הרוב קבע: לא מאמינים בדירה וברכב, מקווים לעתיד טוב יותר

לא סביר שנחסוך כסף, ואולי משק הבית הכלכלי ישתנה טיפונת, לטובה • הרוב לא חושבים על קניית דירה או מכונית – אבל מצב החיסכון בשמים: 35% מצליחים לחסוך כסף בכל חודש כשמתוכם כ6.5% מצליחים לחסוך הרבה, 36.6% מצליחים לגמור את החודש בלי לחסוך רק 17.6% הכריזו שהם בחובות וקרוב ל-7% משתמשים בחסכונות כדי לגמור את החודש • כל הנתונים המרתקים

כלי רכב | צילום: shutterstock

כמדי חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד אמון הצרכנים לחודש הקודם. זהו סקר שמתבצע בקרב בני 21 ומעלה.

לסקר זה, מספר מטרות – איסוף מידע על ההערכות של הצרכן הפרטי בנוגע לשינויים הצפויים במצב הכלכלי; להעריך את השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע לזהות תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של אוכלוסייה.

250/200 סייד בר + קובייה

מדד אמון הצרכנים נע בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. כאשר המדד קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות.

נתחיל בנתונים היבשים, את החלקים הפיקנטיים השארנו עבורכם לסוף, שתצאו עם טעם טוב.

באפריל 2019 מדד אמון הצרכנים עומד על 7%- (במרץ 8%-). מאז חודש ינואר 2019 יש מגמת עלייה בערך המדד (לאחר שבדצמבר 2018 ירד ערך המדד ל-12%-). מגמה דומה נצפית במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה (6%- באפריל 2019, לעומת 18%- בדצמבר 2018).

בקרב משקי הבית: המאזן לגבי הסבירות לחיסכון בשנה הקרובה הוא שלילי (12%-) ומעיד על פסימיות. לעומת זאת, המאזן בנוגע לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה הוא חיובי מאז נובמבר 2015 ומעיד על אופטימיות זהירה (6%).

בקרב אלה שאינם מועסקים ערך המדד עומד על 12%-, והוא מצביע על פסימיות רבה יותר משל המועסקים, שאצלם ערך המדד הוא 4%-.

בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 21%- והוא מצביע על פסימיות רבה יותר לעומת קבוצת האוכלוסייה היהודית , שאצלה ערך המדד הוא 4%-.

מדד אמון הצרכנים היחסי נגזר ממדד אמון הצרכנים. המדד מחושב יחסית לתקופת הבסיס – מרץ 2011 עד פברואר 2012.  נתוני המדד היחסי משלימים את התמונה שמציג מדד אמון הצרכנים.

באפריל 2019 מדד אמון הצרכנים היחסי עומד על 134 (במרץ 130). המדד נמצא במגמת עלייה מאז ינואר 2019, לאחר שבחודש דצמבר 2018 חלה ירידה בערכו (117).

לא רוצים בית?

אחת משאלות הסקר עוסק בכוונות לקניית בית או דירה למגורים, לנופש או להשכרה ב-12 החודשים הבאים. כלומר עד כמה מעסיק נושא המגורים והנדל”ן את אזרחי המדינה. התשובות מעלות תהיות האם הסקר נערך במדינת שבה שוק הנדל”ן רותח יותר מאי פעם.

Inner article

משקלול נתוני הסקר עולה כי רק ל-9% מתושבי מדינת ישראל מעל גיל 21 יש כוונה לקנות בית או דירה למגורים, ומתוכם רק 2.43% ענו את התשובה: ‘סביר מאוד’, כל השאר ענו: ‘די סביר’. וכדי להעצים את הנתונים מדובר בזינוק מטורף מחודש מרץ, שבו 0% ענו על שאלה זו: ‘סביר מאוד’. אולי ההצלחה בבחירות היא שהעלתה את האופטימיות בנושא, כיוון שבחודש פברואר שאלה זו קיבלה יחס של 3.79%.

הנתון הבא תמוה עוד יותר. 88.2% ענו כי ‘לא סביר’ עד ‘בכלל לא סביר’ שיקנו בית או דירה למגורים לנופש או להשכרה ב-12 החודשים הבאים. האם אזרחי מדינת ישראל לא מעוניינים לקנות דירות או שהם מיואשים מהנושא? סביר להניח כי כל צד במדינת ישראל יפרשן את הנתונים כראיה לטענותיו.

השאלה הבאה עוסקת בכוונות לקניית מכונית ב-12 החודשים הבאים. 13% מהנסקרים ראו את עצמם קונים רכב בשנה הקרובה כשמתוכם 4.8% מדברים על סביר מאוד. אצל 3.8% הנושא כלל לא רלוונטי (ירידה משמעותית מחודש מרץ 6.6%). לעומת זאת 80% מכלל הנשאלים כלל לא רואים את עצמם קונים רכב בשנה הקרובה.

אבל אם חשבתם שהמצב הכלכלי במדינה כל כך גרוע, מסתבר שלא. 35% מצליחים לחסוך כסף בכל חודש כשמתוכם כ6.5% מצליחים לחסוך הרבה. ו-36.6% מצליחים לגמור את החודש בלי לחסוך. 17.6% הכריזו שהם בחובות וקרוב ל-7% משתמשים בחסכונות כדי לגמור את החודש.

למרות זאת ישנה אופטימיות זהירה בקרב הנסקרים. 43.8% צופים שיש סבירות שמשק הבית שלהם יחסוך כסף ב-12 החודשים הבאים, לעומת 53.7% שלא רואים דבר זה באופק. זאת אומרת, שכמעט רבע מכלל האנשים שמצליחים לגמור את החודש בלי לחסוך סבורים שבשנה הקרובה הם יחסכו למרות שעד עתה הם לא הצליחו בכך.

אם שרדתם עד לכאן ויש לכם עסק שמוכר מוצרים כדאי שתדעו עוד שכחמישים אחוזים מכלל הנסקרים ימשיכו לעסוק ברכישות גדולות בשנה בקרובה כעשרה אחוזים מעט יותר ועוד כעשרה אחוזים הרבה יותר, כלומר, אם הסקר מייצג את כלל אוכלוסיית המדינה הרי שקרוב ל70% מכלל תושבי המדינה – גומרים את החודש או לא, חוסכים או לא – ימשיכו את הרכישות הגדלות שלהם כשחלקם אף יעלו את סך הרכישות.

רק 12% יקנו מעט פחות ו-16.1% יקנו הרבה פחות. תודו שזה כבר נראה הרבה פחות מאיים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה