זינוק של 22% | נגבו 32.8 מיליארד ₪ מסים באוגוסט

משרד האוצר פרסם את נתוני הכנסות המדינה ממסים בחודש אוגוסט | ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו באוגוסט 2021 ב-1.9 מיליארד ש”ח | העלייה נובעת בעיקר מיבוא כלי רכב גבוה יחסית באוגוסט 2021 ויבוא רכב נמוך באוגוסט 2020 | עם זאת, מס הקניה הממוצע לרכב נמוך יותר באוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020 | זאת, עקב גידול במשקל כלי הרכב ההיברידיים והחשמליים להם מס נמוך יחסית

אביגדור ליברמן, שר האוצר | צילום: דוברות משרד האוצר

במשרד האוצר פרסמו את נתוני הכנסות רשות המסים באוגוסט 2021 שהסתכמו על פי הנתונים ב-32.2 מיליארד ש”ח לעומת 25.9 מיליארד ש”ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים בכ-22% לעומת אוגוסט 2020. המסים הישירים עלו ב-27% והמסים העקיפים עלו ב-15%.

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו באוגוסט השנה ב-18.2 מיליארד ש”ח לעומת 14.1 מיליארד ש”ח באוגוסט 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים באוגוסט 2021 ב-27% לעומת אוגוסט 2020.

250/200 סייד בר + קובייה

בנוסף באוגוסט 2021 הסתכמה הגביה של מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – ב- 7.2 מיליארד ש”ח לעומת 5.5 מיליארד ש”ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 28%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-34% לעומת אוגוסט 2020 וב-57% לעומת אוגוסט 2019. הגבייה מחברות עלתה ב- 26% לעומת אוגוסט 2020 וב- 21% לעומת אוגוסט 2019. עליות אלו נובעות בעיקר מעליה במקדמות מס הכנסה (הן בסכומי המקדמות והן במספר המשלמים) ובהכנסות מרווחי הון.

הגביה מניכויים הסתכמה באוגוסט 2021 ב- 10.5 מיליארד ש”ח, לעומת 8.1 מיליארד ש”ח באוגוסט 2020, עליה של 20%. עיקר העליה בניכויים משכר נבע ממס בגין עסקאות.

במקביל, באוגוסט 2021 נרשמה גביה ברוטו של  כ- 0.4 מיליארד ש”ח בשוק ההון, עליה של 40% לעומת  אוגוסט 2020. בגביה מריבית נרשמה עליה של 9%, ובגביה מניירות ערך נרשמה עלייה של 55% לעומת אוגוסט 2020.

ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו באוגוסט 2021 ב- 2.1 מיליארד ש”ח, לעומת 1.1 מיליארד ש”ח באוגוסט 2020, עליה של 87%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של 71% ובגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 95%. מגמת העליה בהכנסות ממס רכישה וממס שבח נמשכת מחודש מרץ 2021. במצטבר בחודשים ינואר – אוגוסט 2021 נרשמה עליה של 56% לעומת התקופה המקבילה ב 2020 וב 2019. העליה נובעת בעיקר מגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. יצוין כי החל מ  29.7.2020 הופחת מס הרכישה על רכישת דירת השקעה .

Inner article

כך גם הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים בחודש אוגוסט ב-1.4 מיליארד ש”ח, לעומת 1.2 מיליארד ש”ח באוגוסט 2020 עליה של 10%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב-18% לעומת התקופה המקבילה ב- 2020. לעומת ינואר – אוגוסט 2019 חלה ירידה מתונה של כ-2%.

ההכנסות ממסים עקיפים ב- 14.0 מיליארד ש”ח לעומת 11.9 מיליארד ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממסים עקיפים ב-15%. במצטבר בינואר – אוגוסט 2021 עלו ההכנסות ב- 20% לעומת ינואר-אוגוסט 2020, וב-12% לעומת ינואר -אוגוסט 2019.

סך ההכנסות נטו ממע”מ באוגוסט 2021 הגיעו ל-9.9 מיליארד ש”ח, לעומת 8.5 מיליארד ש”ח באוגוסט 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 13% לעומת אוגוסט 2020 ושל 41% לעומת אוגוסט 2019. העליה הגבוהה לעומת אוגוסט 2019 משקפת ברובה גידול ביבוא של כלי רכב נוסעים, דלק וציוד חשמלי ואלקטרוני.

במצטבר מתחילת השנה, נרשמה עליה של 20% לעומת ינואר – אוגוסט 2020. לעומת ינואר – אוגוסט 2019 חלה עלייה של 15%, דהיינו 7.5% בקצב שנתי. העליה הגבוהה לעומת 2020 מוסברת ברובה ע”י התמתנות ביבוא ובצריכה בתקופות של הסגרים והגבלות על המשק בשנת 2020.

ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו באוגוסט 2021 ב-1.9 מיליארד ש”ח.  בשיעורי מס אחידים, חלה עליה של 31% לעומת אוגוסט 2020. העלייה נובעת בעיקר מיבוא כלי רכב גבוה יחסית באוגוסט 2021 ויבוא רכב נמוך באוגוסט 2020. יש לציין כי למרות היבוא של כלי רכב יקרים יותר והעלאת מס הקניה על רכב היברידי ופלאג-אין החל מה- 1.1.2021, מס הקניה הממוצע לרכב נמוך יותר באוגוסט 2021 לעומת אוגוסט 2020. זאת, עקב גידול במשקל כלי הרכב ההיברידיים והחשמליים מסך היבוא מ- 18% ו- 11% באוגוסט 2019 ובאוגוסט 2020, בהתאמה, ל- 33% באוגוסט 2021. המס על רכבים אלה נמוך יותר מאשר על רכב רגיל, גם לאחר העלאת שיעור המס.

בחודשים ינואר-אוגוסט 2021 נרשמה עליה של 39% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2019 וכתוצאה ממשבר הקורונה. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 מדובר בעליה של 30% שנובעת בעיקר מיבוא נמוך של כלי רכב ב- 2019 ומגידול ברכישת סיגריות כחלופה לרכישות בחו”ל.

גם ההכנסות מבלו הדלק חוו עליה, והן הסתכמו באוגוסט 2021 ב-1.9 מיליארד ש”ח, עליה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודשים ינואר-אוגוסט 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של 7% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. בהשוואה לינואר – אוגוסט 2019 ירדו הכנסות מבלו דלק ב- 7%, בין היתר, כתוצאה מהתייעלות של כלי רכב חדשים וירידה בנסועה במהלך הסגר השלישי ומבצע “שומר החומות”.

לסיום סיכמו במשרד האוצר כי מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות משרדי הממשלה ב-4.7 מיליארד ש”ח.

יצוין כי במשרד האוצר הדגישו עם פרסום הנתונים כי בניתוח הכנסות לחודש אוגוסט יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים: בשנת 2021 התחדשה ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ- 0.3 מיליארד ש”ח בגין חודש אוגוסט 2021 וכ-1.8 מיליארד ש”ח בגין החודשים ינואר-אוגוסט 2021. כך גם נתוני הכנסות בשנת 2020 הושפעו ממשבר הקורונה שפרץ בחודש מרץ 2020. עם זאת, באוגוסט 2020 נצפתה כבר התאוששות ניכרת. ובראשית חודש אפריל של שנת 2019 עודכנה נוסחת מיסוי ירוק וכתוצאה מכך הוקדם יבוא כלי רכב לחודש מרץ 2019 על חשבון החודשים הבאים, כולל הקדמת גבייה של 0.3 מיליארד ש”ח על חשבון חודש אוגוסט 2019.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה