השכר הממוצע בעלייה, השכר בהייטק בירידה

סקר כוח אדם של הלמ"ס למחצית הראשונה של חודש דצמבר 2020: 23 אלף איש מצאו עבודה, 65 אלף איש שהוצאו לחל"ת הוחזרו לעבודתם ואחוז המובטלים יורד ל-4.8% לעומת 5.4% במחצית השנייה של נובמבר • כ-220 אלף איש לא שבו לעבודתם, בעיקר בתחומי הפנאי, הנופש, התעופה והאמנות • מהו השכר הממוצע במשק, ואלו ענפים רשמו ירידות, מלבד ההייטק?

בישראל מסתובבים כיום כ-190 אלף איש המחפשים עבודה. כמו כן על פי הגדרת הלמ"ס ישנם עוד כ-104 אלף איש שפוטרו או שמקום עבודתם נסגר החל ממרץ 2020, אולם בשלב זה הם כלל לא מחפשים עבודה, כל אחד מסיבותיו הוא. ראוי לציין כי כל המספרים וכל הנתונים לא כוללים עובדים הנמצאים בבידוד שנחשבים לעובדים הנעדרים מעבודה בגלל מחלה.

השכר הממוצע, שוב בעלייה | צילום אילוסטרציה: Vintage Tone, שאטרסטוק

נתונים מעודדים עולים מתוך סקר כוח אדם של הלמ"ס למחצית הראשונה של חודש דצמבר 2020 – טרם הסגר השלישי. 23 אלף איש שהיו מפוטרים וחיפשו עבודה מצאו את מבוקשם והחלו לעבוד, 65 אלף איש שהוצאו לחל"ת שבו לעבודתם ו-15 אלף איש שכלל לא חיפשו עבודה ופוטרו או שמקום עבודתם נסגר החל ממרץ 2020, מצאו עבודה אחרת והחלו לעבוד.

בכך יורד אחוז המובטלים – או על פי הגדרת הלמ"ס הבלתי מועסקים מכוח העבודה – ל-4.8%, זאת לעומת 5.4% במחצית השנייה של חודש נובמבר. (נזכיר שלפני שנה עמד הנתון על 3.8% בקירוב). גם מספר המחול"תים ירד במחצית הראשונה של דצמבר, אולם עדיין ישנם כ-220 אלף איש שלא שבו לעבודתם, בעיקר בתחומי הפנאי, הנופש, התעופה והאומנות.

בישראל מסתובבים כיום כ-190 אלף איש המחפשים עבודה. כמו כן על פי הגדרת הלמ"ס ישנם עוד כ-104 אלף איש שפוטרו או שמקום עבודתם נסגר החל ממרץ 2020, אולם בשלב זה הם כלל לא מחפשים עבודה, כל אחד מסיבותיו הוא. ראוי לציין כי כל המספרים וכל הנתונים לא כוללים עובדים הנמצאים בבידוד שנחשבים לעובדים הנעדרים מעבודה בגלל מחלה.

סקירה טלפונית

כדי לאסוף את הנתונים, רואיינו במחצית הראשונה של חודש דצמבר כ-9,700 בני 15 ומעלה, על ידי סוקרי הלמ"ס. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. עקב נגיף הקורונה לא מתבצעים ראיונות פנים-אל-פנים, אלא כל הראיונות – החל מאמצע חודש מרץ – מתבצעים אך ורק באמצעות הטלפון.

בלמ"ס מציינים, כי קיימים גופים נוספים המפרסמים נתונים הקשורים לסטטיסטיקה של שוק העבודה: דורשי עבודה בשירות התעסוקה ותובעי דמי אבטלה בביטוח הלאומי, אולם הפערים בין נתוני הגופים השונים לבין נתוני הלמ"ס נובעים בעיקר מהבדלים מהותיים בהגדרות.

