הקופה הציבורית במצב טוב: למרות ההוצאות, קופת האוצר בעודף

החשב הכללי מפרסם את הדוח השנתי לביצוע התקציב לשנת 2022 | העודף הממשלתי לשנת 2022 עמד על כ-0.6% תוצר | אומדן העודף הציבורי, הכולל גם את נתוני הרשויות המקומיות, עמד על כ-0.1% מהתוצר | בהשוואה עולמית רק בכ-10% מהמדינות המפותחות נרשם עודף ציבורי הגבוה מישראל

יהלי רוטנברג | צילום: יח''צ

נכון לסוף שנת 2022 האומדן לעודף הממשלתי עומד על כ-0.6% תוצר והאומדן לעודף הציבורי החזוי עומד על כ-0.1% תוצר. בשלוש השנים האחרונות חל קיטון עקבי בגירעון הציבורי בישראל ביחס למדינות המפותחות בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות ממסים, קיטון בהוצאות הקורונה וכן צמיחת המשק. כך עולה מנתוני החשב הכללי שפרסם היום את הדוח השנתי לביצוע התקציב לשנת 2022.

בהתאם לנתוני קרן המטבע הבינלאומית מחודש אוקטובר 2022 רק בארבע המדינות הבאות, נורבגיה, סינגפור, דנמרק ואירלנד נרשם עודף ציבורי גבוה יותר.

בנוסף הדוח מפרט את השפעת התקציב ההמשכי על פעילות הממשלה, שנת 2023 הינה השנה השביעית החל משנת 2005 בה החלה הממשלה את פעילותה תחת מסגרת תקציב המשכי. שיעור הביצוע הממוצע של הוצאות הממשלה בשנים עם מסגרת תקציב המשכי קטן בכ-1.4% לעומת שנים עם תקציב מאושר. ההשפעה המצמצמת של מסגרת התקציב ההמשכי במחצית הראשונה של השנה גבוהה יותר מהמחצית השנייה.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "שנת 2022 המשיכה את מגמת התאוששות של המשק הישראלי. צמיחת התוצר בשנת 2022 הייתה מעל ל-6%, תמונת ההכנסות ממסים הייתה גבוהה ביותר ולכן למרות שהוצאות ממשלה היו משמעותיות ועמדו על כ- 459 מיליארדי ש"ח (כולל קורונה) השנה הסתיימה בעודף. אני מודה לחטיבת מקרו ותקציב בחשב הכללי אשר לאורך כל השנה מייצרת תמונה אמינה ומליאה של הכנסות, הוצאות והגרעון הממשלתי תוך ביצוע ניתוחים כלכליים וסטטיסטיים מתקדמים".

סגן בכיר לחשב הכללי, ליאור דוד-פור: "הדוח השנתי מצטרף לשורת צעדים להגברת השקיפות בביצוע התקציב ואף כולל לוח מחוונים לביצוע התקציב, ההכנסות והגירעון שיפורסם מידי חודש וזאת כדי להנגיש ולהעמיק את יכולת ניתוח המידע".

כתיבת תגובה