זכתה במכרז כבישים בבית שמש וסולקה באופן חד צדדי

חברת הבניה חיים ישראלי ובניו, העוסקת בעבודות פיתוח, תשתית וכבישים זכתה במכרז בבית שמש וסולקה באופן חד צדדי באמצע העבודה. החברה ניגשה לבית המשפט ותובעת את משרד השיכון, סכום התביעה ממשרד השיכון: 6,697,930 שקלים. טרם הוגש כתב הגנה ע”י משרד השיכון

סלילת כבישים shutterstock

חברת הבניה חיים ישראלי ובניו, העוסקת בעבודות פיתוח, תשתית וכבישים, תובעת בבית המשפט המחוזי בירושלים את משרד הבינוי והשיכון על כך שלמרות שזכתה במכרז סולקה באמצע העבודות באופן חד צדדי ומשכך נגרם לה זנק תדמיתי וכלכלי גדול. סכום התביעה עומד על 6,697,930 מיליון שקלים.

התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, ובתביעה נכתב כי החברה זכתה בשנת 2013 במכרז של משרד הבינוי והשיכון לפריצת כבישים ותשתיות לאזור מגורים מזרחית לרמת בית שמש. לדבריה, המשרד וחברת אולניק שפיקחה על העבודות הערימו קשיים על עבודתה, כאשר נוצרו פערים ניכרים בין החוזה לבין הצרכים בשטח. כמו-כן, היא לא קיבלה את כל הסכומים שהגיעו לה.

jerusalem-box

בסופו של יום, ועל אף ההסכמות בין הצדדים בנוגע להיפרדות ביניהם, הוציא המשרד לתובעת בנובמבר 2015 באופן חד-צדדי צו לסילוק ידה מן האתר. התובעת דורשת פיצוי על אובדן רווחיה בפרויקט ועל הפגיעה במוניטין שנגרמה לה בשל סילוקה ממנו, והיא מציינת שמשרד הבינוי אף מאיים לשלול את רישיונה לשלוש שנים בשל כך.

התביעה הוגשה לבית המשפט באמצעות עוה”ד אמיר איבצן ורונית דיסטניק, אך טרם הוגש כתב הגנה ע”י משרד הבינוי והשיכון, ומשכך גם עדיין לא נקבע מועד ראשון לדיונים שבתביעת ענק זו.

רוגע160
ono-inner

כתיבת תגובה