הצליח לבטל חניון משאיות שהעירייה אישרה בשכונה שלו

תושב קריית ביאליק עתר לועדת הערעור לתכנון ובניה כנגד החלטת העירייה ללאשר שימוש בשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) כחניון למשאיות. ועדת הערער קבעה שי השצ״פ בתחומה של שכונת מגורים נועד לשרת את תושביה

חניון משאיות shutterstock

תושב קריית ביאליק הצליח לבטל חניון משאיות שהוועדה המקומית אישרה במרכז שכונת המגורים שלו. ועדת הערר לתכנון ולבניה מחוז חיפה, הורתה על ביטול החלטת הוועדה המקומית לאשר את בקשת עיריית קריית ביאליק לשימוש חורג משטח ציבורי פתוח לחניון למשאיות וכלי רכב כבדים ברחוב הערמונים בעיר.

עוה"ד ענת בירן ומור אגיב קשרי, אשר ייצגו את תושב השכונה והגישו בשמו ערר על ההחלטה, טענו בין היתר כי לא מתקיימים התנאים שנקבעו בפסיקה להתרת שימוש חורג, וכי מזה שנים רבות העירייה והוועדה המקומית אינן אוכפות את החוק ומאפשרות בפועל את קיומו של החניון וזאת ללא היתר כדין, בלב ליבה של שכונת מגורים תוך שהדבר יוצר מטרדים לתושבי השכונה.

box

לדבריהן, ״לא יתכן כי העירייה אפשרה במשך שנים שימוש בלתי חוקי במגרש עירוני ובמקום לטפל במטרד על ידי סילוקו החליטה לתת לו גושפנקא חוקית״.

ועדת הערר קיבלה את הערר תוך שהיא קובעת כי "על הוועדה והעירייה לוודא שלא נעשה שימוש שלא כדין בשצ"פ וככל שנעשה שימוש שלא כדין על הוועדה המקומית לפעול לאכיפת החוק ולסילוק כל שימוש שאינו תואם את הוראות התכניות החלות, ובכלל זה להורות על הסרת השלטים שהוצבו במקום המתירים חניית משאיות, בהיעדר היתר כדין".

בהחלטתה ציינה ועדת הערר, בראשות עו״ד דקלה מוסרי טל, כי ״השצ״פ בתחומה של שכונת מגורים נועד לשרת את תושביה. אמנם העיריה לא פיתחה את השטח ובפועל הוא אינו משרת את התושבים. עם זאת, בין הותרת השטח כשטח בור בלתי מפותח ובין מתן גושפנקא לשימוש שנעשה בפועל לחניית משאיות יש פער עצום. מגרש לצורך חניית משאיות אינו מסוג השימושים הנדרשים באזור מגורים. ההיפך הוא הנכון. הוועדה הורתה לעירייה לוודא שלא נעשה שימוש שלא כדין בשצ״פ ולפעול להסרת השלטים שהוצבו במקום המתירים חניית משאיות.

Noam1 – Inner

כתיבת תגובה