הקשישים בישראל מפסיקים 'לצאת לבנק'

הפיקוח על הבנקים מודיע על סבב נוסף של פעילות ארצית, בנושא 'העצמה בנקאית דיגיטלית' לאזרחים הוותיקים • האזרחים הוותיקים יוזמנו ליהנות מכלים לשיפור מיומנויות השימוש בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים • מלמדים את הקשיש להקיש

חדשנות דיגיטלית | צילום: shutterstock

הדור הצעיר מתמודד מצוין עם בנקאות דיגיטלית ומסתגל מהר לכל שיפור ושינוי במערכות אלו. הדרישה של החרדים למערכות מותאמות לטלפונים הכשרים מראה שגם המגזר החרדי יודע ליהנות מבנקאות דיגיטלית. אולם בכל הקשור לדור השלישי מדובר על מהלך הסתגלות ארוך ומתמשך כשבדרך הוא עלול להיחשף לרמאויות ונוכלויות.

כדי להקל עליהם משיק הפיקוח על הבנקים, סבב נוסף של פעילות בתחום, במטרה לאפשר לאזרחים ותיקים נוספים, שלא השתתפו בהדרכות בשנת 2018, להשתתף בתכנית ההדרכות וליהנות מכלים לשיפור מיומנויות השימוש בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים.

בין התאריכים 23.6.19-4.7.19 יתקיימו בעשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ברחבי הארץ, הרצאות בנושא 'העצמה בנקאית דיגיטלית' לאזרחים הוותיקים. לאחר מכן, במהלך החודשים יולי-אוקטובר 2019, האזרחים הוותיקים יוזמנו להדרכות פרטניות בסניפי הבנקים, לצורך התנסות בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק בו מתנהל חשבונם.

פעילות זו הנה יוזמה של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שמתקיימת בשיתוף איגוד המנכ"לים של הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות בישראל, ובאמצעות המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר מסרה, כי "אנו רואים חשיבות רבה בליווי האזרחים הוותיקים בתהליך ההסתגלות לבנקאות הדיגיטלית, ולכן ממשיכים במהלך הארצי והנרחב המלווה באופן אישי את האזרחים הוותיקים בהיכרות עם שירותים בנקאיים דיגיטליים בסיסיים. אני מזמינה את האזרחים הוותיקים שטרם השתתפו בהרצאות ובהדרכות האישיות לעשות זאת.

"כמו כן, אני מודה לאיגוד המנכ"לים של הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות בישראל על שיתוף הפעולה, ומברכת את המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים על הירתמותם המלאה להוצאת התכנית אל הפועל".

אזרחים ותיקים המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם והתנסותם בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים, ולהשתתף בסבב הנוכחי, מוזמנים לעשות כן.

הפעילות תתבצע במתווה הבא:

חלק ראשון – בין התאריכים 23.6.19-4.7.19 תתקיים הרצאה גנרית בנושא 'העצמה בנקאית דיגיטלית', בעשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ברחבי הארץ, שתעסוק במידע נרחב על הבנקאות הדיגיטלית, יתרונותיה ואופן השימוש בה.

חלק שני – במטרה ללוות את האזרחים הוותיקים באופן אישי ומובנה בהיכרות עם שירותים בנקאיים דיגיטליים בסיסיים, יתקיימו בחודשים יולי- אוקטובר הדרכות אישיות בסניפי הבנקים שיעסקו בנושא השירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק בו מתנהל חשבונם, לרבות התנסות מעשית.

בהדרכות הפרטניות יועברו, בין היתר, הנושאים הבאים: היכרות עם אתר האינטרנט של הבנק; למידה על שימוש באפליקציה של הבנק; מעקב אחר התנועות בחשבון באופן דיגיטלי; ביצוע פעולות בנקאיות במכשירים האוטומטיים: הפקדת מזומן, הפקדת שיקים ועוד.

יובהר, כי ההרשמה להדרכות האישיות בסניפי הבנקים פתוחה לכלל האזרחים הוותיקים, גם לאלו שלא השתתפו בחלק הראשון, כלומר בהרצאות שיתקיימו ברשויות המקומיות והמועצות האזוריות.

פרטים נוספים על פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית", לרבות שעות ההרצאות, מיקומם ואופן הרישום לפעילות, ניתן למצוא בקישור הבא: http://digitalbanking.co.il/ או באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו 03-6178371, או באמצעות חיפוש באינטרנט 'בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים'.

כתיבת תגובה