ועדת הכספים אישרה: ניוד קופות גמל להשקעה

התיקון צפוי להגדיל את התחרות ולשפר את תנאי החוסכים • אושר כי חוסכים שהגיעו לגיל 60, יוכל להעביר את חסכון קופת הגמל להשקעה, לקופת הגמל לקצבה, ובכך ליהנות מהטבות המס הניתנות בקצבה • יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני: “צעד חיובי, במיוחד נוכח הימים המורכבים בהם אנו נמצאים”

דיון בוועדת הכספים | צילום: דוברות הכנסת

למען ציבור החוסכים: תיקון חשוב ביותר אושר בוועדת הכספים של הכנסת בראשות ח”כ משה גפני. חוסכים בקופת גמל להשקעה, יוכלו לנייד את קופתם לקופת גמל חדשה. הרווח הישיר לחוסך: התאמת המוצר הפנסיוני לפי הצרכים המשתנים והפחתה בעלויות ניהול החיסכון. התיקון אושר במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים – קופת גמל, העברת כספים בין קופות גמל.

בוועדה אושר עוד, כי החל מגיל 60, יוכלו החוסכים להעביר את חסכונם מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה, לשם קבלת קצבה בלבד, באופן זה יוכלו החוסכים ליהנות מהטבות המס הניתנות בקצבה.

על פי הצפי, התיקונים שאושרו בחוק, עשויים להביא להגברת התחרות בין החברות ושיפור מצבם של החוסכים, לרבות הוזלה בדמי הניהול.

לצד כך, ביקשה הוועדה כי תתקיים עבודה נוספת לעניין ניוד לעמיתים במקרה שעמיתים נטלו הלוואה מקופת הגמל, לאחר שבדיון נשמעו הערות לגבי אופן תפעול הסעיף. גם לגבי הבקשה לקצר את תקופת הניוד ל-5 ימי עסקים מיום בקשת הניוד, במקום 10 ימי עסקים הקבועים היום בתקנות, ביקשה הוועדה כי התקנות יובאו בנפרד, כאשר רבים מחברי הוועדה ומגורמי השוק, סברו כי הדבר יביא לשחיקה ביכולת הציבור לשפר את תנאי החיסכון שלהם.

יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני בירך על אישור התקנות: “אני רואה בדבר צעד חיובי, במיוחד נוכח הימים המורכבים בהם אנו נמצאים. המשמעות היא סיוע לאנשים רבים המבקשים ניוד בין קופות הגמל, ושלא יכלו לעשות זאת עד כה. בעבר הובאו התקנות יחד עם תקנות שלא מצאנו בהן סיוע לציבור, ועכשיו משנוצרה ההפרדה, אישרנו את התקנות לטובת ציבור החוסכים”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה