה שתחייב אותן לעשות זאת. שילוב של מדיניות זו, יחד העובדה כי בטווח הנראה לעין עדיין יהיה צורך בשימוש באנרגיות המסורתיות, צפוי לייצר  הזדמנות יוצאת דופן להשקעה בנכסים מפיקים, ובמיוחד למי שיושב על קופת מזומנים" לדברי שוקר, בכוונת השותפות להתמקד בהשקעות בנכסים מפיקים, המייצרים מיידית תזרים מזומנים קבוע, ולא להיכנס לתחום האקספלורציה. "במקביל" אומר שוקר, "אנחנו לומדים את תחום האנרגיות המתחדשות וככל שהרגולציה תתיר לשותפויות הנפט לפעול בתחום אנחנו נתחיל לבחון השקעות גם בתחום זה".

"הזדמנות ישראלית" מחזיקה כיום בפורטפוליו נרחב של רישיונות ימיים בישראל. השותפות מחזיקה ב-21% מחזקת "ישי", מאגר חוצה גבולות המהווה חלק ממאגר "אפרודיטה" הקפריסאי.  המאגר הוכרז כ"תגלית" ע"י משרד האנרגיה כאשר על פי פרסומי המשרד כמות הגז ב"ישי"  מוערכת ב- 10-12 BCM  גז טבעי. בנוסף השותפות מחזיקה  בארבעת הרישיונות הימיים 55,56,61,62 (מקבץ D) בשיעור של 20% לצד חברת אנרג'יאן המחזיקה את יתרת הבעלות ומשמשת כמפעילת הרישיונות. בשטח הרישיונות נמצא  בין היתר פרוספקט "עוז" אשר בוצע בו סקר סיסמי תלת ממדי. ע"פי דוח NSAI שפורסם, פוטנציאל הפרוספקט הוא כ 2.5 TCF גז טבעי וכ- 255 מיליון חביות. פרוספקט הנפט הינו הרדוד ביותר במים הכלכליים של ישראל בשכבת הCretaceous.

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ, עוסקת בהשקעות בתחום חיפוש והפקת נפט וגז טבעי, זאת באמצעות החזקה של כ-95% מהזכויות בשותפות "דור חיפושי גז" המחזיקה 4% מהבעלות על מאגר "תמר".

כתיבת תגובה