השכר הממוצע במשק לא מדביק את קצב יוקר המחיה

השכר הממוצע הריאלי בחודש יוני עמד לאחר ניכוי מדד המחירים לצרכן, על 11,219 שקלים | מדובר בירידה של 1.4% לעומת יוני 2021 המלמדת על אי הדבקת עליית השכר הממוצע (שעומד ללא ניכוי על 12,522 שקלים) את קצב עליות המחירים המטורפות של המשק הישראלי | גם העליות בשכר הממוצע הלא-ריאלי, מושפעות מדמי ההבראה ביוני ואינן מלמדות על עלייה בפועל של השכר הממוצע במשק

השכר הממוצע במשק | צילום אילוסטרציה: Vintage Tone, שאטרסטוק

נתוני הלמ"ס לחודש יוני 2022 מלמדים כי השכר הממוצע במשק עלה ב-3% מול יוני אשתקד ועמד על 12,522 שקלים. זו היא גם עליה של כ-4%-6% יחסית לחודשים אפריל ומאי 2022, שבהם ירד השכר הממוצע.

עם זאת, מדובר בחודש שבו משולמים דמי הבראה לעובדים וממילא הנתונים אינם משקפים את המצב במלואו. יתרה מכך, השכר הממוצע הריאלי, המשקף את ניכוי מדד המחירים החודשי לצרכן, הסתכם ב-11,219 שקלים בלבד, ירידה של 1.4% לעומת יוני 2021. המשמעות היא שקצב יוקר המחיה רודף את השכר הממוצע ואף מצליח להשיגו. דהיינו: לישראלים יש הרבה פחות כסף ממה שהם צריכים, וערך הכסף הריאלי שלהם פוחת והולך גם אם השכר הנומינלי עולה מעט או במצב קיפאון.

250/200 סייד בר + קובייה

בגזרת ההייטק עמד השכר על 27,066 שקלים לעומת 26,878 שקלים במאי השנה, על אף תשלום דמי ההבראה. הוי אומר, כי למרות שבהשוואה מול אשתקד מדובר בעליה של 8.1% העליה מול מאי עומדת על שיעור נמוך, כאחוז בלבד.

לראשונה פרסמה הלמ"ש גם אומדנים ראשוניים לחודש יולי 2022 המתבססים על נתונים חלקיים.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים2 היה 11,786 ש"ח, עלייה של 3.5% לעומת יולי 2021 (11,386 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 12,117 ש"ח, עלייה של 3.4% לעומת יולי 2021 (11,715 ש"ח).

Inner article

 

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש יולי 2022 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.249 מיליון, עלייה של 5.2% לעומת יולי 2021 (4.038 מיליון) ועלייה של 0.5% לעומת יוני 2022 (4.226 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.999 מיליון, עלייה של 5.1% לעומת יולי 2021 (3.805 מיליון) ועלייה של 0.5% לעומת יוני 2022 (3.978 מיליון).​

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה