ועדת החוקה אישרה: בית משפט כלכלי נוסף גם בחיפה

לפי הצעת החוק תוקם מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה, שתתווסף לזו הקיימת בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. יו”ר הוועדה חה”כ סלומינסקי: “בשלב הבא יש לשקול להוסיף שופטים לבימ”ש העליון כדי להקל על העומס”

בית משפט בחיפה. צילום: אבישג שאר ישוב | פלאש 90

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה היום (ב’) את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס’ 81) הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה, התשע”ח-2017, שהיא הצעת חוק ממשלתית. לפי הצעת החוק תוקם מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה, שתתווסף לזו הקיימת בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. שתי המחלקות ידונו ב”עניין כלכלי” כהגדרתו בחוק, ובלבד שהליך לגבי “עניין כלכלי – מנהלי” יידון בפני המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בלבד.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי חוק בתי המשפט תוקן ב-2010 ונקבע בו כי עניינים כלכליים יהיו בסמכותם העניינית של בתי המשפט המחוזיים. כמו כן הוקמה במסגרת התיקון  מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו המורכבת מהרכב קבוע של שופטים מקצועיים, שבפניה נדונים הליכים פליליים, מנהליים ואזרחיים בעניינים כלכליים ובעניינים כלכליים-מנהליים. “הקמת מחלקה כלכלית גם בבית המשפט המחוזי בחיפה תוסיף ליצירת תשתית קבועה ומהודקת של מערכת שיפוט יעילה ומקצועית שבה יידונו עניינים כלכליים ותשרת הלכה למעשה את הציבור ובכלל זה חברות שמקום עיסוקן בעיר חיפה”.

sorek-box

הוועדה קבעה כי החוק ייכנס לתוקפו ארבעה חודשים מיום פרסומו ותתאפשר הארכה בחודשיים נוספים בצו השרה. כמו כן נקבע כי מה שהחל בבימ”ש מחוזי בהליך רגיל לא יועבר לבימ”ש הכלכלי.

יו”ר הוועדה חה”כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי): “אני מקווה שזהו צעד ראשון בדרך למקצע את השופטים ולהגדיל את מספרם. בשלב הבא יש לשקול להוסיף שופטים לבימ”ש העליון כדי להקל על העומס. בנוסף, הקמת בית המשפט הכלכלי תרחיב את הפריסה של בתי המשפט, היא תנגיש אותם לציבור ותקל בכך על המתדיינים”.

עו”ד שירי לנג מהנהלת בתי המשפט: “ניסינו להעריך את היקף הפעילות הכלכלית במחוזות השונים לפי מספר התביעות שמגישות חברות נגד חברות. ראינו שהמחוז הבא מבחינת היקף התביעות אחרי ת”א הוא חיפה ולאחריו ירושלים. זה לא אומר שאחרים לא מקיימים דיונים כלכליים. הקמת המחלקה הכלכלית תבטיח שהניתוב ייעשה לשופטים שזו התמחותם כאשר כיום הניתוב נעשה לפי הנשיא. העתירות המנהליות על החלטות של רשות לני”ע והבורסה יישארו בת”א שכן מבדיקה שלנו מדובר סה”כ על  חמישה תיקים ולכן בשל המומחיות שנצברה הם יישארו שם.

side
inner

כתיבת תגובה