הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה ב-31 למאי 2021 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1% • לא ברור מדוע שוק השכירות הגואה נעלם מעיני הוועדה, אך היא מציינת כי הוא עלה “בצורה ממותנת” בלבד • מבצע החיסונים העולמי והמדיניות המונטארית המרחיבה הנהוגה בעולם משפיעים על החלטת הריבית

בנק ישראל | צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90

הוועדה המוניטרית החליטה ב-31 למאי 2021 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. בין הסיבות לכך מנתה הוועדה את ההתאוששות המהירה בפעילות הכלכלית נמשכת עם דעיכת מגפת הקורונה בישראל. ההסלמה במצב הביטחוני שנמשכה כעשרה ימים פגעה ככל הנראה באופן מוגבל בלבד. נמשכה עלייה משמעותית בצריכה גם בענפים אשר נפגעו באופן משמעותי מהמגבלות במהלך המשבר.

כמו כן, ציינה הוועדה, חלה ירידה בשיעור האבטלה הרחבה לרמה של 9.6% ומאז היציאה מהסגר השלישי בפברואר נרשמה עלייה בשיעור התעסוקה המותאם. לצד זאת, חלק מהנתונים מעידים על קשיים בתהליך ההתאוששות של שוק העבודה: מספר המשרות הפנויות ממשיך להאמיר לצד עלייה בקושי של המעסיקים לגיוס עובדים בחלק מהענפים.

במקביל, על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הראשון, התוצר התכווץ בשיעור שנתי של כ-6.5%, אך נתוני הרבעון הראשון מבטאים תמונה מורכבת; במחצית הראשונה של הרבעון היה המשק נתון בסגר לנוכח שיאי תחלואה מהמגפה, ולעומת זאת שלהי פברואר וחודש מרץ התאפיינו ביציאה מהירה מהמשבר ובהתאוששות של המשק. נתוני התוצר הושפעו באופן ניכר מהקדמת יבוא כלי רכב לסוף 2020 כתוצאה משינויים שחלו בשיעורי המס, ובהסטה של עיתוי הוצאות הממשלה על צריכה ציבורית. בסך הכול, בחינה של הרכב השימושים מעלה תמונה חיובית על מצב המשק.

גם מחירי הדירות שעלו בשנים עשר החודשים האחרונים ב-4.5%, קצב מהיר יחסית, כאשר חלקם של המשקיעים מתוך סך העסקאות לרכישת דירות גדל –  אך עם זאת, ציינו בוועדה, קצב עליית מחירי השכירות נותר ברמה ממותנת. לא ברור מדוע הוועדה לא בדקה את הנתונים מהרבעון הראשון של 2021, המשקפים יותר מכל עליות במחירי השכירות, אבל כנראה שהשיקולים בתמונה שנתית (למרות היותה שנה לא רגילה כלל מכל הבחינות) הם שמנחים אותה.

Inner article

לפי דברי הוועדה, סביבת האינפלציה עודנה נמוכה אך במגמת עלייה; מדד חודש אפריל עלה ב-0.3% והאינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים עומדת על 0.8%. על פי ההערכות היא צפויה להיכנס אל תחום היעד לאחר פרסום מדד מאי. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מכל המקורות הוסיפו לעלות ונמצאות בתוך תחום היעד; גם הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים עלו והן מעוגנות במרכז התחום.

מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-0.4% מול הדולר, ונחלש ב-0.5% במונחי השער האפקטיבי וב-1% מול האירו 18 ההסלמה הביטחונית הגדילה את התנודתיות באופן מתון ולזמן קצר בלבד.

בעולם, מבצע החיסונים צובר תאוצה ותומך בפעילות הכלכלית, אך במקביל חלה החמרה בתחלואה במספר מדינות מתעוררות. תחזיות הצמיחה של בתי ההשקעות למרבית המשקים העיקריים עודכנו כלפי מעלה. מחירי הסחורות החקלאיות, המתכות והנפט עלו, ותרמו להמשך עליית האינפלציה. המדיניות המוניטרית בבנקים המרכזיים העיקריים ממשיכה להיות מאוד מרחיבה.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה