הקץ לניפוח המחיר לפני מבצע: הרפורמה שתשגע את הרשתות

הרפורמה החדשה שתעצור את המבצעים הפיקטיביים | החוק כיום אינו קובע את משך תקופת המבצע ואינו קובע מהו המחיר הקודם ממנו ניתן לגזור את המבצע | התוצאה: מבצעים רבים הם פיקטיביים ומטעים | הרשות להגנת הצרכן מפרסמת היום תזכיר חוק חדש ועדכני להערות הציבור | אלה התיקונים החדשים של ‘חוק המבצעים’ שיקשו על העסקים והרשתות לגרום ללקוחות לקנות יותר

מבצע | צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

כל עונה של מבצעים נחשבת לאירוע מבורך, אך רק כשהם מביאים איתם בשורה אמיתית של הוזלה במחיר. עם זאת, אנחנו עדים בשנים האחרונות לא פעם לפרקטיקות שוק מטעות המציגות ‘מחיר מבצע’ הנגזר ממחיר שמעולם המוצר לא נמכר בו, עבור במוצרים שבמשך כל השנה נמכרים במבצע וכלה ב”ניפוח המחיר” – העלאת המחיר של המוצר או השירות ליום או יומיים, רק לשם הורדתו, במטרה להציג הנחה גבוהה יותר – וליצירתיות אין גבול. נדגיש שלעצם השימוש במונח מבצע/מכירה מיוחדת  יש השפעה לא מבוטלת הצרכן, על העניין שהוא מגלה בטובין או בשירות ועל ההחלטה להתקשר בעסקה.

חוק הגנת הצרכן בנוסחו הנוכחי קובע הוראות ייעודיות לעניין מכירה מיוחדת. הוראות אלו מחייבות עוסק שהודיע על מכירה מיוחדת להבהיר אילו טובין או שירותים כלולים בה, את מחירם לפני המכירה המיוחדת ואת המחיר לאחר ההנחה או את שיעור ההנחה, וכן את תנאי המכירה המיוחדת.

יחד עם זאת, החוק הנוכחי, הקיים כיום, אינו קובע כללים הנוגעים למשך תקופת המכירה המיוחדת ואינו קובע מהו מחיר הייחוס שממנו ניתן לגזור מבצע.

החוק החדש המוצע במסגרת הרפורמה המקיפה שתבטל את המבצעים הפיקטיביים, מבקש למעשה לקבוע שני עקרונות מרכזיים. הראשון שבהם הוא שהמחיר של הנכס או השירות לפני המכירה המיוחדת, יהיה המחיר הנמוך ביותר שבו הציע העוסק את הנכס או השירות בתקופת המכירה הרגילה, במהלך שלושה חודשים שקדמו למכירה המיוחדת. העיקרון השני, שסך כל תקופות המכירה המיוחדת (בלשון החוק: ‘התקופות המותרות’) במהלך חצי שנה קלנדרית לא יעלה על סך כל התקופות שבהן הציע עוסק לצרכן את הנכס או השירות במכירה רגילה במהלך אותה חצי שנה.

תנאים אלו באים להשלים את ההוראות הקיימות בחוק לעניין חובות הגילוי במקום שבו הודיע עוסק על מכירה מיוחדת, במטרה לשקף נכונה את מהות ההצעה שמובאת במסגרת המכירה המיוחדת או המבצע, ולאפשר שימוש נכון יותר במונחים. כך, תימנע הטעיה והטיה קוגניטיבית של הצרכן, באשר למשמעות האמיתית של הצעת הנכס או השירות במבצע ולכדאיות הרכישה.

Inner article

עו”ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: “יסודות הסחר ההוגן מחייבים גילוי, שקיפות והצגת מידע נכון. שוק המבצעים בישראל לוקה בכך בחסר. פרקטיקות השיווק בהן נוקטים חלק מציבור העוסקים משבשים את דעתו של הצרכן ומשקפים אטרקטיביות של מחיר במקום שהיא לא קיימת. השימוש במילים כגון “מבצע” גורם לצרכנים לקנות יותר ופחות להשוות מחירים. יש ברפורמה כדי להבטיח כי בעת הצגת מבצע לצרכן, יהיה זה מבצע אמיתי”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה