השכר בענפים מוחלשים עלה בקצב גבוה מהשכר הממוצע במשק

השכר הממוצע עלה בכ 10 אחוזים בעוד בענפים המוחלשים כמו נקיון הסעדה ואבטחה נרשמו עליות של עד 25 אחוזים. יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר בתגובה “בעקבות המהלך להעלאת שכר המינימום, הצלחנו לנער את השכר במשק מקיפאון עמוק שנמשך כעשור וחצי”

עובדים בענף הניקיון shutterstock

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את נתוני השכר המעודכנים ומהם עולה כי חלה עלייה גדולה יותר של השכר הממוצע דווקא בענפים מוחלשים. מבדיקת התפתחות השכר הנומינלי בענפים עם שכר נמוך, עולה כי חלה עלייה גבוהה במיוחד בענפי השמירה, הניקיון, ההסעדה וחברות כ”א, על רקע עליית שכר המינימום, צווי ההרחבה בענפי השמירה והניקיון והשיפור במצב התעסוקה במשק.

מהבדיקה עולה כי בענפים אלו עלה השכר הממוצע מאז יוני 2014 בשיעור משמעותי יותר מהעלייה בשכר הממוצע במשק בתקופה זו. בעוד שהשכר הנומינלי הממוצע במשק עלה בתקופה זו ב-9%, הרי שהשכר בענף הניקיון עלה ב-15%, השכר בענף ההסעדה עלה ב-21%, השכר בענף השמירה והאבטחה עלה ב-25% ואילו השכר בקרב עובדי חברות כ”א עלה בשיעור גבוה של 26%. מדובר בעלייה משמעותית גם במונחים שקליים. למשל, השכר הממוצע בענף השמירה עלה בתקופה המדוברת מ-5,128 ₪ ל-6,400 ₪, עלייה של יותר מ-1000 ₪.

“הנתונים המרשימים של עליית השכר הממוצע במשק, הם תוצאה ישירה של המהלכים החברתיים שמובילה ההסתדרות למען צמצום פערים”, טוען יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. “בזכות העלאת שכר המינימום במשק ומהלכים נוספים של ההסתדרות בשלוש השנים האחרונות, הצלחנו לנער את השכר במשק מקיפאון עמוק שנמשך כעשור וחצי, וכעת במקביל לעלייה המואצת של השכר הריאלי, אנו רואים בבירור כיצד השכר בענפים המוחלשים עולה בקצב גבוה משמעותית מהשכר הממוצע במשק. כך מצמצמים פערים חברתיים”.

 נזכיר כי לפני מספר חודשים, בעקבות מהלך שהובילה ההסתדרות בשיתוף פעולה עם המעסיקים, שכר המינימום בישראל השלים את העלייה הגבוהה ביותר (ב-1,000 שקל) מאז שנחקק חוק שכר המינימום, ועלה לשיא היסטורי של 5,300 שקל. בתוך כך, ולאור ההסכמות שהושגו לאחרונה בין יו”ר ההסתדרות ליו”ר נשיאות הארגונים העסקיים, שבוע העבודה בארץ קוצר ל-42 שעות והביא להגדלה נוספת של ערך השעה לעובדים המשתכרים משכר המינימום. למעשה, שכר העבודה השעתי למקבלי שכר המינימום, בכל היקפי המשרה (חודשי ושעתי), עלה בשלוש השנים האחרונות בשישה שקלים, מ-23.12 שקל (במרץ 2015) ל-29.12 שקל (באפריל 2018) – העלאה חסרת תקדים בשיעור של כ-26%.

יודגש כי לצד העלייה הנמשכת בשכר הריאלי במשק ועלייה חדה יותר בענפים המוחלשים, רמת האבטלה נמצאת בשפל של ארבעה עשורים, לאחר שירדה מ-6.4% (ביוני 2014) ל-3.6% (בינואר 2018). יצוין כי גם מדד הג’יני המודד את האי שוויון בישראל, נמצא במגמת ירידה מתמדת ולאחרונה אף הגיע לשיעור הנמוך ביותר שלו מאז שנת 1999, על אף שקיימת דרך ארוכה לשיפור נוסף שכן רמת האי-שוויון בישראל עדיין גבוהה ביחס למדינות ה-OECD.

side
inner

כתיבת תגובה