ההגדרות בגופים אלה הינן אופרטיביות למילוי תפקידיהם ואילו נתוני הלמ"ס מבוססים על הגדרות הסטטיסטיקה הרשמית, בהתאם לתפקידה של הלמ"ס. "יחד עם זאת", אומרים בלמ"ס, "ולמען הסר ספק, קיים שיח שוטף בין כל הגופים בנוגע לנתונים השונים כדי לייצר תיאום ושקיפות מלאה בנתונים".

נתוני השכר המתעתעים

נתון נוסף המתפרסם מטעם הלמ"ס, הוא השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים, המעודכן לחודש אוקטובר 2020. על פי הנתונים המקוריים, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 11,624 ש"ח, עלייה של 11.1% לעומת אוקטובר 2019 (10,467 ש"ח). ואילו השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (קרי: ללא השפעה של עליות או ירידות מחירים במשק) היה 11,018 ש"ח, עלייה של 11.9% לעומת אוקטובר 2019 (9,842 ש"ח). לעומת חודש ספטמבר 2020 השכר הממוצע עלה בכ-2%.

בלמ"ס מסבירים כי נתוני השכר והתעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים על עובדים שנמצאים בחל"ת ועל עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי אינם נכללים במדדי השכר והתעסוקה ולכן הנתונים כוללים רק את מספר העובדים שהועסקו באותו החודש וסך השכר המשולם להם. בנוסף, חישוב השכר הממוצע אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד, לכן הנתונים קצת מתעתעים.

בסגר הראשון, עם שליחתם הביתה של מאות אלפי עובדים, השכר הממוצע עלה באפריל 2020 ב-15.2% (לעומת החודש הקודם). בסגר השני הסיפור היה קצת שונה ומכיוון שהעובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו מעבודתם – היו לרוב עובדים ששכרם היה נמוך מהממוצע, ואם כן, השכר הממוצע עלה באוקטובר 2020 ב-2.2% (לעומת החודש הקודם).

פחות עובדים זרים

נתון נוסף המתפרסם מטעם הלמ"ס הוא מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים שעמד בחודש אוקטובר על 3.095 מיליון, נתון המהווה ירידה של 16.2% לעומת אוקטובר 2019 (3.694 מיליון). גם במספר העובדים מחו"ל ישנה ירידה. בחודש אוקטובר עבדו בישראל 117.5 אלף עובדים מחו"ל בלבד.

כאשר מעמידים את הנתונים להשוואה, לעומת תקופה מקבילה אשתקד (אוקטובר 2019) ניתן לראות, כי בחודש אוקטובר 2020 מספר משרות השכיר ירד ב-16.2% לעומת אוקטובר 2019. בענף שירותי אירוח ואוכל מספר משרות השכיר ירד ב-67.9%, בענף אומנות, בידור ופנאי הייתה ירידה של 60.7%, ובענף המסחר הייתה ירידה של 26.9%. ראוי להזכיר כי מדובר על חודש אוקטובר ואז כבר רבים חזרו לעבוד.

ירידות קלות בתחום ההייטק

העובדים הישראלים בתחום ההייטק נבחנים בנפרד ועל פי בחודש אוקטובר 2020 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 24,055 ש"ח ירידה של 1.1% לעומת חודש ספטמבר 2020 (24,328 ש"ח) ועלייה של 5.8% לעומת אוקטובר 2019 (22,726 ש"ח).

בחודש אוקטובר 2020 היה מספר משרות השכיר בתחום ההייטק 320.1 אלף, נתון המהווה ירידה של 1.0% לעומת חודש ספטמבר 2020 (323.4 אלף) וירידה של 1.4% לעומת אוקטובר 2019 (324.6 אלף).

תגובה אחת ל: "השכר הממוצע בעלייה, השכר בהייטק בירידה"

  1. הסיבה היחידה לנתונים תלויה בהעלאת שכר עובדי ה'שירות הציבורי' או עובדי מדינה

    ביחוד לאור שהם קיבלו מענק נוסף ל'מצב חירום'

    אז בואו נגיד יחד תודה על התנהלותם המקצועית בניהול 'מצב החיאום' במשק

כתיבת תגובה