הפרופיל של העצמאי הממוצע: גבר, נשוי ועוסק בענף הבינוי

הלמ”ס מציג את הדמוגרפיה של עסקים שבבעלות עצמאים בשנת 2019 ואת פילוח מאפייני בעלי העסקים: מתוך אוכלוסיית העסקים של עצמאים בשנת 2019, כ-73% היו בבעלות גברים וכ-27% – בבעלות נשים • כ-73% מבעלי העסקים של עצמאים בשנת 2019 היו נשואים, כ-13.5% – רווקים, כ-11% – גרושים וכ-2.5% – אלמנים • בשנת 2018 לכ-36% מבעלי העסקים העצמאים היה תואר אקדמי, לכ-44% מבעלי התואר האקדמי היה תואר שני ומעלה

חרדים עצמאים | צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

מתוך 614,108 העסקים הפעילים בשנת 2019, 414,845 (כ-68%) הם עסקים של עצמאים, כך עולה מנתוני הפילוח הדמוגרפי של נתוני העצמאים בישראל בשנת 2019 שפרסמה הלמ”ס.

מתוך 4.078 מיליון משרות השכיר בשנת 2019, רק 383,044 (כ-9%) מועסקים בעסקים של עצמאים.

שלושת הענפים הכלכליים (ברמת סדר) שבהם האחוז העסקים של עצמאים הוא הגבוה ביותר הם: שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות – כ-86%, שירותי בריאות, רווחה וסעד – כ-83% ואמנות, בידור ופנאי – כ-79%.

בנוסף, פרסמה הלמ”ס את פילוח בעלי העסקים לפי מאפיינים שונים.

מגדר

  • מתוך אוכלוסיית העסקים של עצמאים בשנת 2019, כ-73% היו בבעלות גברים וכ-27% – בבעלות נשים.
  • האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות נשים נמצא בענפי שירותי בריאות, רווחה וסעד (כ-55%). האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות גברים נמצא בענפי הבינוי (כ-98%).

קבוצת אוכלוסייה

  • מתוך אוכלוסיית העסקים של עצמאים בשנת 2019, כ-80% היו בבעלות יהודים, כ-17% – בבעלות ערבים וכ-3% – בבעלות אחרים.
  • האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות יהודים נמצא בענפי מידע ותקשורת ובענפי אמנות, בידור ופנאי, כ-94% בכל אחד מהענפים. האחוז הגבוה ביותר של עסקים של עצמאים בבעלות ערבים נמצא בענפי הבינוי (כ-36%) ובענפי מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב (כ-27%).

מצב משפחתי

  • כ-73% מבעלי העסקים של עצמאים בשנת 2019 היו נשואים, כ-13.5% – רווקים, כ-11% – גרושים וכ-2.5% – אלמנים.
  • האחוז הגבוה ביותר של העסקים של עצמאים בבעלות נשואים נמצא בענפי תעשייה כרייה וחציבה ובענפי הבינוי, כ-78% בכל אחד מהענפים. האחוז הגבוה ביותר של העסקים של עצמאים בבעלות רווקים נמצא בענפי אמנות, בידור ופנאי (כ-30%) ובענפי מידע ותקשורת (כ-26%).

Inner article

גיל

  • הגיל הממוצע של בעלי העסקים של עצמאים בשנת 2019 היה 50.4.
  • הגיל הממוצע הגבוה ביותר של בעלי העסקים העצמאים נמצא בענפי חקלאות, ייעור ודיג (60.9) ובענפי פעילויות בנדל”ן (58.1). הגיל הממוצע הנמוך ביותר של בעלי העסקים העצמאים נמצא בענפי שירותי אירוח ואוכל (45.8) ובענפי הבינוי (45.9).

השכלה

  • בשנת 2018 לכ-36% מבעלי העסקים העצמאים היה תואר אקדמי, לכ-44% מבעלי התואר האקדמי היה תואר שני ומעלה.
  • האחוז הגבוה ביותר של בעלי העסקים העצמאים עם תואר אקדמי נמצא בענפי שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד (כ-83%) ובענפי שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (70.5%). האחוז הגבוה ביותר של בעלי העסקים העצמאים ללא תואר אקדמי נמצא בענפי שירותי התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (כ-94.5%) ובענפי הבינוי (כ-94%).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה