ועדת הכספים אישרה: חברות ענק בינלאומיות ידווחו לרשות המסים

ועדת הכספים אישרה משטר דיווח במס הכנסה לקבוצות רב לאומיות גדולות הפועלות בישראל, בהתאם להסכם בינלאומי אליו הצטרפה רשות המסים | במהלך השנה האחרונה התקבלו מספר פניות מפורומים בינלאומיים, כולל האיחוד האירופי, הכוללות התראות לפיהן אם לא תפעל ישראל לקיום ההתחייבויות בנושא זה, עשויים להינקט נגדה צעדים

משרדי מס הכנסה בפתח תקוה | צילום: דודי לדרמן

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ג') לקריאה שנייה ושלישית את התיקון לפקודת מס הכנסה הקובע חובת דיווח מפורטת לתאגידי ענק רב לאומיים אשר חברת האם הסופית שלהן ממוקמת בישראל. התיקון, אשר יחול על קבוצות רב לאומיות שמחזור העסקאות שלהן עולה על 3.4 מיליארד ₪, מיישם המלצות של ה-OECD בתחום ההתחמקות ממס של תאגידים רב לאומיים ומממש התחייבות שנתנה ישראל בשנת 2016 ליישום ההמלצות, במסגרת הסכם בינלאומי.

על פי התיקון שאושר, תאגיד בין-לאומי אשר חברת האם הסופית שלו היא תושבת ישראל, יחויב להגיש, באמצעותה, דו"ח שנתי מקוון הכולל נתונים כספיים ועסקיים על כלל החברות בתאגיד הבין-לאומי. דו"ח זה יועבר במסגרת חילופי מידע אוטומטיים למדינות אחרות שהן צד להסכם שעליו חתומה ישראל, ואשר בהן פועלות ישויות אחרות בתאגיד המדווח. במקביל, תקבל רשות המסים בישראל דיווחים ממדינות אחרות שבהן פועלות חברות–אם בתאגידים בין-לאומיים הכוללים חברות הפועלות בשטח ישראל.

יצוין כי במהלך השנה האחרונה התקבלו מספר פניות מפורומים בינלאומיים, כולל האיחוד האירופי, הכוללות התראות לפיהן אם לא תפעל ישראל לקיום ההתחייבויות בנושא זה, עשויים להינקט נגדה צעדים. רשות המסים ומשרד האוצר הגישו לראשונה הצעת חוק להסדרת הנושא בתחילת שנת 2017, אולם הכנסת ה-20, לא השלימה את קידומה. חובת הדיווח וחילופי המידע בנושא זה כבר אומצו בידי קרוב ל-90 מדינות.

התיקון מקודם על רקע אתגרי המיסוי של קבוצות רב לאומיות בתחום מחירי העברה והקושי הכרוך בייחוס הכנסה חייבת במס למדינה בה נוצר הערך הכלכלי של הפעילות. הפרקטיקה הנהוגה במקרים רבים על ידי קבוצות רב לאומיות, היא יחוס ערך כלכלי גבוה לחברה הפועלת במדינה בעלת שיעור מס נמוך (profit shifting), באמצעות עסקאות פנימיות בין חברות הפועלות בקבוצה אשר ממוקמות במדינות שונות.

870/135 ליינר ארטקל

 

תיקון החקיקה ושיתוף הפעולה הבינלאומי הנלווה לו יאפשרו לרשות המסים לקבוע את מחירן הנכון של עסקאות בין חברי הקבוצה באופן יעיל יותר, ויצמצם את היכולת של תאגידים רב לאומיים הפועלים בישראל להתחמק מתשלום מס.

לצד חובת הדיווח החדשה, הושגה הסכמה לגבי חובת תיעוד לחברה ישראלית הפועלת בקבוצה רב לאומית שמחזור עסקאותיה עולה על 150 מיליון ₪. התקנות בעניין זה יובאו לאישור לאחר אישור החוק בקריאה שלישית.

Inner 620/130

כתיבת תגובה