הערעור נדחה: חברות הגז לא יקבלו חזרה תמלוגים שתבעו

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קיבל את עמדת המדינה ומשרד האנרגיה ודחה את התביעה שהוגשה מטעם התובעות | החברות, שהינן בעלות זכויות בחזקות גז טבעי על פי חוקי הנפט, טענו כי יש להשיב להן תמלוגים על סמך שווי השוק של הגז שנגבו לטענתן על פי תעריף גבוה

אסדת הקידוח 'תמר' | צילום: משה שי, פלאש 90

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קיבל את עמדת המדינה ומשרד האנרגיה שיוצגה באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, ודחה את התביעה שהוגשה מטעם התובעות – חברות בעלות זכויות בחזקות גז טבעי על פי חוקי הנפט, כי יש להשיב להן תמלוגים על סמך שווי השוק של הגז שנגבו לטענתן על פי תעריף גבוה.

עניינה של התביעה הוא במחלוקת בין התובעות חברות בעלות זכויות בחזקות גז טבעי על פי חוקי הנפט לבין אגף התמלוגים במשרד האנרגיה והתשתיות באשר לאופן חישוב התמלוגים לגבי גז שהופק מחזקת "תמר", שככלל נמכר לרוב לקוחות תמר במחיר מסוים (כ-6 דולר ליחידת גז) אך התובעות מכרו חלק ממנו במחיר נמוך יותר ללקוחות מוקדמים (כ-3 דולר ליחידת גז), שהיו להם חוזים מול התובעות עוד לפני תחילת ההפקה מחזקת תמר, כשהיו בבעלותן רק בזכויות חזקת ים-תטיס.

לטענת התובעות, מאחר וללקוחות המוקדמים נמכר הגז ב-3 דולר הן היו צריכות לשלם תמלוגים על פי המחיר שהגז נמכר בפועל ללקוחות ים-תטיס המבטא את שווי השוק של הגז, שכן הן בעצם לקחו גז שהיה שייך להן ומכרו אותו במכירה מרצון ללקוחות המוקדמים להם הן היו מחויבות לספק גז.

המדינה, באמצעות עו"ד שרון אבני ומני מנחם מפרקליטות מחוז ירושלים, אשר נתמכה בעמדה המקצועית של מנהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה והתשתיות, טענה כי התמלוגים היו צריכים להיות משולמים לפי שווי השוק של הגז בחזקת תמר, כלומר לפי מחיר של כ 6 דולר ליחידת גז, אשר הוא המחיר על פיו נמכר גז מחזקת תמר לכלל הלקוחות. בהתאם לעמדה זו נגבו מהתובעות תמלוגים לפי חישובי המדינה. בתוך כך טענה המדינה כי אין לחייב אותה בהחזר כלשהו לתובעות.

כתיבת תגובה