וויסטמוק זינקה ב-12% לאחר אישור הדירקטריון לרישום כפול

מניית וויטסמוק – חברה שפועלת בתחום הנכסים הדיגיטליים – מזנקת ב-12% לאחר שדיווחה על אישור דירקטוריון החברה לרישום הכפול של סחר הן בישראל והן בארה"ב • במסגרת ביצוע הרישום הכפול ייתכן שהחברה תפעל לגיוס הון נוסף לצורך מימון פעילותה השוטפת

יריב גילת, יו"ר וויסטמוק | צילום: יח"צ וויסטמוק

רגע לפני שמדד ת"א-דואליות מושק, חברת וויטסמוק, שפועלת בתחום הנכסים הדיגיטליים, מדווחת היום כי דירקטוריון החברה אישר להנהלה לפעול לרישום כפול של ניירות הערך של החברה בבורסה לני"ע בארה"ב והפיכה לחברה דואלית, הנסחרת בארה"ב ובישראל.

מניית וויטסמוק עולה ב-12% בתגובה לדיווח.

250/200 סייד בר + קובייה

בדיווח לבורסה נכתב, כי "בהמשך לדיווח החברה מיום 24 בפברואר 2021 (מספר אסמכתא 2021-01-022744) בקשר עם בחינת החברה רישום כפול של ניירות הערך שלה למסחר בבורסה לני"ע בארה"ב, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 9 במאי 2021 אישר דירקטוריון החברה להנהלת החברה לפעול לרישום מניותיה של החברה למסחר גם בבורסה לני"ע בארה"ב ("רישום כפול"), כך שלאחר הרישום כאמור תהפוך החברה לחברה דואלית. יצוין כי במסגרת ביצוע הרישום הכפול ייתכן שהחברה תפעל לגיוס הון נוסף לצורך מימון פעילותה השוטפת.

מנכ"ל החברה יוסי ברנע ציין בדיווח עוד כי "האמור לעיל בדבר ביצוע הרישום הכפול ו/או גיוס ההון הנוסף הנם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הואיל והדבר כרוך בעמידתה של החברה בכל התנאים הנדרשים לכך על פי הדינים הרלוונטיים (בישראל ובארה"ב), וכן בקבלת היתרים מהרשויות הרלוונטיות בארה"ב, וכי נכון למועד זה אין כל וודאות כי אלה יתקבלו".

כמו כן הודיעה וויטסמוק תוכנה בע"מ, כי "להסרת הספק, אין בדיווח הנ"ל משום הצעת ניירות ערך, בישראל או בחו"ל, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה מכוח דוח זה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה