הקלות לקבלני תחבורה שנפגעו ממשבר הקורונה

מצוקת האשראי בענף הבניה והתשתיות הביאה את החשב הכללי, משרד התחבורה ורשות החברות לאפשר לבצע הקלות בהתנהלות מול קבלנים בוני תשתיות תחבורה • בין ההקלות: קידום מועדים לתשלום חשבונות ביצוע, החלטה כי התשלום על בניית תשתיות יוצמד למדד הסלילה במלואו, הפחתת גובה הביטחונות שדורשים מקבלנים זוכי מכרזים והקפאה למשך חודשים של קיזוז מקדמות הניתנות לקבלן לצורך מימון הפרויקט בתחילתו – מהתשלום הסופי

מחלף שמשון | צילום (ארכיון): משרד התחבורה

החשב הכללי, משרד התחבורה ורשות החברות הממשלתיות פרסמו יחד הנחיות למתן הקלות לקבלנים כדי להפחית את הפגיעה בעבודות בניה ותשתיות בכלל הפרויקטים שמוביל משרד התחבורה. למרות שהממשלה הגדירה בתחילת משבר הקורונה את ענף הבניה והתשתיות והשירותים הנלווים להם כחיוניים, מתמודדות חלק לא קטן מחברות הענף עם קשיים לפעול ונמנע מהן לבנות בקצב שלו התחייבו, בשל מחסור בכוח אדם, חומרי גלם ומקורות מימון שהולכים ומצטמצמים. למרות זאת, מכתבם לראשי כלל חברות הביצוע הממשלתיות שפועלות תחת משרד התחבורה, כי החברות הקבלניות בתחום התשתיות נדרשו על ידי הממשלה להגביר את קצבי הביצוע ולהאיץ פרויקטים רבים, למרות קשיים תזרימיים שאיתם הן מתמודדות כעת.

בצעדים אלה נכללים: קידום מועדים לתשלום חשבונות ביצוע, החלטה כי התשלום על בניית תשתיות יוצמד למדד הסלילה או הבנייה במלואו, הפחתת גובה הביטחונות שדורשים מקבלנים זוכי מכרזים והקפאה למשך חודשים של קיזוז מקדמות הניתנות לקבלן , כנגד ערבויות, לצורך מימון הפרויקט בתחילתו, מהתשלום הסופי.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

בראשם – קיצור תנאי תשלום. החלטה זו באה בהמשך להנחיות שהופצו לכלל משרדי הממשלה על קיצור והקדמת מועדי תשלום לספקים ולמכתבו של מנהל רשות החברות לחברות הממשלתיות בנושא, וכעת משרד התחבורה מדווח כי הוא מבצע את מרב המאמצים לקצר את המועדים, בכפוף למגבלות המימון המוטלות על משרדי הממשלה בתקופה של תקציב המשכי.

הקלה נוספת שתוצע לקבלנים היא בתחום ההצמדות. בהמשך למסמך הסטנדרטיזציה מאפריל שעבר שבו המליצו במשרד התחבורה ורשות החברות על הצמדה מלאה של חוזי הביצוע למדד (ולא רק מעבר לשינוי של 4% במדד) החליט המשרד לקבוע כי הוראת התכ”מ לעניין הצמדות המחייבת את כלל משרדי הממשלה עודכנה לפני מספר שבועות בהתאם להמלצה זו. עתה קוראים במשרד לכל מי מחברות התשתית שעדיין לא יישמו את ההמלצה, ליישמה בחוזים החדשים שנחתמים.

המשרדים אף קובעים כי חברות התחבורה הממשלתיות יצמצמו את גובה הביטחונות שהן דורשות מקבלנים זוכי מכרזי תשתיות. ובמקביל, דורשים בממשלה מחברות תשתיות התחבורה להפחית במסגרת הביטחונות הנדרשים מקבלנים זוכי מכרזים יקצצו את גובה תשלום העכבון (סכום שמזמין העבודה יכול לחלט במקרים של איחור בביצוע הבניה) והוא יפחת מ-7% ללא יותר מ-5% מהיקף הפרויקט.

תחום נוסף שיקודם במסגרת ההקלות לקבלני התשתיות הוא קיזוז מקדמות. חלק מחברות התשתית נוהגות לאפשר לקבלנים בתחילת ביצוע פרויקט לקבל מקדמה כנגד ערבות, כאשר מקדמה זו מקוזזת מהחשבונות החודשיים בפרויקט. כעת מציעים במשרד התחבורה ובאוצר לחברות התחבורה הממשלתיות לשקול להקפיא את קיזוז המקדמות מהחשבונות השוטפים למספר חודשים בלבד, או עד שיתרת הביצוע תעמוד על למטה מ 50%-מעלות הפרויקט המלאה.

870/135 ליינר ארטקל

המשנה למנכ”ל, ומנהל אגף תשתיות ובניה חוזית בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, גרא קאושנסקי מסר: “ההנחיות של החשב הכללי תחבורה ורשות החברות ממצות בצורה נבונה את היכולת לסייע כעת לקבלנים שנקלעו למצוקה בשל אי יכולתם לעמוד בכללי המרכזים של לפני המשבר. ההחלטות הללו אינן דורשות להגדיל את עלויות הפרויקטים לקופה הציבורית ולא מטילות על החברות הממשלתיות סיכון נוסף ולצד זאת, מאפשרות לקבלני התשתית לשמור על תזרים מזומנים ויכולת למלא את המשימות הלאומיות שהוטלו עליהם על ידי הממשלה תוך ניצול ההזדמנות שיצר משבר הקורונה לקדם במהירות פרויקטים שהפחתת התנועה במרחב הציבורי מאפשרת”.

כתיבת תגובה