הריבית לא תעלה בקרוב

לאומי: דו"ח התעסוקה המאכזב בארה"ב עדיין עשוי להספיק לכך שהפד יתחיל לצמצם את רכישות הנכסים בחודש הבא | בנק ישראל צפוי לסיים את השימוש בכלים המרחיבים עד סוף השנה | סקירה המתייחסת להחלטת הריבית של בנק ישראל והשפעתה על שוק האג"ח

הבנק המרכזי, הפדרל רזרב - ארה"ב | צילום: shutterstock

נראה כי ריבית בנק ישראל איננה צפויה להשתנות בתקופה הקרובה ובנק ישראל צפוי לסיים את השימוש בכלים המרחיבים עד סוף השנה ולהיכנס לעמדת המתנה בשימוש בכלי הריבית. הלחצים להמשך העלייה בסביבת האינפלציה צפויים להתמתן בהדרגה אל תוך שנת 2022.  הלחץ על החלקים הארוכים של העקומים עלול להמשיך ולבוא מהמשך העלייה ברמת התשואות בעולם.

החשש מהמשך העלייה בסביבת האינפלציה בעולם על רקע המשך העלייה במחירי האנרגיה והמשך הקושי של שרשראות האספקה לתפקד באופן מלא העלו את החשש מהמשך תהליך עליית אינפלציה בעולם ובישראל והביאו להמשך העלייה בציפיות האינפלציה הנגזרות בישראל לשיא של יותר מ 8 שנים. השקלים הלא צמודים לטווח של 5 שנים ומעלה המשיכו לרשום ירידות שערים גם השבוע בשיעור ממצע של כ – 0.50%. השקלים הלא צמודים הארוכים לטווח של 10 שנים ומעלה השלימו ירידת מחירים של יותר מ 7% מראשית השנה. ציפיות האינפלציה עלו לרמה של כ – 2.60% בממוצע לשנה בטווח הקצר – בינוני של העקום, מדובר ברמות שיא שנרשמו לאחרונה לפני יותר מ 8 שנים.  אנו לאור זאת, אנו ממליצים על השקעה במח"מ קצר -בינוני. מומלצת השקעה מאוזנת בין שקלים לא צמודים לצמודי מדד. צמודי המדד מומלצים להשקעה בעיקר בטווח של 1 – 5 שנים. החשיפה לשקלים הלא צמודים מומלצת בעיקר בטווח של 3 – 5 שנים. מומלצת אחזקת מזומן  ואג"ח בריבית משתנה לטווח בינוני – ארוך חלף השקעה במק"מ ואג"ח שקלי לטווח קצר.

250/200 סייד בר + קובייה

שוק האג"ח הקונצרני 

כפי שעלה מהודעת הריבית של בנק ישראל בסך הכול מצב הכלכלה המקומית הינו טוב יחסית. זה כאמור בא לידי ביטוי בעדכון כלפי מעלה בנתוני הצמיחה על ידי הלמ"ס ועדכון של תחזית המחקר של בנק ישראל כולל אמירה של הנגיד על פוטנציאל צמיחה גבוה יותר של המשק על רקע עדכון שערכה הלמ"ס בנתוני הצמיחה ההיסטוריים.

870/135 ליינר ארטקל

סביבה זו לצד חוסר האלטרנטיבה באפיק הממשלתי ממשיך להוות סביבה די תומכת להשקעה באפיק הקונצרני אך עם זאת יש לזכור כי השקעה בעת הנוכחית הינה השקעה ברמת מרווחים די נמוכה הקרובה לרמת השפל. אנו ממליצים על חשיפה בעיקר לאגרות במח"מ קצר – בינוני. מומלצת חשיפה בעיקר לסדרות צמודות מדד כחלופה להשקעה בצמודי מדד ממשלתיים. אנו ממליצים להיחשף לחברות בדרוג בינוני – גבוה.

דו"ח מאכזב

דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר בארה"ב אכזב, על רקע המשך השפעת וריאנט הדלתא הבאה לידי ביטוי בתוספת משרות דלה. ההשפעה המתמשכת של וריאנט הדלתא המשיכה להכביד על שוק העבודה בארה"ב, תוך עלייה של 194,000 בלבד בתעסוקה, הרבה פחות מהצפי של הקונצנזוס בקרבת כחצי מיליון.

בשורה התחתונה, העלייה המאכזבת יחסית בתעסוקה בחודש ספטמבר עדיין עשויה להיות מספיקה לכך שהפד יתחיל לצמצם את רכישות הנכסים שלו בחודש הבא. שיעור העלייה השנתי של השכר עלה ל- 4.6% וההחמרה במחסור בכוח העבודה בארה"ב מגבירה את הצפי ללחץ נוסף לעליית השכר.

 

הכותב, ד"ר גיל בפמן, הוא הכלכלן הראשי של בנק לאומי. הסקירה נכתבה עם דודי רזניק, אסטרטג הריביות של לאומי שוקי הון

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה