‘הראל’ תקים בשיתוף פעולה עם ‘קבוצת מור’ 247 יח”ד

קבוצת מור וחברת הראל חברו יחד לשיתופי פעולה בתחום הדיור להשכרה ובתחום הייזום למגורים | הפרויקט שיוקם במתחם אחד, כולל ארבעה מגרשים סמוכים, מכיל 247 יחידות דיור בשטח כולל של כ-24,141 אלפי מ”ר עיקרי הכולל כ-450 מ”ר שטחי מסחר וכן כ-7,595 אלפי מ”ר שטחי שירות | כמו כן, מנהלות החברות מו”מ להתקשרות נוספת לפיה תוקם חברה משותפת שתעסוק בייזום פרויקטים למכירה בתחום המגורים, שעלות הקרקע בהם לא תפחת מ-350 מיליון שקל

הראל | צילומסך מאתר החברה

קבוצת מור מדווחת כי חברה לקבוצת הראל ביטוח להקמת שיתופי פעולה בתחום הדיור להשכרה ובתחום הייזום למגורים. שיתופי הפעולה, אשר כפופים להשלמת מו”מ וחתימה על הסכמים מחייבים, יפעלו תחת תאגידים ייעודיים. החברות רואות בשיתוף הפעולה הזדמנות מצוינת ליצירת ערך משמעותית עבורן.

עוד מדווחת החברה על זכיה במכרז של המדינה, לתכנון, הקמה וניהול של מתחם אחד למגורים ולמסחר להשכרה לטווח ארוך של כ-20 שנה, כפי שפורסם הבוקר ב’ביזנעס’. מיקום הקרקע בו זכתה החברה הוא מתחם תל השומר דרום בעיר רמת גן (רמת אפעל) ועלותה היא 393 מיליון שקל (לפני מע”מ), ללא עלויות פיתוח בהיקף מוערך של כ-26 מיליון ₪. עתה נחשפים פרטי העסקה המלאים – מצד השותפות העסקיות בו.

250/200 סייד בר + קובייה

הפרויקט שיוקם במתחם אחד, כולל ארבעה מגרשים סמוכים, מכיל 247 יחידות דיור בשטח כולל של כ-24,141 אלפי מ”ר עיקרי הכולל כ-450 מ”ר שטחי מסחר וכן כ-7,595 אלפי מ”ר שטחי שירות (לפני תוספת זכויות/הקלות שבס, ככל שיתקבלו ושטחי המרתף), כאשר מחצית מכמות יחידות הדיור בפרויקט תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם לתנאי רמ”י לעניין אופן קביעת שכר הדירה המפוקח ואופן עדכונו וכן בנוגע לתנאי הסכמי השכירות, והמחצית השנייה תושכר על ידי החברה בשוק החופשי.

הפרויקט מיועד להיכנס לשותפות של החברות בתחום הדיור להשכרה כשחלקה של קבוצת מור בתאגיד המשותף צפוי לעמוד על 60% וביתרה תחזיק הראל. יצוין כי אם תבחר בכך קבוצת מור, ימומן חלק מחלקה בהון העצמי גם הוא על ידי הראל. קבוצת מור תספק שירותי איתור ובחינה של פרויקטים, שירותי ניהול והקמת הפרויקטים, שירותי ניהול תכנון ופיקוח ושירותי ניהול ושיווק הדיור להשכרה.

Inner article

כמו כן, מנהלות החברות מו”מ להתקשרות נוספת לפיה תוקם חברה משותפת שתעסוק בייזום פרויקטים למכירה בתחום המגורים, שעלות הקרקע בהם לא תפחת מ-350 מיליון שקל. החזקותיה של קבוצת מור בתאגיד צפויות לעמוד על 70% והראל תחזיק ביתרה. קבוצת מור תספק שירותי איתור ובחינה של פרויקטים, שירותי ניהול והקמת הפרויקטים, שירותי ניהול תכנון ופיקוח ושירותי ניהול ושיווק מכירות. בהתאם להסכמי שיתוף הפעולה, לחברה תהיה האופציה לקבל את המימון לחלק מההון העצמי שיידרש מהחברה לכל פרויקט בהתאם להסכם הלוואה שייחתם. בנוסף, לקבוצת מור תהא זכות סירוב ראשונה לשמש כקבלן מבצע לגבי מרבית הפרויקטים (בתחום הדיור להשכרה ובתחום המגורים) אותם יבצעו התאגידים המשותפים הנ”ל.

אבי מאור, מנכ”ל קבוצת More אמר: “הקבוצה זכתה לאחרונה במכרזים משמעותיים, המהווים אבני דרך משמעותיים בצמיחתה של החברה והצפת ערך למשקיעי החברה. כניסתה של קבוצת הראל כשותפה מרכזית, ע”י הקמת חברה שתיזום, תקים ותתפעל דיור להשכרה ארוכת טווח, מעידים על הבעת אמון וחלטת ביכולות היזמות, הניהול והקבלנות של הקבוצה. יש לנו תוכנית פיננסית משמעותית לחיזוק ההון של הקבוצה באמצעות יצירת שותפויות משמעותיות והצפת ערך לשותפינו דרך נכסי החברה המניבים ותחומים נוספים”.

איציק טוויל, מנהל אגף הנדל”ן ואגף האשראי בחטיבת ההשקעות של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים אמר: “השותפות עם קבוצת More מאפשרת לנו להמשיך ולחזק את המעורבות של הראל בפרויקטים לדיור להשכרה ונדל”ן מניב, אשר מהווים נגזרת חשובה באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה בתחום ההשקעות. שיתוף פעולה זה ורבים נוספים בתחום משרתים נאמנה את צרכי החוסכים שלנו ומאפשרים לנו להגיע להישגים משמעותיים”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה