השירות ה"אוטומטי" אינו כזה אבל 'פנגו' לא רוצה לפצות

שירות 'זזתי' של 'פנגו' אינו מעניק באמת כיבוי אוטומטי של האפליקציה ופנגו מסירה מעליה בתקנון השירות אחריות לכיבוי, אולם בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית אינה מוכנה לפצות את הנפגעים וגם אינה משנה את מהות הטעיית הצרכנים • היועמ"ש לממשלה מתנגד להסכם הפשרה והוציא חוו"ד מפורטת לבית המשפט בדרישה שלא לקבלו

אוטומטי? | צילומסך: אתר 'פנגו' בעיבוד ביזנעס

בתובענה שהוגשה נגד פנגו, תוך בקשה להכירה כייצוגית, נטען, כי החברה הטעתה את ציבור לקוחותיה במסגרת שירות הנקרא 'זזתי', כחלק מחבילת 'פנגו סימפל', וגבתה מהמנויים סכומים עודפים.

התובע טען, שפנגו משווקת את שירות 'זזתי' כ'סיום חנייה אוטומטי', מה שמתפרש ע'י המנויים כסיום חנייה מיידי, לעומת תכונותיו האמתיות של השירות שסיום החנייה ייעשה רק אם מרחק הנסיעה עולה על קילומטר, במהירות העולה על 35 קמ"ש ועדכון התנועה נעשה במרווחים של עד עשר דקות. כך, לטענת התובע, קיימים מקרים בהם המנויים לשירות ממשיכים להיות מחויבים בעד חנייה, למרות שעזבו את מקום החנייה.

פנגו טענה מנגד, כי המונח 'אוטומטי' משמעו ללא התערבות מגע אדם. וכי הפרטים המלאים על אודות אופן השימוש, נגישים ללקוח עובר לרכישת השירות וזמינים בכל עת ואף נשלחים ללקוח מיד לאחר הרשמתו.

הצדדים הגיעו להסדר פשרה, שלפיו לתיאור השירות באתר החברה תופיע ההבהרה: "לתשומת לב המשתמשים: הפסקת החנייה בשירות 'זזתי' ללקוחות ללא צימוד התקן בלוטות', תתבצע על בסיס בדיקת התרחקות ממקום החנייה ו/או קצב הנסיעה, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש", עם קישור לתנאי השירות של התוכנית, ואילו ביישומון פנגו תופיע הבהרה בנוסח קצר אף יותר המפנה לתנאי השימוש.

באופן חריג ויוצא דופן, הסדר הפשרה קובע, כי חברי הקבוצה אינם זכאים כלל לפיצוי בגין התנהלות החברה, בין היתר משום שישנו קושי בכימות והערכת הנזק לחברי הקבוצה.

מסיבה זו ועוד, לא כל חברי קבוצת הנפגעים הסכימו להצעת הפשרה, ועתה הגיש היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לבית המשפט המחוזי מרכז, מכוח סמכותו הייחודית כאמון על האינטרס הציבורי, התנגדות להסדר הפשרה בתובענה הייצוגית נגד חברת פנגו, בנימוק שההסדר אינו ראוי משום שאין בו לרפא את הטעיית הצרכנים החמורה מצד החברה ואין בו כל פיצוי לצרכנים.

בעמדת היועמ"ש נאמר, כי פנגו הפרה את חוק הגנת הצרכן, בכך שהיא מטעה את הצרכנים בפרט מהותי בעסקה, שכן היא יצרה מצג שווא שלפיו, בהזיזך את הרכב החנייה צריכה להסתיים מידית, ללא כיבוי מהאפליקציה או פעולה אקטיבית אחרת. השימוש במילה "אוטומטי" כפי שהיא מוצגת כרגע מבלי להציג לצדה את מאפייני סיום החנייה, מטעה את הלקוחות בדבר מועד ואופן סיום החנייה.

עמדת היועמ"ש היא, שטיב הפרסום והשיווק צריך להסביר על טיב השימוש בשירות כהווייתו ולא באופן משתמע ובצורה הנלמדת בדיעבד, על מהות סיום החנייה. בכך, מאפשרת ההסדרה העתידית המוצעת, את המשך קיומה של פרקטיקה מטעה והפרת הדין ע"י פנגו.

