הרשתות ממשיכות להרוויח: גם רמי לוי עם דוחות מחמיאים

ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-9% לכ-6.47 מיליארד שקל – תוספת של כחצי מיליארד שקל להכנסות לעומת השנה שעברה • הרווח הנקי בשנת 2020 זינק בכ-59% לכ-176 מיליון שקל • ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 צמחו בכ-13% לכ-1.65 מיליארד שקל • קופיקס גרופ מסכמת את שנת 2020 עם צמיחה של כ-5% בהכנסות

רמי לוי | צילום באדיבות רמי לוי

רמי לוי שיווק השיקמה מסכמת את הרבעון הרביעי ואת שנת 2020 עם שיא בהכנסות וברווחים: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 צמחו בכ-13% לכ-1.65 מיליארד שקל, בעיקר הודות לצמיחה חזקה בפדיון חנויות זהות של 10.44% והרווח הנקי עלה בכ-100% לכ-63 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-90 מיליון ש"ח, שיעור של כ-5.44%, בהשוואה לכ-3.19% ברבעון המקביל בשנת 2019.

המכירות למ"ר ברבעון הרביעי עלו לשיא של 15.93 אלף ש"ח למ"ר.

ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-9% לכ-6.47 מיליארד שקל – תוספת של כחצי מיליארד שקל להכנסות לעומת שנה שעברה – הודות לעלייה של 6.3% בפדיון חנויות זהות  ופתיחת 3 סניפים חדשים. ההכנסות אינן כוללות את פדיון החנויות שבזיכיון, פדיון החברה כולל החנויות בזיכיון עומד על 6.8 מיליארד ש"ח.

הרווח הנקי בשנת 2020 זינק בכ-59% לכ-176 מיליון שקל בעקבות השיפור בתנאי הסחר, יעילות המרכז הלוגיסטי ועליה במכירות המותג הפרטי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2020 עלה בכ-60% לכ-576 מיליון שקל; לחברה קופת מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-853 מיליון שקל.

בשנת 2020 חילקה החברה סך של 115 מיליון ש"ח כדיבידנד והיא מחלקת 50 מיליון ש"ח נוספים עם אישור הדוחות היום בגין הרבעון הרביעי סכום המסתכם לכ-165 מיליון ש"ח.

בתחום הדיסקאונט – הרשת מפעילה כיום 53 סניפי דיסקאונט (כולל 3 סניפים בזכיינות) ובכוונתה לפתוח 2 סניפים נוספים עד סוף השנה.

בתחום העירוני – סופר קופיקס התרחבה ל-36 סניפים ובמהלך שנת 2020 הסבה 13 סניפים לפורמט "רמי לוי בשכונה"; רשת גוד פארם ממשיכה להתרחב גם היא – ומונה כיום 30 סניפים.

בחודשים האחרונים הגדילה רשת רמי לוי שיווק השיקמה את אחזקותיה בחברות קופיקס וגוד פארם.

ואילו קופיקס גרופ מסכמת את שנת 2020 עם צמיחה של כ-5% בהכנסות לכ-288.1 מיליון שקל. ההכנסות בשנת 2020 צמחו בכ-5% לכ-288.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-273.6 מיליון שקל בשנת 2019 – הושפעו לחיוב מצמיחה דו-ספרתית בהכנסות המרכולים, ומנגד ירידה חדה בהכנסות פעילות בתי הקפה נוכח משבר הקורונה וסגירת בתי קפה בהפעלה עצמית.

ההכנסות בתחום המרכולים טיפסו בשנת 2020 בכ-28% לכ-258.6 מיליון שקל –הודות לרכישת  4 מרכולים חדשים תחת המותג "שוויצריה הקטנה" והסבת מרכולים מפורמט "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה"; שיעור הרווח הגולמי בתחום המרכולים בשנת 2020 עלה לכ-30.9%, בהשוואה לכ-28.6% בשנת 2019.

פנחס שטרית מנכ"ל קופיקס | צילום: באדיבות קופיקס

ההפסד התפעולי בשנת 2020 הצטמצם לכ-0.7 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-5 מיליון שקל בשנת 2019, וזאת למרות הכרה בהוצאות חד פעמיות בסך של כ-2.2 מיליון שקל – בין היתר, בגין סגירת בתי קפה בהפעלה עצמית והסבת מרכולים לפורמט "רמי לוי בשכונה".

ההפסד המיוחס לבעלי המניות בשנת 2020 הסתכם בכ-9.3 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-9.6 מיליון שקל בשנת 2019 – ההפסד מיוחס ברובו לפגיעה בפעילות בתי הקפה והכרה בהוצאות חד פעמיות נטו בסך של כ-4.7 מיליון שקל בעקבות משבר הקורונה.

נכון לסוף שנת 2020, הפעילה החברה 105 סניפים, מתוכם 70 בתי קפה ו-35 מרכולים.

  • במהלך שנת 2020, הסבה החברה 13 מרכולים תחת המותג "סופר קופיקס" לפורמט "רמי לוי בשכונה", בנוסף ל-3 מרכולים שפעלו תחת פורמט זה בסוף שנת 2019.
Inner 620/130

כתיבת תגובה