ווישור עושה צעד נוסף בכיוון עולם הביטוח לבתי עסק בארה"ב

ווישור גלובלטק במהלך אסטרטגי נוסף: חתמה על הסכמי השקעה ושת"פ אסטרטגיים עם קבוצת הביטוח האמריקנית – AmTrust | בהתאם להסכמים, AmTrust תשקיע 2 מיליון דולר בחברה הנכדה של ווישור גלובלטק, אשר צפויה לפעול בארה"ב וכן תעמיד לווישור גלובלטק כתב התחייבות המיר למניות של גלובלטק בהיקף של כ-35.6 מיליון ש"ח, לפי מחיר המרה של 6.3 ש"ח למניה | הפעילות הדיגיטלית של ווישור בארה"ב תבוצע מול מבטח מקבוצת AmTrust, המורשה לפעול ברחבי ארה"ב 

ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל | צילום: רמי זרנגר

חברת ווישור גלובלטק מעדכנת על התפתחות משמעותית בקידום פעילותה בארה"ב. ווישור הודיעה היום כי חתמה על הסכמי השקעה ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות מקבוצת הביטוח האמריקאית  AmTrust Financial Services, Inc..

קבוצת AmTrust הנה חברת אחזקות ביטוח רב לאומית, שמשרדיה הראשיים ממוקמים בניו יורק. הקבוצה מתמחה בביטוחי רכוש וחבויות לעסקים לרבות ביטוח חבות מעבידים, חבילות ביטוח לבתי עסק (כגון BOP), מוצרי אחריות ושירותים נוספים.

250/200 סייד בר + קובייה

במסגרת הסכמי השקעה, קבוצת AmTrust וקבוצת גלובלטק ישקיעו בחברה נכדה של ווישור גלובלטק, weSure Digital סכום של 2 מיליון דולר כל אחת. תמורת השקעה זו יוקצו ל-AmTrust  שלושים אחוזים מניות החברה הנכדה. כפועל יוצא מההשקעה נחתם גם הסכם בעלי מניות בין הצדדים.

כמו כן, נחתם כתב התחייבות המיר למניות גלובלטק, במסגרתו תועמד לגלובלטק הלוואה המירה למניות בסך של כ-35.6 מיליון שקל, כאשר מועד הפירעון בה נקבע לשנת 2032 ושער ההמרה למניות עומד על 6.3 ש"ח. ההמרה למניות, על פי כתב ההתחייבות, תיעשה במצבים שונים כמפורט בהסכם בין הצדדים, לרבות המרה אוטומטית, במקרה שבו מחיר המניה של גלובלטק יהיה לפחות 6.3 שקל במשך 14 ימי מסחר רציפים. מועד כניסתם לתוקף של הסכמי ההשקעה הנ"ל (והסכם בעלי המניות) יהיה תוך שלושה ימים לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום ההקצאה הפרטית של ניירות הערך ההמירים, בהתאם לתנאי כתב ההתחייבות ההמיר הנ"ל.

בנוסף, נחתם בין הצדדים הסכם MPA (Managing Producer Agreement)  המסדיר את הפעילות הביטוחית של המיזם הדיגיטלי המשותף, במסגרתו weSure Digital שהינה מורשית לפעול כיום כ-Insurance Producer/ MGA ב-9 מדינות בארה"ב, תפעל מול מבטח מקבוצת Amtrust, המתמחה בתוכניות ביטוח מיוחדות והמורשה לפעול ברחבי ארה"ב בענפי הפעילות האלמנטריים השונים. ל-weSure Digital מוענקות במסגרת ההסכם סמכויות חיתום, ניהול והפקה, בשם מבטח זה. ההסכם כולל התחייבויות והסכמות שונות, ובכללם: זכות ראשונים לקבוצת AmTrust לחיתום תכניות ביטוח חדשות שיתגבשו בעתיד בתחומי הרכוש המסחרי וחבויות, כולל הרחבות לתוכניות קיימות ולכניסה לענפים עסקיים נוספים במדינות שונות בארה"ב.

Inner article

אמיל ויינשל, מייסד ווישור גלובלטק: "לאחר שרק לאחרונה השלמנו בהצלחה את העסקה לרכישת השליטה בקבוצת איילון, אנו גאים לבשר על התקדמות משמעותית גם בתוכנית ההתרחבות שלנו לארה"ב, ומברכים על שיתוף הפעולה האסטרטגי המתוכנן עם AmTrust. קבוצת Amtrust פועלת שנים רבות בעולם הביטוח האמריקאי והינה אחת מקבוצות הביטוח המובילות בתחומי הביטוח הכללי אשר מתמחה בביטוחים אלמנטריים לעסקים. להערכתנו, השותפות המשלבת בין הניסיון וההתמחות של קבוצת Amtrust בארה"ב, לבין היכולות הדיגיטליות, החדשנות והיזמות של ווישור גלובלטק, יאיצו וישפרו את יכולת החדירה המוצלחת של גלובלטק לשוק האמריקאי".

ההתפתחות המשמעותית בפעילות החברה בארה"ב, הינה בהמשך להודעת ווישור גלובלטק מחודש יוני האחרון על השלמת רכישת 67% מאיילון תמורת כ-447.6 מיליון שקל. בכך הפכה ווישור גלובלטק לשחקן משמעותי בתחום הביטוח בישראל עם היקף פרמיה ברוטו שנתי שמוערך בלמעלה מ- 3.5 מיליארד שקל. באותו מועד השלימה משפחת ברק את השקעתה בווישור גלובלטק בסך כולל של כ-260 מיליון שקל והיא כיום חלק מגרעין השליטה בקבוצת הביטוח; במקביל, משפחת בן ישי השקיעה כ- 20 מיליוני שקלים בווישור גלובלטק גם היא. בנוסף, חתמה ווישור על הסכם עם תאגיד בנקאי בהיקף של כ-90 מיליון שקל כחלק ממימון העסקה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה