זיהם, נתפס ונקנס: תחנת הדלק המזהמת נקנסה

 המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 276 אלף שקל על מפעיל תחנת הדלק בכפר ג'ת שבמחוז חיפה, שפעלה בניגוד להוראות חוק אוויר וגרמה לפליטות אדי דלק ולזיהום אוויר • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לא נאפשר לתחנות תדלוק לפעול בישראל ללא מערכות ייעודיות לצמצום הפליטה של אדי הדלק הרעילים. נגביר את האכיפה, במיוחד באזורים שבהם תחנות תדלוק נמצאות בסמוך למגורים ומסכנות את התושבים"

תחנת הדלק בכפר ג'ת . צילום: מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה הטיל באחרונה עיצום כספי בסך כ-276 אלף שקל על מפעיל תחנת דלק בכפר ג'ת שבמחוז חיפה, לאחר שהתחנה פעלה בניגוד להוראות חוק אוויר נקי ותקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק), תשע"ז -2017.

תחנת הדלק, הממוקמת במרחק של מטרים ספורים מבתי מגורים ואתרים ציבוריים ופועלת בלב הכפר, ניפקה במשך  יותר משנתיים דלק בנזין לכלי-רכב ללא התקנה של מערכות מישוב אדים שלב 1 ושלב 2, ומערכת בקרה כפי שנדרש בתקנות. במשך כל אותו זמן, מפעיל התחנה גרם לפליטה של אדי דלק לאוויר.

אדי דלק מכילים חומרים מזהמים שונים, בהם חומרים בעלי השפעה ישירה על בריאות האדם. חלקם ידועים כמסרטנים, ואחרים אף כחומרים רעילים אשר מסכנים את השוהים בתחנת הדלק ובסמוך לה. בשל הפרות אלה, הטיל מנהל אגף תחבורה במשרד להגנת הסביבה, אמיר זלצברג, את העיצום על המפעיל.

אדי הדלק נפלטים לאוויר בתחנת דלק, בין היתר, בעת ביצוע פעולת פריקת בנזין ממכלית תדלוק למכל התת-קרקעי של התחנה, וכן בעת תדלוק כלי-רכב בבנזין. מערכות להשבת אדי דלק בעלות יעילות גבוהה בהפחתת פליטות אדי הדלק המזהמים לאוויר. מערכת מישוב אדים שלב 1 מפחיתה כ-95% מפליטת אדי הדלק לסביבה בעת פריקת בנזין לתחנה, שכן היא אוספת את אדי הדלק ומשיבה אותם למכלית.

מערכת להשבת אדים שלב 2 מפחיתה כ-85% מפליטות אדי דלק בעת תדלוק כלי-רכב בבנזין, שכן היא יונקת את אדי הדלק ומשיבה אותם למכל הבנזין של תחנת הדלק.

Inner article

מילוי, אחסון וניפוק דלק בנזין ללא מערכות להשבת אדי דלק במשך יותר משנתיים ממועד כניסת התקנות לתוקף, גרם לזיהום אוויר מיותר ומסוכן, ולחשיפת התושבים המתגוררים והשוהים בסמוך לתחנה לחומרים מסרטנים ורעילים.

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי ימשיך באכיפה כנגד העבריינים הסביבתיים, למען הגנה על הציבור והסביבה.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה