חוק ההסדרים: פרק ‘שכירות ארוכת טווח’ יכלול את החרדים?

משרדי האוצר והשיכון מבקשים את הארכת התקופה של השכרת הדירות עם הטבת מס דיפרנציאלית, הגדלת מספר יחידות הדיור, ויצירת מסלול לפריפריה | באוצר הציגו תחזית לתשואה כוללת של בין 9 ל-12 אחוזי תשואה כוללת לקבלנים שייקחו חלק בפרויקטים, והצביעו על גרף הולך ועולה של בניינים מקודמים לשכירות ארוכת טווח, במחירי שיווקי קרקעות השווים למחירי שוק הדיור למכירה | ח”כ ינון אזולאי: “מדוע לא בחנתם מענה למגזר החרדי?”, תהה וח”כ אלכס קושניר מ’ישראל ביתנו’ הצטרף לתמיהתו

ועדת הכספים בראשות ח”כ אלכס קושניר, קיימה בסוף השבוע האחרון  דיון ארוך, בן כ-4 וחצי שעות, במסגרת הכנה לקריאה שניה ושלישית של פרק ז’ בחוק ההסדרים – שכירות מוסדית, הפרק כולל מספר תיקוני חקיקה שנועדו לעודד הקמת שוק שכירות מוסדית (מוסדרת וארוכת טווח) בישראל, ולתמוך בה. התיקונים כוללים הטבות מס לחברות בעלות בניינים לשכירות מוסדית, והסרת חסמים לקרנות להשקעות במקרקעין המשקיעות  בפרויקטים למגורים. הדיון היום התמקד בפרק הטבות המס.

יו”ר הוועדה, ח”כ אלכס קושניר, אמר בפתח את הדיון: “שאנחנו מסתכלים על 28% מאזרחי ישראל שגרים בשכירות ורצים כל שנה מדירה לדירה ומנסים איך שהוא לשרוד, תפקידנו לתת להם את הוודאות, לא רק כלכלית, אלא גם שמשפחה נכנסת יש לה טווח זמן בדירה. המגמה של החוק היא נכונה וחיובית, יחד עם זאת צריך לדאוג לכדאיות הכלכלית למשק ולכך שמלאי הדירות הזה יגדל”.

250/200 סייד בר + קובייה

בפתח הדיון הציגו משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון את המצב הקיים כיום, טרם החלת החוק המוצע, במסגרת מסלול הטבות המס לדיור מוסדי בחוק לעידוד השקעות הון: ההטבות הינן לבעלי בניינים שישכירו אותם למגורים, בעלי הבניינים יכול שיהיו אדם פרטי או תאגיד. לפחות על 4-6 יחידות להשכרה בבניין, לפחות 50% מהדירות בבניין מיועדת להשכרה, טווח ההשכרה המינימלי עומד על 5 שנים, בהן אין וודאות לשוכר לגבי אורך החוזה מעבר לשנה 1. לצד שיעור מס הכנסה מופחת, שיעור המס על יחיד הוא 20% ועל חברה 11% (לחברת משקיעי חוץ לכל היותר 18%). פחת מואץ, שיעור הפחת השנתי על דירה מושכרת למגורים לפי חוק זה הוא 20% (ללא הטבת המס שיעור הפחת לדירה מושכרת למגורים הוא 4% לכל היותר). ושיעור הדיבידנד על חלוקת רווחים (לאחר תשלום מס חברות) 20%.

870/135 ליינר ארטקל

במשרד האוצר הוסיפו הציגו את הבעיות לעמדתם במסלול הקיים: המסלול מחייב תקופת השכרה קצרה, ל-5 שנים בלבד, דבר שלא נותן הצדקה לתכנון ייעודי. רק 50% מהמתחם מיועד לשכירות וכל שאר יחידות הדיור נמכרות. המצב תורם לעליית המחירים נוכח כך שהוא מוריד את היצע יחידות הדיור למכירה, ללא יצירת שוק שכירות מוסדית ארוכת טווח, כאשר בפועל הדירות הינן למכירה ולא להשכרה. המצב הקיים מביא לפרויקטים קטנים נוכח מספר יחידות דיור מצומצמות, מה שפוגע באיכות המוצר ובאיכות השירות.

במסגרת החוק המוצע, המסלול הישן ימשיך לחול עבור בניינים להשכרה שלגביהם הוגשו בקשות לאישור עד ל-1 ביולי 2022. עוד נקבע במסגרת מתווה החוק המוצע, כי הוא יחול על בניין חדש ובבעלות של חברה ולא של יחיד; בבניין יש 20 דירות מגורים לפחות, 66% לפחות מכמות הדירות בבניין יהיו להשכרה ושטחן משטח הבניין יהיה 50% לפחות. באזור פריפריאלי – יושכרו למגורים לפחות 30% מהדירות ושטחן משטח הבניין הכולל יהיה 30% לפחות. שיעור מס על הכנסה משכירות מוסדית למגורים בפריפריה הוא 7%, ובאזור אחר 9%, בכפוף לכך שההשכרה תהיה למגורים למשך 15 שנים מתוך 18 השנים הראשונות שלאחר תום הבניה (במקום חמש שנות השכרה מתוך שבע שנים שלאחר תום הבניה בחוק המקורי). אם הבניין יושכר לחמש שנים נוספות ברציפות (מעבר לאותם 15 שנים) שיעור המס יהיה 7%. פחת מואץ ושיעור הדיבידנד – ללא שינוי, כלומר ההטבות הקיימות כיום יישארו.

נציגי האוצר הצביעו על תשואות גבוהות הצפויות לחברות שיקחו חלק בפרויקט לטווח ארוך, והצביעו על כך שיחידות דיור בפרויקטים במסגרת החברה הממשלתית ‘דירה להשכיר’, הנוגעים לשכירות לטוח של 20 שנה, נמכרות במחירים דומים לשיווקי דירות לשוק המכירה.

בהמשך נפתחה הישיבה לדיון ושאלות מצד חברי הכנסת, גורמים מקצועיים ונציגי השוק. ח”כ ינון אזולאי תהה: “במגזר החרדי לצורך העניין, יש משפחות מרובות ילדים, האם יש לזה מענה מבחינת גודל הדירות? גם לגבי משפחות עם ילדים עם מוגבלויות זה קריטי. בנוסף ההגבלה לבניינים בני 20 יחידות ומעלה, במגזר החרדי אין כמעט בניינים כאלה”.

במהלך דברי הסיכום אמר יו”ר הוועדה: “לגבי הגבלה של כמות הדירות כדי לתת יתרון לגודל אני מבין את זה, מצד שני אני גר בשכונה באשקלון רוב הבניינים שם זה 4 קומות, בבניין שאני גר בו זה 14 דירות, למה הם לא מתאימים לפרויקט הזה, אני מתקשה להבין. בנוסף מה שאמר ינון אזולאי לגבי 20 דירות חיזק לי את זה, במגזר החרדי אין כמעט פרויקטים כאלה, יש הגבלת קומות. יש פה הרבה שאלות ונושאים שנצטרך לטייב בדרכנו לאישור החוק. אני מציע שאת הדיון הבא נפתח עם המודל הכלכלי ואח”כ עם התשובות לשאלות שעלו”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה