השמאי הממשלתי: יציבות בשוק הנכסים המניבים

סקירת השמאי הממשלתי הראשי לשיעורי תשואה בנכסים מניבים במחצית השנייה של שנת 2017 • למרות הקשר בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו – בנכסים שמיקומם מרכזי נצפה שיעור תשואה נמוך לעומת נכסים פריפריאליים שתשואתם גבוהה

יותר במרכז, יותר טוב. הדמיית מגדל בין ערים (ארכיון) | באדיבות עיריית תל אביב

השמאי הממשלתי הראשי, אוהד עיני, מפרסם היום את שיעורי תשואה בנכסים מניבים למחצית השנייה (חודשים יולי – דצמבר) של שנת 2017; שיעורי התשואה (שיעור ההיוון הכולל) הממוצעים למחצית השניה של שנת 2017 הינם – בנכסי משרדים: 7.5%, בנכסים מסחריים: 7.2% ובנכסי תעשיה ולוגיסטיקה: 7.7%.

המסקנות הכלליות העולות מהסקירה, הינן כי במחצית השניה של שנת 2017, נצפתה ירידה קלה בשיעורי התשואה של משרדים ויציבות בנכסי מסחר ותעשיה, לוגיסטיקה, לעומת השיעורים שנצפו במחצית שקדמה לה (מחצית הראשונה של 2017).

מגמה זו מעידה על יציבות בשוק הנכסים המניבים, ונובעת, בין היתר, מהעדר חלופה אטרקטיבית להשקעה וממצב המשק.

בהודעה נאמר: “יצוין כי בנכסים גדולים ניתן לזהות שונות בשיעורי התשואה, באותו הנכס, כאשר לשוכרים בטוחים יותר מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהפך”.

כמו כן “נמצא קשר בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו. בנכסים שמיקומם מרכזי נצפה שיעור תשואה נמוך ואילו בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה גבוה. הקשר נובע, ככל הנראה, ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפריה (מרכיבי הסיכון כגון: איתנות/ אי איתנות פיננסית של השוכרים, יחס תפוסה/ אי תפוסה, פוטנציאל לשינויים בסביבה וכו’).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה