הפרשות פנסיוניות בזמן משבר הקורונה

אלו זכויות יש לעובד הנמצא בבידוד ומה מחויב המעסיק להפריש בגינו? • מהו ההבדל בין עובד בבידוד או חיובי לנגיף לבין עובד המוצא לחל”ת בגין צמצומים בעסק או לאור התקנות לשעת חירום?

הפרשה לפנסיה בעת קורונה | אילוסטרציה: Muhammad amin, שאטרסטוק

משבר הקורונה המלווה אותנו בשבועות האחרונים, יצר בין יתר הדברים, בלבול רב בקרב עובדים ומעסיקים כאחד. חלק מאותו בלבול, נוגע לשאלה האם מעביד חייב להמשיך לבצע הפרשות לקופת הפנסיה של עובד המחויב בבידוד, או שיצא לחופשה ללא תשלום. טרם נדון בשאלה, נבחן מה המשמעות המשפטית (הרלוונטית לעניינו) של עובד הנמצא בבידוד ושל הוצאה לחופשה ללא תשלום.

עובד הנמצא בבידוד

250

צו בריאות העם (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) – הצו, אוסר על מעסיק לפטר עובד בבידוד, בגין היעדרותו מהעבודה בתקופת הבידוד, כאשר תקופת הבידוד מוגדרת ל-14 יום ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון עם חולה (נבהיר, כי תקופת הבידוד יכול ותהא ארוכה יותר, אם מדובר בעובד שהינו חולה מאומת). בנוסף מגדיר הצו, כי יראו יחיד כעובד של המעסיק, אף אם לא התקיימו ביניהם יחסי עובד-מעביד.

עובד היוצא לחופשה ללא תשלום

חופשה ללא תשלום, משמעותה היא הפסקה זמנית של חוזה העבודה בין המעסיק לעובד, ללא ניתוק יחסי העבודה. יחד עם זאת, תקופת החל”ת אינה נספרת בחישוב הוותק של העובד וכך גם הזכויות המוקנות לו בדין, כגון ימי חופשה ומחלה. עתה שהבנו את המשמעות המשפטית של חל”ת, נדון בשאלה הפנסיונית.

השאלה הפנסיונית

על מנת לתת תשובה לשאלה הפנסיונית, עלינו להפריד בין עובד הנמצא בבידוד, לבין עובד שיצא לחל”ת.

עובד הנמצא בבידוד: בהתאם לצו, אין ניתוק במערכת היחסים בין העובד למעסיק ועל כן בתקופת הבידוד הביתי של העובד (והכל בהתאם לצווים ולהנחיות משרד הבריאות), זכאי העובד בבידוד לתשלום דמי מחלה (בהתאם לחוק דמי מחלה או חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) או על פי הסכם קיבוצי או החוזה עבודה החל על העובד). כפועל יוצא מהאמור, על המעסיק החובה להפריש הפרשות בגין ימי המחלה, לביטוח מנהלים או לקופת הפנסיה.

Inner article

עובד היוצא לחלת: כפי שראינו לעיל, ובניגוד לעובד הנמצא בבידוד, בתקופת החל”ת יחסי העובד-מעביד מושהים. משמעות הדבר היא, כי אלא אם הוסכם אחרת בין העובד למעביד בחוזה אישי או תחת הסכם קיבוצי החל על הצדדים, או נוהג במקום העבודה, המעביד אינו חייב להפריש הפרשות לביטוח מנהלים או לקופת הפנסיה.

אמנם, כפי שפורסם אמש בתקשורת, רשאי המעסיק להמשיך להפריש עבור העובד בחל”ת, לביטוח מנהלים או לקופת הפנסיה, בניכוי השתתפות העובד, כאשר עלויות והפרשות החובה בגין אלו, יתווספו לתלוש השכר שלו ויקוזזו לאחר חזרתו לעבודה וזכויותיו לאבטלה לא תפגענה. חשוב להדגיש כי הנחיות אלו טרם התפרסמו באופן רשמי, ויש לבדוק טרם הפרשה שזה אכן תקין.

חשוב לציין, כי קטיעת ההפרשות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, עשויה לגרום לנזק לעובד, שכן המדובר בקטיעת הרצף הביטוחי של העובד. לאור האמור, בסיטואציה בה המעביד אינו מפריש הפרשות לפנסיה, מומלץ לעובד לברר מול חברת הפנסיה או הביטוח מהי מינימום ההפקדה העצמית, הנדרשת לצורך שמירת רצף הזכויות הפנסיוניות שלו.

בנוסף, בידי העובד להגיע ל’הסדר ריסק’ – הסדר תשלומים מופחתים לקופת הפנסיה או לחברת הביטוח, לתקופה שבה הופסקו ההפרשות השוטפות. הסדר זה מאפשר לעובד לשמור על הכיסוי הביטוחי שצבר. יחד עם זאת יש להבהיר, כי בניגוד להפקדה עצמית, הסדר ריסק הינו מוגבל בזמן, אינו מגדיל את החיסכון הפנסיוני של העובד וגם לא צובר וותק.

לפני סיום

בצד האתגרים הרפואיים, משבר הקורונה הוביל גם לפגיעה קשה בציבור העובדים בישראל. היום יותר מתמיד על ציבור העובדים לפעול בשיקול דעת ולמדוד צעדיהם בחוכמה, בכדי לצמצם את הפגיעה הכלכלית בהווה ובעתיד. אחת הדרכים לעשות כן, היא באמצעות התעדכנות מתמדת בהנחיות השונות, היוצאות תחת ידי הרשויות או בהתייעצות עם גורם מקצוע מוסמך.

 

אין באמור כדי חוות דעת משפטית. ואין במאמר זה כדי לקיים יחסי עורך דין –לקוח. לצורך קבלת חוות דעת משפטית יש לפנות לעו”ד בתחום.

הכותב הוא רועי קריב, יוצא רשות המיסים. בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במיסים (M.B.T) ובעלים של משרד עורכי הדין קריב.

לשאלות בנושא ניתן ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא”ל: [email protected].

מומלץ עבורך

2 תגובות ל: "הפרשות פנסיוניות בזמן משבר הקורונה"

  1. מהו המינימום לשמירת רצף ביטוחי?

  2. היי נועם,
    התנאים להפקדה עצמאית משתנים בין קופה לקופה ולכן ההמלצה היא לפנות לקרן הפנסיה או חברת הביטוח בה אתה מבוטח ולבדוק מולם.

כתיבת תגובה