הפיקוח על הבנקים: אפשרו להעביר תיק מניות באופן מקוון

המשך שבירת מונופול הבנקים על התחום הפיננסי בישראל • ההנחיה החדשה שתכנס לתוקפה בעוד ששה חודשים ואמורה להקל על ניוד חשבונות מניות ולעודד את התחרות גם בין הברוקרים

המפקח על הבנקים יאיר אבידן | צילום: דוברות בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ממשיך לשבור את מונופול הבנקים על התחום הפיננסי בישראל. מנחה את הבנקים לאפשר העברת תיק ניירות ערך במערכת הבנקאית ומחוצה לה באופן מקוון. ההנחיה מתפרסמת כעדכון להוראת ניהול בנקאי תקין 432 ‘העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח’. המטרה: לאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת תיק ני”ע דרך אינטרנט.

מדובר בהקלה נוספת למניידי חשבונות עו”ש והשקעות מבנק לבנק. כבר בתחילת פברואר פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם את טיוטת העדכון המיועדת להקל על לקוח המעוניין להעביר את תיק ניירות הערך שלו בין גופים שונים, במערכת הבנקאית ומחוצה לה, ולאפשר לו לעשות זאת באופן מקוון (מבלי לחייב הגעה של הלקוח אל הסניף).

250/200 סייד בר + קובייה

לאחר שמיעת הערות על הטיוטה, פרסם הפיקוח את ההנחיה החדשה שתכנס לתוקפה בעוד 6 חודשים. ההנחיה נועדה גם לעודד את התחרות בשוק הברוקראז’ וזאת בעקבות המלצה שעלתה במסגרת דוח הברוקראז’, שפרסמו הרשות לניירות ערך ורשות התחרות, אשר הציפה את הצורך להקל על הלקוחות להעביר את פעילות ני”ע שלהם בין גופים פיננסים אחרים.

מטרת העדכון להוראה היא, לרתום את היכולות הטכנולוגיות של התאגיד הבנקאי לצורך שיפור תהליך הגשת בקשה להעברת תיק ני”ע, לרווחת הלקוחות. לשם כך נקבע כי הגשת הבקשה על ידי הלקוח תתאפשר באמצעים מקוונים, ובכלל זה הגשת אסמכתאות הנדרשות לצורך בחינת הבקשה.

עם זאת קובעים בפיקוח על הבנקים, בהעדר קשר ישיר עם הלקוח נדרש איזון מסוים על מנת להתמודד עם מקרים בהם יש לתאגיד הבנקאי קושי לפעול בהתאם להוראת הלקוח או שביצוע הבקשה עלול לגרום ללקוח לנזק. אי לכך ובהתאם לזאת, נקבעה בסעיף אפשרות לסירוב סביר.

כאשר התאגיד הבנקאי מבין כי הוא אינו יכול לבצע את הבקשה, עליו ליצור קשר עם הלקוח בהקדם האפשרי על מנת ליידע אותו בנימוקים שבגינם לא ניתן להשלים את העברת התיק ולהנחות אותו כיצד לפעול. הסירוב יכול לבוא כאשר על סמך הנתונים שמילא הלקוח בבקשתו התאגיד הבנקאי מזהה פוטנציאל לאירוע מס, או כאשר יש צורך בהשלמת מסמכים לצורך בחינת העמידה בהוראות מס הכנסה. גם במקרה בו חשבון ניירות הערך משמש בטוחה לאשראי או כאשר ישנם מצבים בהם קיימים בתיק סוגי ניירות ערך שאינם ניתנים להעברה, וכיוצ”ב על התאגיד הבנקאי ליצור קשר עם הלקוח.

870/135 ליינר ארטקל

מעבר קליל בין הבנקים

באופן כללי עוסקת הוראה 432 באחד מהחסמים הגדולים ביותר בתחום הפיננסי – מעבר מבנק לבנק. המטרה של הפיקוח היא להשוות את המעבר בין הבנקים למעבר בין חברות הסלולר או קופות החולים. אין ספק שהקלת המעבר בין החברות, גרמה לתחרות הוגנת יותר ולהוזלת השירות במקרה של הסלולר, או מבצעים והסדרים במקרה של קופות החולים.

בנק ישראל, רואה חשיבות רבה בקידום התחרות במערכת הבנקאית, ונוקט בצעדים רבים לשם כך. הקלת יכולת המעבר של הלקוחות מבנק לבנק מקדמים את התחרות ביניהם. בהוראה נכתב כך: “על מנת לסייע ללקוח לשפר את תנאי ניהול חשבונו ולהעביר את פעילותו לבנק חדש, מבלי שהחשש מפני התהליך הכרוך בכך יהווה חסם עבורו, באפשרות הבנק החדש לפעול בשם הלקוח, ולבצע עבורו את כל הפעולות הנדרשות לצורך העברת הפעילות”. עם השלמת הפרויקט, במהלך שנת 2021, יוכלו לקוחות הבנקים לעבור בין הבנקים באופן מקוון ונוח, כאשר הליך המעבר יהיה ללא עלות עבור הלקוח ויושלם בתוך כשבעה ימי עסקים.

יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: “הפיקוח על הבנקים קבע היום הנחיה לפיה כל לקוח שיהיה מעוניין להעביר את תיק ני”ע שלו לגוף אחר יוכל לעשות זאת באופן מקוון, ולא יידרש להגיע לשם כך אל הסניף. מטרת ההנחיה היא שיפור השירות ללקוח באמצעות שימוש באמצעים מקוונים וסיוע להגברת התחרות במשק”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה