הקמת עסק במדינה אחרת וטיסות לחו"ל בשביל ניהולו

האם זה מותר על פי ההלכה? שו"ת קצר בעניין החשוב לפרנסתם של יהודים רבים 

טיסה | מקור: pixabay

חכמי ההלכה דנו רבות בסוגיה כדלהלן: אדם מישראל, אשר עוזב את ביתו, יוצא מן הארץ ומגיע לארץ אחרת. במקרים מסוימים, שללו החכמים את היציאה למדינות אחרות מכל וכל. במקרים אחרים, נטו להקל בכל ולאפשר זאת בהינתן תנאים מסוימים (למשל אם המטרה הייתה לפגוש אישה מקהילת ישראל למטרת נישואין). בעת המודרנית, קל לצאת למדינה אחרת, בזכות טיסות זמינות ומטוסים מהירים. היום נראה האם ההלכה נוטה לאפשר הקמת עסק במדינה אחרת וטיסות לחו"ל בשביל ניהולו.

זכאות לדרכון פורטוגלי מסייעת להקמת עסקים בחו"ל

הסיבה שאנו מבקשים לראות מה אומרת ההלכה על הקמת עסק בחו"ל וטיסות לחו"ל לצורך ניהולו נעוצה בתופעה שהפכה מקובלת. בעקבות החלטה של ממשלת פורטוגל, למאות אלפי יהודים ישנה למעשה זכאות לדרכון פורטוגלי, בשל העובדה שהם מצאצאי המגורשים. ההלכה לא יכלה לעסוק בעניין זה, שלא היה עולה על הדעת אך לפני שנים ספורות. אך ניתן בהחלט לשמוע פוסקים כיום וכן להסיק מחכמי ההלכה, מה הייתה דעתם בעניין זה וכן בעניין הקמת עסק בחו"ל וטיסות לשם לצורך ניהולו.

250/200 סייד בר + קובייה

על פי ההלכה, היחס לנושא זכאות לדרכון פורטוגלי תלוי מאוד בסיבה שבגינה מבקשים לקבל את הדרכון. אם מטרת הדרכון היא להגר מעבר לים, לעזוב את ישראל, המצב ברור: ההלכה שוללת זאת מכל וכל. הקדושה האמיתית שורה בארץ ולא בארצות ניכר. לכל אדם מישראל המצוי בארץ, מצווה היא להישאר כאן. זו אחת המצוות החשובות ביותר והרבה מצוות נגזרות ממנה. אך באם קבלת הדרכון נועדה להקל על הקמת עסק, כאשר מרכז החיים נותר בארץ, בהחלט ניתן להקל על כך. כאשר אין חשש שבעל העסק נושא עיניו לעזיבה וכאשר המטרה היא פרנסה טובה, הרי שמדובר בתכלית בהחלט ראויה כשלעצמה.

Inner article

מדוע ומתי ההלכה מתירה טיסות לחו"ל לניהול העסק

מי שבקיא בסוגיות הלכתיות הדנות ביציאה מן הארץ, יודע כי ההלכה לא ראתה בעין יפה נסיעות לחו"ל. אך חשוב להבדיל בין מה שהיה אפשרי בעבר לבין מה שאפשרי כיום. בימים עברו, יציאה למדינה אחרת הייתה תמיד ענין מסוכן. לא משנה אם היה מדובר באדם שמנהל עסק גדול מעבר לים או שהמטרה הייתה יציאה לצורך לימודים, מוטב היה להימנע. תלאות הדרך היו קשות. לפעמים היה פיקוח נפש של ממש. גדולים היו סיכויו של היוצא מן הארץ, גם אם הגיע למחוז חפצו בשלום, להישאר מעבר לים ימים רבים ואפילו למשך כל חייו. כאשר הומצא המטוס והטיסות לחו"ל הפכו נפוצות מאוד, נסיעה מעבר לים הפכה זמינה, קלה ומהירה. נסיעות למדינות אחרות, לחודש, לשבוע ואפילו ליומיים, הפכו נפוצות למדי.

אם כן, כאשר פלוני רוצה להקים עסק במדינה אחרת, אין להלכה התנגדות בעניין זה כשלעצמו. בפרט, כאשר הניהול השוטף יכול להיעשות מרחוק וכאשר רק מזמן לזמן נדרשת טיסה בשביל הניהול. אם מרכז החיים של פלוני נשאר בארץ, הרי שאין חשש מכך כי יתפקר חלילה. כאשר מקפידים על מסורת ישראל, כאשר מקפידים על מסורת המשפחה והקהילה, הרי שההלכה מכירה בחשיבות הפרנסה הטובה.

אפילו בימים קדומים, התירו חכמי ההלכה לאדם מישראל לצאת למסע מחוצה לארץ, אם המטרה הייתה להציל ממון מפני הגויים. מדבר זה ניתן להסיק כי כאשר התנאים השתנו והטיסה הבטוחה הפכה אפשרית, מותר להקים עסק בחו"ל. מותר מעת לעת לטוס לשהות ידועה, כדי לנהל. למשל לשכור עובד, לפקח על ההתנהלות. לחתום עסקאות או חוזים עם הרשויות, עם ספקים או לקוחות. לאחר מכן, יש לעלות על טיסה ולשוב הביתה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה