הרפורמות בשוק הסלולר: ועד פעולה חדש לקומה הכשרה

בצל רפורמת הקומות הכשרות, מתפרסמת היום ב'יתד נאמן' ידיעה ראשונה המבשרת על הקמת ועד בני התורה לנושא הקומות הכשרות – שיפעל מול השר הנדל | לביזנעס נודע כי מדובר בשני וועדי פעולה שהוקמו במגזר החסידי והליטאי במקביל – ופועלים בשיתוף פעולה מלא | במקביל, שר התקשורת בצעד דרמטי להאצת פרישת הסיבים האופטיים בפריפריה: משרד התקשורת מתכוון להפחית דרמטית את תעריף השימוש בתשתיות בזק באזורי התמרוץ

פריסת סיבים אופטיים במטולה | צילום ארכיון: יח"צ בזק

"ועד בני התורה למען כשרות הטלפונים" שוקד על תכנית להמשך קיומה של הקומה הכשרה – כך נכתב בדיווח ב'יתד נאמן' הבוקר. "זאת, לאור הרפורמה המסוכנת שמוביל שר התקשורת ברוח ממשלת הזדון הפועלת לקעקע כל דבר שבקדושה, רח"ל".

עוד לפי הידיעה, "וועד בני התורה למען כשרות הטלפונים, פועל בהכוונת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, ובשלב הראשון של ההיערכות, גיבש גוף משפטי הנערך לתכלל פתרון רחב היקף לבעיית התקשורת בעקבות הרפורמה הזדונית". בגוף הידיעה צויינו מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, שהוועדה החדשה – תפעל בשליחותם.

ל'ביזנעס' נודע כי מאז הודיע השר הנדל על הרפורמה הצפויה, נפתח וועד פעולה במגזר החסידי (המורכב מפעילי יוזמת 'טהרנו'), במטרה לפעול מול יוזמת השר, וכעת, הוועד הליטאי יוצא לדרך, כשבו חבר גם הרה"ג דב דיסקין. הוועדים יפעלו לשם מתן גיבוי והרחבת וועדת הרבנים הנוכחית לענייני תקשורת ובשיתוף פעולה מלא.

מקור בכיר בוועד הפעולה שנשאל אם מדובר בהקמת ועדת תקשורת חדשה, ענה ל'ביזנעס': "חלילה, לא וועדה חדשה, לא דובים ולא יער". רשמנו.

הדיווח על הוועדה החדשה, ביתד נאמן, הבוקר

בתוך כך נודע, כי שר התקשורת, יועז הנדל מתכוון לאפשר הפחתה משמעותית בתעריפי השימוש של בזק כצעד נוסף שיביא לעידוד פרישת רשתות מתקדמות מבוססות סיבים אופטיים לכלל הארץ. השימוע מגיע בהמשך להחלטת ממשלה 371 ולתיקון 74 לחוק התקשורת, שקובעים כי שר התקשורת רשאי לקבוע תעריף מופחת בעד שימוש בתשתיות פסיביות של בזק באזורי התמרוץ. התעריף המוצע עומד על 108 ₪ לק"מ לשירות הגישה לקנה ו-195 ₪ לק"מ לשירות סיב אפל (ביחס ל-409 ₪ לק"מ ו-501 ₪ לק"מ בהתאמה הקבועים כיום בתקנות). קביעת התעריף המופחת היא חלק ממערך התמריצים שיצר המשרד על מנת לעודד את חברת בזק להרחיב את היקף הפרישה  ולהפחית את עלויות הפרישה עבור ההחברות המתחרות באזורים שבהם בזק בוחרת שלא לפרוש.

קביעת התעריף המופחת תגביר את היעילות המשקית באמצעות חסכון בעלויות הפרישה באזורים שאינם כדאיים לפרישת רשת מתקדמת גם עבור בזק, תגביר את קצב הפרישה באזורי התמרוץ, ותשפיע ישירות על צמצום הפערים הדיגיטליים בכלל הארץ. צמצום הפערים הדיגיטליים במדינת ישראל יהווה מנוף רב עוצמה לקידום חברתי-כלכלי של משקי הבית באזורי התמרוץ, יביא לגישור על מרחקים פיזיים בין פריפריה למרכז, יגדיל את פריון העבודה, יחזק את הפעילות הכלכלית בפריפריה ויצמצם פערים כלכליים.

שוק התקשורת מצוי בתקופה עתירת השקעות בפרישת תשתיות מתקדמות שאחת מתוצאותיה היא פרישת רשתות נייחות מתקדמות מבוססות סיבים אופטיים בקצב מוגבר למשקי הבית הפרטיים. תנופת פרישת הרשתות המתקדמות מיוחסת בין היתר לרפורמת השוק הסיטונאי, שאפשרה למתחרות חסרות תשתית לספק שירותי תשתית אינטרנט למנוי, להגדיל את בסיס המנויים שלהן ולהרחיב את בעלותן במקטעים השונים של הרשת.

שר התקשורת, יועז הנדל: "המשימה שלנו היא לחבר את ישראל בכל מקום. אינטרנט מהיר בנגב, בגליל ובשדרה המזרחית. בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.  לשם כך אנחנו מתכוונים להפחית את התעריף של שימוש בתשתיות בזק. המהלך יחזק את הכדאיות הכלכלית של החברות המתחרות לפרוש את איזורי התמרוץ מוקדם מהצפוי, יעודד תחרות ונגישות.  היום יותר מתמיד, אחרי שנתיים לצד מגפת הקורונה, אנחנו מבינים את החשיבות של תשתיות תקשורת איכותיות ויציבות כדי לעודד התיישבות וצמצום פערים".

מנכ"לית משרד התקשורת, לירן אבישר בן-חורין: “צמצום פערים דיגיטליים הוא מנוף רב עוצמה לקידום משקי הבית בפריפריה. ככל שנקדים, כך ייטב.  משרד התקשורת שם לו למטרה ליצור סביבה תחרותית וכללי משחק רגולטוריים שיעודדו פרישת תשתיות תקשורת מתקדמות, בייחוד בפריפריה, שיהוו מנוע צמיחה לשוק התקשורת ולמשק בכללותו.”

כתיבת תגובה