לגישת היועץ המשפטי לממשלה, על פנגו לחדול באופן מידי מההטעיה החמורה של הצרכנים ולשנות את אופן שיווק התוכנית – הן בשיווק ובפרסום של התוכנית והן בכלל הסכמי ההתקשרות והחשבוניות החודשיות – באופן שבו ניתן יהיה להבין בבירור, את העובדה כי החנייה אינה מסתיימת מיד עם היציאה מהחנייה, אלא בהתקיים התנאים לסיום החנייה כפי שתוארו לעיל. ככל שיתבצע שינוי באופן שיווק ופרסום השירות, יש ליידע את לקוחות השרות על כך מראש ובדרך אפקטיבית. אלא שההסדרה העתידית המוצעת בהסדר הפשרה אינה מתקנת את הפרת הוראות הדין, שכן לא נעשה ולא נדרש שינוי באופן פרסום ושיווק שירות 'זזתי'.

יתירה מכך, היועמ"ש סבור שבתקנון תנאי השימוש של השירות, ישנו לכאורה תנאי מקפח בחוזה אחיד, שכן נאמר בו כי "האחריות להפסקת החנייה מוטלת על המנוי עצמו ולמנוי לא תעמוד כל טענה כנגד פנגו, במידה ושירות 'זזתי' לא התריע לאחר תזוזת הרכב או לא כיבה את החנייה באופן אוטומטי, לרבות במקרים המנויים לעיל". לעמדת היועמ"ש, פנגו פוטרת את עצמה א-פריורית מאחריות במקומות בהם שירות 'זזתי' לא כיבה את החנייה באופן אוטומטי וקובעת בהסכם ההתקשרות שהאחריות להפסקת החנייה מוטלת על המנוי.

אם כך הם פני הדברים, אזי מה התועלת במנגנון שמתיימר להיות 'אוטומטי', שכן ממילא על פי פנגו, קיימת חובה על כל לקוח להיכנס באופן יזום ליישומון ולהביא לסיום החנייה? תנאי זה עשוי להעניק לפנגו יתרון בלתי הוגן, בדמות פטור גורף ומרחיק לכת, מאחריות על השירות אותו הוא מספקת, ולפיכך מהווה לכאורה תנאי מקפח שיש להורות על מחיקתו מהתקנון.

בעמדה צוין עוד, כי ישנם מחקרים המציגים ממצאים המעידים ככלל, שצרכנים אינם קוראים את תנאי השימוש. יתירה מכך, מדובר בפרט מהותי בעסקה, שחובה שיופיע במקום בולט בגוף האתר/היישומון וזאת בנוסף לתנאי השימוש, שכן מדובר בתניית פטור מרחיקת לכת, המסירה את האחריות מפנגו לחלוטין.

באשר להיעדר הפיצוי בהסכם, היועמ"ש סבור שהסדר פשרה שאינו מעניק כלל פיצוי לחברי הקבוצה, כאשר ניתן להניח שלחלקם נגרמו נזקים משמעותיים, אינו הוגן, ראוי וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. בנוסף, הסדר זה אף פוגם במטרותיה המרכזיות של התובענה הייצוגית – הרתעה ומתן סעד הולם לנפגעים. בעמדה צוין כי המחוקק נתן מענה למקרים בהם קשה לאתר את חברי הקבוצה או לחשב את הנזק, בדמות האפשרות לפסוק פיצוי לטובת הקבוצה או הציבור.

היועץ המשפטי לממשלה מסכם את חוות דעתו, כי לגישתו, פנגו מפרה את הוראות הדין ומטעה באופן חמור צרכנים, בכל הנוגע לתוכנית 'זזתי', זאת הן בשלב השיווק והפרסום והן בשלב ההתקשרות החוזית. בכך, גורמת פנגו נזקים לצרכנים שחויבו שלא כדין.

לאור האמור, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי הסדר הפשרה המוצע אינו ראוי ויש לקבוע, כי על הגילוי להיות ברור וכן שיהיה פיצוי לחברי הקבוצה. כמו כן, ביחס לתניית הפטור מאחריות, ככל שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד ולאור העובדה שהיא חותרת תחת ליבת השירות אותו רוכש הלקוח, לגישת היועץ המשפטי לממשלה יש להורות על מחיקת התנאי האמור מהתקנון.

2 תגובות ל: "השירות ה"אוטומטי" אינו כזה אבל 'פנגו' לא רוצה לפצות"

  1. מוזר, לי אף פעם לא היו בעיות איתם. הכי נוח להתנהל ככה בתוך העיר ולא כמו פעם עם הכרטיסי חניה וכל הבלאגן הזה

  2. ממה שאני מכירה השירות שלהם טוב ונוח, לפני זה הייתי שוכחת לעשות סיום חניה ככה שלי זה עוזר

כתיבת תגובה