“התנהלות רשלנית”: קנס של כ-800 אלף ש”ח ליקב

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בהיקף של כ-779 אלף שקל על יקב ממעלה אדומים, בשל חריגה מתנאי היתר הרעלים | שוני גולדברגר, מנהל מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה: “התנהלות רשלנית של היקב יכולה הייתה להיגמר בפגיעה בחיי אדם ובסביבה. הפרות של תנאי היתר הרעלים מהוות סכנה לשלום הציבור”

חומרים מסוכנים. השילוט ביקב | צילום: המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על יקב ממעלה אדומים בסך 779,384 שקל בגין הפרה של תנאים בהיתר רעלים המהווה הפרה של הוראות חוק חומרים מסוכנים. את העיצום הטיל סמנכ”ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן דוד.

במהלך פעילות פיקוח שביצע מחוז ירושלים של המשרד ביקב, במטרה לוודא קיום של תנאי היתר הרעלים המצוי ברשותו והוראות חוק החומרים המסוכנים שמכוחו ניתן ההיתר, נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלות היקב המהווים הפרה של תנאי היתר הרעלים והוראות בחוק.

250/200 סייד בר + קובייה

ממצאי סיור הפיקוח העלו, כי היקב לא מילא אחר תנאי היתר הרעלים העוסקים בטיפול בגופרית דו-חמצנית, המהווה חומר רעיל אשר חשיפתו לאדם עלולה לסכן את בריאותו, ובחובת התקנה של מערכת לטיפול באירועי חירום של גופרית דו-חמצנית, אשר עלולים  לגבות חיי אדם. כמו כן, היקב לא הגיש סקר מרחקי הפרדה, שתפקידו לקבוע את אמצעי המיגון הנדרשים למניעת פגיעה באוכלוסייה קרובה כתוצאה מהשימוש בחומר בשגרה ובעת אירוע מסוכן, על פי הנדרש בהיתר הרעלים.

בנוסף, היקב לא עמד בסטנדרטים הנדרשים בתנאי היתר הרעלים בכל הנוגע לשילוט ואזהרה מפני חומרים מסוכנים. טעות בזיהוי החומרים המסוכנים עלולה לגרום לאירוע חומרים מסוכנים וחלילה לאסון אשר כתוצאה ממנו עלולים להיפגע עובדי היקב, העוברים והשבים והסביבה. ביקב נמצאו גם הפרות של תנאים בהיתר הרעלים העוסקים בחובות ניהול פנקס רעלים וחובות תיעוד.

בעקבות הממצאים, הליקויים וההפרות החמורות שהתגלו בו, הטיל המשרד על היקב עיצום כספי בסך 779,384 שקל.

התנאים והדרישות הניתנים בהיתר הרעלים מחייבים את מחזיקי ההיתר על פי חוק, במטרה לשמור על בריאות העובדים, הציבור והסביבה. “המשרד להגנת הסביבה ימשיך באכיפה נחושה ובלתי מתפשרת כנגד מי שיפרו את הוראות החוק ותנאי ההיתרים הניתנים על ידו וינקוט בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותו בכדי להבטיח ציות להוראות החוק ולתנאי ההיתרים, זאת במטרה לשמור על בריאות הציבור ועל הסביבה”, נאמר בהודעת המשרד.

Inner article

שוני גולדברגר, מנהל מחוז ירושלים של המשרד להגנת הסביבה: “התנהלות רשלנית של היקב יכולה הייתה להיגמר בפגיעה בחיי אדם ובסביבה. המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בפיקוח ואכיפה אינטנסיבית בתחום החומרים המסוכנים, שכן הפרות של תנאי היתר הרעלים מהוות סכנה לשלום הציבור”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה