הפיצויים בדרך: נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקים

קרן הפיצויים פתחה היום את האפשרות להגשת בקשות למענק לינואר-פברואר עבור עסקים בישובים מוטי תיירות ובישובים שחלו לגביהם הגבלות מחמירות וכן את האפשרות לבקש מקדמות למרץ אפריל לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו | למענק זכאים רק עסקים שנפתחו לפני ה-30 בספטמבר 2023

רשות המסים | צילום: משה נוי

החל מהיום, יוכלו עסקים בעיר אילת, במועצה האזורית תמר, וביישובים בכל הארץ שנכללים בהגדרה "אזור שנפגע בחודש דצמבר" ונכללים ברשימה המפורסמת באתר רשות המסים להגיש בקשה מקוונת למענק בגין הנזק העקיף שנגרם להם כתוצאה מהמלחמה בחודשים ינואר-פברואר 2024.

במסגרת החלטת הממשלה בנוגע למענק סיוע לעסקים בישובים כאמור, נקבע כי עסקים בישובים אלה יזכו למענק בחודשים ינואר-פברואר 2024, בהתאם לנוסחה שנקבעה במסלול הוצאות מזכות. כעת, השלימה רשות המסים את היערכותה לקליטת בקשות מקוונות מעסקים הזכאים למענק מכוח החלטה זו.

על מנת להגיש בקשות יש להיכנס למערכת, לעבור הזדהות, ולבחור באפשרות "מענק סיוע ליישובים מוטי תיירות/ ישובים נפגעים בצפון". תנאי הסף לקבלת פיצויים הם מחזור של 12 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות בין החודשים ינואר-פברואר 2023 לחודשים ינואר-פברואר 2024. עבור עסקים שלא היו פעילים עדיין בחודשים ינואר-פברואר 2023, יבוצע החישוב על ידי השוואת מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר 2024 לממוצע המחזורים מיום פתיחת העסק ועד ל-31 באוגוסט או 30 בספטמבר 2023, בהתאם לשיטת הדיווח למע"מ.

למענק זכאים רק עסקים שנפתחו לפני ה-30 בספטמבר 2023. על מנת שהמערכת תוכל לחשב את גובה המענק, יש להגיש דו"ח תקופתי למע"מ בגין החודשים שעבורם נדרש המענק, ודו"ח ניכויים ככל שמבקשים מענק בגין הוצאות שכר, לפני הגשת בקשה במערכת. אם יידרשו מסמכים לבדיקת עמידה בתנאי הזכאות ותשלום המענק, רשות המסים תבקש אותם ממגישי הבקשה לאחר הגשתה.

המענק ישולם תוך 7 עד 14 ימים מיום הגשת הבקשה (למעט מקרים בהם נדרשת בדיקה פרטנית והמצאת מסמכים). אם תוך 21 יום מיום הגשת הבקשה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה לעוסק בסך של 60% מסכום המענק.

מענקים נוספים

במקביל, פתחה קרן הפיצויים לטובת בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו את האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק העקיף שנגרם להם בשל מלחמת חרבות ברזל גם עבור החודשים מרץ-אפריל 2024.

למקדמה זכאים בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שפונו לפי החלטות הממשלה וביישובי ספר באזור קו העימות בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות תנועה של פיקוד צפון, ונגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה ועומדים בתנאי הזכאות לתשלום פיצויים לפי תקנות מס רכוש, בכלל זה הפסקת פעילות. רשימה מלאה של היישובים המזכים במקדמה מופיעה באתר רשות המסים.

תקרת המקדמה עומדת על מיליון ₪, וניתן להגיש בקשות למקדמה למרץ אפריל עד ה-30 ביוני 2024. במקביל, ניתן עדיין להגיש בקשה למקדמות עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2023 עד ה-30 באפריל 2024, ועבור החודשים ינואר-פברואר 2024 עד ה-31 במאי 2024. עד כה הוגשו כ-14 אלף בקשות למקדמות על ידי עסקים, ושולם סכום של למעלה מ-1.4 מיליארד ₪.

לפי החוק, בעלי עסקים ביישובי ספר שנגרם להם נזק כלכלי בשל מלחמה יכולים לתבוע פיצוי מלא בגין הנזק הכלכלי שנגרם להם – נזק עקיף. לא פעם, עסקים אלה נאלצים להמתין עד סוף הלחימה על מנת שיוכלו להעריך את מלוא הנזק שנגרם להם ולתבוע פיצויים. מתוך רצון לסייע לבעלי עסקים אלו בהתמודדות עם המצוקה התזרימית, מאפשרת קרן הפיצויים ברשות המסים לאותם עסקים ביישובי ספר, בדרום ובצפון הארץ, להודיע על נזק ולבקש מקדמה לפני הגשת תביעה.

כתיבת תגובה