הרשויות המקומיות יעכבו את ביצוע מחיר למשתכן?

ראש עיריית קריית ביאליק הודיע כי יעצור את בניית מחיר למשתכן בעירו האם מדובר בתקדים? • ומה בסיס הטענה של ראש העיר? “קבלנים שיגשו למכרז לא ידעו מה מבוקש מהם, לא יוכלו להיערך כנדרש ולשקלל את הוצאותיהם ואף ייתכן שהשיווק בדרך הזו ירחיק קבלנים אשר יש להם התמחות או התמקצעות יתרה בבנייה רוויית מסחר ותעסוקה”

עיריית קרית ביאליק | צילום: ד"ר אבישי טייכר

“רשות מקרקעי ישראל (רמ”י) עושה לעצמה חיים קלים ומשווקת מה שמעניין אותה, שזה מגורים”, אמר ראש עיריית קריית ביאליק אלי דוקורסקי ל’כלכליסט’, “במקום את מה שצריך לעשות כדי להבטיח את האיתנות הכלכלית של העיר – שזה תעסוקה, וזה למרות שהסיכומים איתה היו מפורשים. ולכן אני אומר לקבלנים אל תטרחו, אל תבזבזו זמן וכסף, ואל תיגשו למכרז, כי בגירסה הזאת לא יהיה שום דבר”.

לפי הדיווח, זעמו של דוקורסקי על רמ”י עלה בעקבות מכרז ‘לב העיר’ שהתפרסם בספטמבר האחרון, במסגרתו ישווקו 450 יחידות דיור כאשר מחציתן במסלול מחיר למשתכן. לטענת ראש העיר, רמ”י התחייבה בעבר לשווק בנוסף ליחידות הדיור, 11 אלף מ”ר שטחי מסחר ו-74 אלף מ”ר שטחי תעסוקה ומלונאות. הטענה החמורה יותר היא, שעל פי התוספת להסכם הגג טרם הוצאת ההיתר ליחידות הדיור יושלמו 50% משטחי התעסוקה.

את הסיפור המלא מביא ‘כלכליסט’ בפרסום מכתב ששיגר ראש העירייה אלי דוקורסקי למנהל רמ”י עדיאל שמרון. “מבלי לקבוע מסמרות האם הדבר (שיווק הדיור טרם התעסוקה. ש”כ) מהווה הטעייה של הקבלנים, הרי שכפועל יוצא הקבלנים שיגשו למכרז לא ידעו מה מבוקש מהם, לא יוכלו להיערך כנדרש ולשקלל את הוצאותיהם ואף ייתכן שהשיווק בדרך הזו ירחיק קבלנים אשר יש להם התמחות או התמקצעות יתרה בבנייה רוויית מסחר ותעסוקה”, טוען ראש העירייה במכתבו.

דוקורסקי מאשים כי “הוראות הסכם הגג וכן התוספת להסכם קובעות כי השיווק ייעשה בתיאום עם העירייה, אך אופן השיווק של חוברת המכרז מלמד שלא כך נעשה, והעירייה מתנגדת לאופן השיווק הנוכחי. הרינו לדרוש כי רמ”י תחזור בה משינוי ההסכם באופן חד צדדי ותיישם את ההסכמות בין הצדדים”. דוקורסקי אף עובר לשלב המעשי: “במידה ותוכנית השיווק לא תשקף את הבנות הצדדים באופן מלא הרי שהעירייה תיאלץ לשקול ולבחון את צעדיה המשפטיים”.

במכתבו הוא מזכיר לרמ”י את דבר הסכם הגג שנחתם בשנת 2014, הסכם שהיה אמור לכלול גם שטחי תעסוקה ומסחר אשר אמורים לאזן את קופת העירייה. דוקורסקי שהתריע שוב ושוב קיבל את מבוקשו ולפני כשנה אכן נחתמה תוספת להסכם הגג בה סוכם, כי רמ”י תשווק את התוכנית על כלל סעיפי התב”ע ותיתן משקל שווה למגורים, מסחר, תעסוקה, ומלונאות.

Inner article

ב’כלכליסט’ מציינים כי גם כוחות השוק אומרים את שלהם וישנה רוויה ביחידות דיור בקרית ביאליק. זאת ועוד ישנם דירות רבות הממתינות לקונים או שוכרים ובנייה נוספת בעיר בשלב זה עלולה להחריף את המצב. ראש העירייה טוען כאמור, כי הוא לא ייתן היתרי בנייה לדירות שבמכרז ונראה כי מתפתחת כאן מתיחות חדשה בין רמ”י לבין עירייה בדבר מכרז לדיור בכלל ו’מחיר למשתכן’ בפרט. השאלה המתבקשת היא, האם ראשי ערים אחרים לא יעצרו מכרזים נוספים עד שיקבלו את מבוקשתם בנושאים החשובים להם?

מרשות מקרקעי ישראל נמסר ל’כלכליסט’ בתגובה: “המכרז המדובר נוסח ואושר על ידי רשות מקרקעי ישראל בעצה אחת עם הרשות המקומית. רשות מקרקעי ישראל מכבדת את כל הסיכומים וההתחייבויות שנטלה על עצמה ובכל מקרה לא תנהל שיג ושיח על ראשי רשויות מעל דפי העיתון”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה