השקעה ראשונה לקבוצת אשטרום בתחום האנרגיה המתחדשת בארה"ב

קבוצת אשטרום הקימה השנה זרוע פעילות חדשה בתחום האנרגיה המתחדשת, בניהולו של איציק מרמלשטיין, ובסוף השבוע האחרון היא דווחה על ההשקעה הראשונה בתחום האנרגיה המתחדשת בארה"ב | ביחד עם שותף, חתמה החברה על הסכמים לפיתוח 4 פרויקטים סולאריים בהיקף של כ-1,100 מגה ואט ובעלות מוערכת של כ1.1 מיליארד דולר | השבוע הושלמה גם העסקה לרכישת החזקות בפרויקט רוח בפולין בהיקף של 257 מגה ואט

גיל גירון מנכ"ל אשטרום ורמי נוסבאום יו"ר הקבוצה | צילום: ישראל הדרי

קבוצת אשטרום דווחה בסוף השבוע האחרון על התקדמות נוספת בפעילות האנרגיות המתחדשות שלה בארה"ב. החברה מעדכנת, כי היא חתמה, ביחד עם חברת קנלוב אנרגיה מתחדשת בע"מ, על הסכם עם חברה יזמית, המתמחה בייזום פרויקטים סולאריים בארה"ב, לייזום והקמה בבלעדיות של פרויקטים סולאריים בארה"ב. כאשר כל פרויקט אשר יפותח על ידי היזם יוצע לחברות באופן בלעדי ולהן תהיה הזכות לקבל או לדחות את ההשקעה בפרויקט.  קבוצת אשטרום מרכזת את הפעילות בתחום באמצעות חברת הבת, אשטרום אנרגיה מתחדשת, בניהולו של איציק מרמלשטיין.

בד בבד עם חתימת הסכם ההשקעה, בוצעה השלמת רכישה של ארבעה פרויקטים הנמצאים בשלבי פיתוח שונים בהיקף מצטבר של כ- 1,100 מגה וואט (MWdc). רוב הפרויקטים (כ-900 מגה ואט ממוקמים במדינת טקסס) ההשקעה המוערכת בהקמת הפרויקטים האמורים הינה בסך כולל של כ-1.1 מיליארד דולר.

להערכת היזם, הפרויקט הראשון בצבר הפרויקטים הראשונים צפוי להגיע לשלב של מוכנות להקמה וסגירה פיננסית בסוף שנת 2022 או תחילת שנת 2023, בכפוף להשלמת שלבי הפיתוח השונים והבטחת המימון הנדרש לתחילת הקמה.

עם רכישת ארבעת הפרויקטים הראשונים, התווספו הפרויקטים לצבר הפרויקטים בפיתוח של החברה (כחלקה היחסי באחזקות בפרויקטים אלה).

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום אמר עם פרסום הדברים: "חתימת ההסכמים להשקעה משותפת באנרגיה מתחדשת בארה"ב, לצד ההסכם לרכישת ארבעה פרויקטים ראשונים בשוק זה, הינם בבחינת דריסת רגל ראשונה עבור קבוצת אשטרום בשוק זה. שוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב נהנה כיום מתהליכי צמיחה מהירה ורגולציה התומכת במעבר לאנרגיות מתחדשות. מגמה זו נתמכת באופן מוצהר גם על ידי מדיניות ממשל ביידן להפחתת פליטות פחמן ב-50% עד 2030.

הכניסה לארה"ב היא חלק מתהליך יישומה של אסטרטגיה נרחבת לכניסת הקבוצה לתחום האנרגיה המתחדשת ברחבי העולם, כאשר השבוע הושלמה גם העסקה לרכישת החזקות בפרויקט רוח בפולין בהיקף של 257 מגה ואט, ובכוונתנו להרחיב בשנים הבאות את הפעילות במדינות אלה ובמקביל להכנס לפעילות גם במדינות נוספות.

קבוצת אשטרום מביאה עימה ניסיון רב בתחומי היזמות, ניהול והקמה של פרויקטים ברחבי העולם, והעסקה הנוכחית משתלבת היטב עם יכולות מוכחות אלה. אנו רואים בתחום פעילות האנרגיה המתחדשת מנוע צמיחה נוסף וסינרגטי לפעילות הקיימת של הקבוצה בישראל ובחו"ל, וממשיכים לבחון עסקאות נוספות בתחום זה".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה