זכו במכרז: אלה החברות שיציעו הלוואות ל'מודרי אשראי'

הקרן למודרי אשראי יוצאת לדרך: החשב הכללי מודיע על בחירת זוכים במכרזים להפעלת הקרן | קבוצת פילת תהיה אמונה על שירותי הליווי הכלכלי המקצועיים למשפחות ויחידים המבקשים הלוואות בקר וקבוצת עוגן על מתן ההלוואות וניהולן | הקרן תעניק הלוואות בשני מסלולים: "הלוואה לכל מטרה" ו-"הלוואה לשיקום כלכלי" בתנאים אטרקטיביים

יהלי רוטנברג | צילום: יח''צ

במסגרת הקרן להלוואות בהגנת מדינה למשקי בית בעלי נגישות נמוכה לאשראי יתאפשרו שירותי ליווי כלכלי שיתרמו לשינוי ארוך טווח במצבם הפיננסי של משקי הבית. הקרן תעניק הלוואות בשני מסלולים: "הלוואה לכל מטרה" ו-"הלוואה לשיקום כלכלי" בתנאים אטרקטיביים.

ועדת המכרזים המיוחדת להקמת קרן הלוואות בהגנת למשקי בית בעלי נגישות נמוכה לאשראי בראשות גיל כהן, סגן בכיר לחשב הכללי, בחרה בקבוצת פילת – להליכי הליווי והשיקום הכלכלי למשקי הבית, לצד קבוצת עוגן – שנבחרה כגוף הפיננסי האחראי על העמדת ההלוואות.

במסגרת הקרן יינתנו הלוואות בשני מסלולים. "הלוואה לכל מטרה" בסכום של עד 25 אלף ₪ ו-"הלוואה לשיקום כלכלי" בסכום של עד 50 אלף ₪, לתקופה של עד 5 שנים. עוד במסגרת שירותי הקרן, יינתנו הליכי ליווי כלכלי שתכליתם לסייע למקבל ההלוואה ביצירת שינוי משמעותי וקבוע במאזן הכספי שלו.

קבוצת פילת תהיה אמונה על שירותי הליווי הכלכלי המקצועיים למשפחות ויחידים המבקשים הלוואות בקרן. במסגרת זאת תספק למשקי הבית מבקשי ההלוואות כלים לשיפור התנהלותם הכלכלית ולהחזרת ההלוואה שניתנה להם במסגרת הקרן, ובכך לשפר את דירוג האשראי שלהם.

קבוצת עוגן תהיה אמונה על מתן ההלוואות וניהולן, ובכלל זה תהיה אחראית על בדיקת זכאות מבקש ההלוואה לקבלתה, חיתום בקשת ההלוואה, מתן ההלוואה, תפעולה השוטף, גביית ההלוואה ועוד. לצד האמור, תהיה קבוצת עוגן זכאית להגנת מדינה במקרים של אי-פירעון ההלוואות על ידי הלווים, וזאת בשיעור משתנה של בין 90% ל-95% מכל הלוואה, ועד לסכום מרבי של 45 מיליון ₪.

ההלוואות ייתנו למשפחות ויחידים אשר דירוג האשראי שלהם במועד הגשת הבקשה לקבלת הלוואה בלשכת שירות D&B עומד על 481 או פחות, ובלשכת שירות BDI עומד על 620 או פחות, ובכפוף להליך חיתום מקובל שיעשה על ידי קבוצת עוגן.

הודעה על מועד פתיחת הקרן להגשת בקשות תפורסם בהמשך באתר אגף החשב הכללי במשרד האוצר.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "אני רואה חשיבות רבה למשק בהקמה של קרן הלוואות וליווי כלכלי למשקי בית בעלי נגישות נמוכה לאשראי. הקרן עתידה לסייע למשקי בית עם נגישות נמוכה לאשראי לבצע שינוי משמעותי וארוך טווח במצבם הפיננסי באמצעות הליכי ליווי כלכלי, ולסייע להם בקבלת אשראי מהמערכת הפיננסית תוך שיפור דירוג האשראי שלהם, בדרך של צבירת נתוני אשראי חיוביים".

סגן בכיר לחשב הכללי ומנהל חטיבת המימון, גיל כהן: "לאחר עבודה מאומצת לפרסום המכרזים שיספקו תנאים מיטביים לקרן, אנו שמחים להודיע על הזוכים בשני המכרזים המרכיבים את הקמת הקרן – המכרז לבחירת נותן האשראי והמכרז לליווי כלכלי. הקרן צפויה לתת מענה ללווים יחידים ומשפחות שמתקשים כיום לקבל אשראי מן מהערכת הפיננסית, זאת בגיבוי של הגנת מדינה, אשר תשמש כבטוחה לנותן האשראי. לצד זאת, הקרן תאפשר למבקשי ההלוואות לקבל שירותי ליווי כלכלי מקצועיים שיסייעו בידם בשיפור המאזן הכלכלי לאורך זמן."

מנכ"ל Smart, המרכז הפיננסי מקבוצת פילת, עדי בומש: "אנו שמחים וגאים על הזכייה במכרז החשוב הזה. כחברה, שמנו לנו למטרה לתת למשקי בית רבים בישראל כלים פרקטיים להתנהלות כלכלית, באמצעות ליווי מקצועי ואישי מטעמנו. המומחים שלנו ילוו את מבקשי ההלוואות, ידריכו אותם, יבנו איתם תוכניות כלכליות לטווח הקצר ולטווח הארוך ויסייעו להם לשפר את הנגישות העתידית שלהם לאשראי ולצמיחה כלכלית. תודה רבה למשרד האוצר על היוזמה החברתית המדהימה ועל הזכות לעבוד בשותפות ובהצלחה רבה למשפחות".

מנכ"ל עוגן, שגיא בלשה: "התוכנית תאפשר לאלפי משקי בית שחסומים או מנועים מקבלת אשראי בבנקים לקבל הלוואה ללא ריבית, לשפר את דירוג האשראי שלהם ואת התנהלותם הפיננסית ולצאת לדרך כלכלית חדשה".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה