התקציב ההמשכי יחושב יחסית מול גובה הגידול באוכלוסייה

ועדת הכספים: להוסיף למנגנון התקציב ההמשכי תוספת יחסית של גובה הגידול באוכלוסייה • חברי הוועדה דרשו הגדלה של התקציב לשנת 2021, כיוון שהוא יהיה נמוך ב-14.7 מיליארד ₪ מתקרת ההוצאה המותרת במידה והיה מאושר תקציב סדיר • בתוך כך, השכר הממוצע לשנת 2021 לפי חוק הביטוח הלאומי יהיה זהה לזה שעודכן בחודש ינואר 2020

ספר התקציב | צילום: הדס פרוש, פלאש 90

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני קיימה היום (א'), דיון במסגרת הכנה לקריאה שנייה ושלישית לעניין הצעת חוק יסוד משק המדינה, והצעת חוק יסודות התקציב. ההצעות קובעות הסדר חדש לגבי אופן ההתנהלות התקציבית של הממשלה בשנה שלא אושר לגביה חוק תקציב – קרי שנת תקציב המשכי. ההצעות קובעות תיקון של קבע לגבי מנגנון התקציב ההמשכי וכן קובעות הוראת שעה להסדרת התקציב ההמשכי בשנת הכספים 2021, שמטרתה לאפשר כי תקציב זה יתבסס גם על התוספות התקציביות שהוקצו לשנת 2020 – קופסאות הקורונה והגדלת בסיס התקציב.

במסגרת התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה מעגן החוק תוספת שנתית לשנת 2021 בסכום של 52.3 מיליארד ₪ להתמודדות עם המשבר, ובתוספת העודף משנת 2020 (20.4 מיליארד) התקציב הזמין לניצול לשנת 2021 לצורך כך יעמוד על 72.7 מיליארד ש"ח.

250/200 סייד בר + קובייה

במהלך הדיון בו לקח חלק גם שר האוצר, ישראל כץ, הועלו סוגיות שונות שדרשו חברי הכנסת לקדם, במרכזן הגדלת בסיס התקציב הצפוי לאחר תיקון החקיקה שהינו נמוך מתקרת ההוצאה שהייתה מאושרת אילו היה מאושר תקציב מדינה סדיר לשנת 2021. במהלך הדיון הוצע מנגנון נוסף על העדכון הצמוד לממד, לפיו בסיס התקציב יעודכן באמצעות יחסי לגידול האוכלוסייה בישראל. עוד נידונו בדיון: הגדלת תקציב התמיכות מעל 70% מהתקציב שאושר ב-2019, אי הגבלת העודפים שיעמדו לשימוש המשרדים בתקציב המשכי לגובה של 85% (בניגוד להגבלה לסכום זה בהצ"ח הממשלתית), וכן ביצוע התחייבויות שונות שהוסכמו ולא בוצעו נוכח העדר תקציב סדור, בניהן התחייבויות למגזר הערבי.

בתום הדיון סיכמו שר האוצר ויו"ר הוועדה כי הצדדים ידברו על הסוגיות השונות, במטרה להגיע להסכמות עד לדיון מחר, במטרה לאשר את החוקים מחר.

השכר יישאר על כנו

מאוחר יותר, אישרה הוועדה לקריאה שנייה ושלישית כי השכר הממוצע לשנת 2021 לפי חוק הביטוח הלאומי יהיה זהה לזה שעודכן בחודש ינואר 2020, במסגרת הצעת חוק השכר הממוצע (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020 – ניתוח כלכלי.

המוסד לביטוח לאומי מפרסם מדי שנה בחודש ינואר עדכון לשכר הממוצע כהגדרתו בחוק. החוק מגדיר את אופן חישוב "השכר הממוצע" אשר משמש בסיס לחישובים ולעדכונים שונים.

נוכח משבר הקורונה וצמצום פעילות המשק פוטרו והוצאו לחופשה ללא תשלום מאות אלפי עובדים, רובם בעלי שכר נמוך יחסית. עקב כך בשנת 2020 עלה השכר הממוצע במשק בצורה משמעותית ולא טבעית, שכן בחישוב השכר הממוצע לא נכללו מאות אלפי עובדים בעלי שכר נמוך יחסית שלא עבדו באותה תקופה.

כך, ככל שהשכר לפי החוק יעודכן בינואר 2021, הרי ששיעור העדכונים השונים יהיה גבוה משמעותית מהממוצע בשנים האחרונות.

נוכח כך אישרה ועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית בכפוף לרביזיה, כי בשנת 2021 השכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי יהיה זהה לזה שעודכן לאחרונה בחודש ינואר 2020.

Inner 620/130

כתיבת תגובה