הרפורמה הצליחה: הרופאים הכוכבים הצטרפו להסדר

ליצמן יכול להתנחם: מהלך הרפורמה במערכת הבריאות הציבורית מתחיל לתת את אותותיו כשהבלימה בעליית השכר מרפואה פרטית לצד העלייה בשכר הממוצע של הרופאים החתומים על רפורמת הסדר-החזר מעידה על הצלחת המהלך • גם ה’כוכבים’ בעולם הרפואה הפרטית בחרו להצטרף למהלך • וכמה מרוויח רופא בבי”ח ממשלתי בישראל?

חדר ניתוח | צילום אילוסטרציה: sfam_photo, שאטרסטוק

השכר הממוצע של רופאי בתי החולים הממשלתיים, בעלי ותק של עשר שנים לפחות עמד בשנת 2017 על 855 אלף ₪ (ברוטו, שנתי). בהשוואה לשנת 2007 עלה ריאלית שכר רופאים אלו  בשיעור חד של 90%, שיעור גידול הגבוה פי 10 מהגידול בשכר הממוצע של כלל השכירים במשק.

נתון זה המצטרף לנתוני שכר נוספים המתפרסמים בסקירה מפורטת של אגף הכלכלן בראשי במשרד באוצר ביטל את החשש שהרופאים ‘הכוכבים’ יבחרו להישאר מחוץ לרפורמת הסדר-החזר.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

המערכת הציבורית אמונה באופן כמעט בלעדי על ההכשרה של כח האדם הרפואי, המהווה את גורם הייצור העיקרי במערכת הבריאות הציבורית ומשרת גם את מערכת הבריאות הפרטית. אלא שלמעשה, הגידול בהיצע שירותי הבריאות הפרטיים החל לפגוע בזמינות המערכת הציבורית ובשוויוניות שלה. 

יתרה מכך, המערכת הפרטית השתמשה למעשה במערכת הציבורית כסיגנל לרופאים טובים ואף ייצרה תמריץ להסיט מטופלים מהמערכת הציבורית לפרטית. כתוצאה מכך, משכי ההמתנה לתורים במערכת הציבורית גדלו ואיכות השירות שהציבור מקבל פחת.

בנוסף, בעשור האחרון חל גידול ניכר בהוצאות משקי הבית על שירותי בריאות פרטיים. חלק הארי של פעילות זו מתבצע במסגרת הביטוחים המשלימים של קופות החולים (שב”ן) ובמסגרת פוליסות ביטוחי הבריאות של חברות הביטוח. 

בעקבות הגידול בהוצאות נרשמה עליה ריאלית של כ-85% בהכנסות קופות החולים מתכניות השב”ן בין השנים 2017-2007 ובשיעור גידול דומה בהכנסות חברות הביטוח מפרמיות בתת ענף של ‘הוצאות רפואיות’. במקביל נרשם שיעור גידול דומה באותה תקופה גם בשכר הרופאים מרפואה פרטית.

על רקע הגידול החד בהוצאות משקי הבית על שירותי רפואה פרטית ובעקבות התארכות התורים במערכת הציבורית ואי השוויון שהחל להיווצר, נחקקה במסגרת חוק ההסדרים של 2016  סדרת רפורמות. אחת מהם כונתה ‘הסדר-החזר’ ובמסגרת רפורמה זו נקבע כי החל מ-1.7.2016 יינתן כיסוי במסגרת תכניות השב”ן ופוליסות הביטוח של חברות הביטוח המסחריות רק לניתוחים המבוצעים ע”י רופאים הקשורים בהסכם עם קופות החולים ו/או עם חברות הביטוח.

במשרד הכלכלן הראשי במשרד האוצר ביקשו לבחון האם אכן חל שינוי בהתפתחות שכר הרופאים מרפואה פרטית בשנה הראשונה לאחר יישום רפורמת ‘הסדר-החזר’. לשם כך התבססו באוצר על בסיס נתונים ייחודי, המשלב מידע מרשויות  המס, משרד הבריאות ורשות שוק ההון.

מתוך כלל הנתונים עולה כי הרפורמה אכן עבדה נכון וכפי שפתחנו עלה השכר הממוצע של רופאי בתי החולים הממשלתיים בין השנים 2007-2017 בשיעור חד של 90%. לצד עלייה זו עלה שכרם הממוצע של רופאי בתי החולים הממשלתיים מרפואה פרטית בשיעור ריאלי של 5.8% בהשוואה לשנת 2016. 

אולם בהשוואה לקצב הגידול השנתי הממוצע בשנים 2016-2011 זוהי האטה של 0.4 נקודת אחוז בשיעור הגידול בשכר מרפואה פרטית. יודגש כי קצב גידול זה מתייחס לכלל הרופאים, גם כאלו שאינם בתחומי מומחיות כירורגיים כאשר לגביהם רלבנטית בעיקר רפורמת הסדר-החזר.

כאשר משווים את השינוי בשכר הרופאים בעשור האחרון לזה של עובדי ההיי-טק, מתקבל כי הגידול בשכרם של הרופאים היה גבוה פי 5 מזה של עובדי ההיי-טק. על רקע השוואה זו יש לציין כי בניגוד לעובדי ההיי-טק, המתאפיינים בהיעדר יציבות תעסוקתית, רופאי בתי החולים הממשלתיים, בדומה למרבית עובדי המגזר הציבורי, נהנים מיציבות תעסוקתית גבוהה.  

Inner article

כאשר פילחו והתמקדו בבסיס הנתונים רק ברופאים בעלי תחומי התמחות כירורגיים, (למעט אורתופדיה וכירורגיה פלסטית), השפעת רפורמת הסדר-החזר ניכרת עוד יותר על התפתחות השכר מרפואה פרטית. 

לאחר שבין השנים 2016-2007 עלה השכר מרפואה פרטית, בשיעור ריאלי מצטבר של 107%! (קצב גידול שנתי ממוצע של 8%). בשנת 2017 עלה שכר זה בשיעור של פחות מ-1% בהשוואה לשנת 2016.

הבלימה בעליית השכר מרפואה פרטית לצד העלייה בשכר הממוצע של הרופאים החתומים על רפורמת הסדר-החזר מעידה יותר מכל על הצלחת המהלך.

זאת ועוד, רמות השכר של הרופאים החתומים על הסכם הסדר-החזר עם קופות החולים ו/או חברות הביטוח גבוהים משמעותית מאלו שאינם חתומים על הסכם זה, גם בהינתן אותו תחום מומחיות. 

שיעור הרופאים בהסדר-החזר הולך ועולה ככל שעולים לעשירוני שכר גבוהים יותר (מרפואה ציבורית ופרטית), עד לשיעור של 62% בעשירון העליון. בכך התבדה החשש שהועלה טרם הרפורמה, לפיו הרופאים ‘הכוכבים’ יבחרו להישאר מחוץ לרפורמה.

כתיבת תגובה