חוק החשבוניות יבוצע בהדרגה של חמש שנים

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את התוכנית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות | במסגרת התכנית, תפעיל רשות המסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות במועד הוצאתן | מטרת התוכנית היא לסכל מראש הוצאה של חשבוניות מס שלא כדין וכך לצמצם את התופעה של הפצת חשבוניות מס פיקטיביות, אשר גורמת בשנים האחרונות לנזק של מיליארדי ₪ בשנה לקופת המדינה | בהוראת השעה יבוצע התהליך החל מ-25 אלף ש"ח לחשבונית ועד ל-5,000 ש"ח לחשבונית בשנה החמישית

הון שחור | אילוסטרציה: conejota, שאטרסטוק

המלחמה בהון השחור: ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית, תוך הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה את "חוק החשבוניות" במסגרת חוק ההסדרים. החוק קובע שינוי הליך הוצאת חשבונית מס בגין עסקה, כך שתידרש התקשרות אונליין עם רשות המיסים בגין עסקאות בסכומים מוגדרים ומעלה, במטרה למנוע הוצאת חשבוניות פיקטיביות.

לאחר חששות מצד המגזר העסקי כי החוק יביא לרגולציה קשה ולפגיעה בעסקים, ובתום מספר דיונים, סוכם לדרישת הוועדה, בראשות ח"כ משה גפני, כי החוק יחול כהוראת שעה ל-5 שנים, כאשר בתחילת התקופה יחול פיילוט בן שנה בו ללא צעדים שעלולים לפגוע בעסקים, כאשר תתאפשר הארכת הפיילוט לשנה נוספת. כן נקבעה הגדלה משמעותית של הסכום בגינו יופעל המנגנון (25,000 ₪) בתקופת הפיילוט, עם התכנסות מדורגת לאורך השנים, עד לסכום שהוצע בתחילה בהצעת החוק בשנה החמישית (5,000 ₪).

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, קיימת תופעה נרחבת של ניכוי מע"מ בחשבוניות שהוצאו לא כדין. על מנת להתמודד עם התופעה, מוצע שכדי להוציא חשבונית מס ללקוח בגין עסקה בסכומים שנקבעו, תהיה התקשרות עם רשות המיסים באמצעות מערכת מקוונת שדרכה העוסק יגיש בקשה לקבלת מספר שיוקצה במיוחד לחשבונית מס מסוימת, המנהל יחליט אם חשבונית המס הוצאה כדין. אם כן, הרשות תקצה מספר שאיתו יוכל העוסק להתקזז על סכום המע"מ שמופיע בחשבונית.

כאמור, החוק יחול כהוראת שעה ל-5 שנים, החל מינואר 2024. במסגרת השנה הראשונה יחול "פיילוט", שמשמעותו שיוקצו מספרי חשבוניות לכל, וניתן יהיה לקזז את חשבוניות אלה, ולא יחולו סנקציות.

אם השר ירצה להאריך את הפיילוט בשנה נוספת, הוא יידרש לאישור ועדת הכספים, הוועדה תחליט אם תחול ארכה, במידה והוועדה לא האריכה את הפיילוט, או שהשר לא הביא בקשה להארכתו, המשמעות היא סיום הפיילוט וכניסה למתווה מלא עם סנקציות וכל הקבוע במסגרת החוק. מסגרת זו תחול כאמור עד תום השנה החמישית, ובמידה ורשות המיסים תרצה להאריך מעבר לתקופה זו, היא תצטרך להביא חוק חדש.

מבחינת היקף הסכומים בגינם יופעל המנגנון ותידרש הקצאת מספר לחשבונית: בשנה הראשונה (שנת הפיילוט) יעמוד הסכום על 25 אלף ₪, בשנה השנייה על 18 אלף ש"ח, בשנה השלישית על 15 אלף ₪, בשנה הרביעית על 10 אלף ש"ח והשנה החמישית על 5 אלף ₪.

במידה והפיילוט יוארך הסכום יוותר בשנה השנייה לפיילוט על 25 אלף ₪, בשנה השלישית הוא יעמדו על 15 אלף ש"ח, ברביעית על 10 אלף ₪, ובחמישית על 5 אלף ₪.

עוד נקבע לדרישת הוועדה כי בנסיבות חריגות של תקלה במחשוב של רשות המיסים, ניתן יהיה באישור המנהל לנקות חשבונית שלא התאפשרה להקצות לה מספר.

במסגרת הסיכומים שהושגו בשבוע שעבר, בירך דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי: "היה דיון מקצועי, בהליך שלקח הרבה זמן, נראה לי שהגענו לתוצאה שתאפשר לרשות המסים להילחם בהון השחור, ולערן ולכל הצוות, אנחנו פרטנרים להילחם את המלחמה האמיתית".

עם זאת, בפורום העצמאים מבית ההסתדרות טוענים כי, "רשות המסים, עפ"י התיקון לחוק תוכל להתנהל כמו "אח גדול" המחזיק בידיו מידע רגיש ופרטי על כלל העצמאים והפרילנסרים. בדרך זו מתווסף נטל רגולטורי ובירוקרטי שיכביד ויקשה מאוד על עסקים קטנים שתזרים המזומנים שלהם אינו קבוע ואינו מאפשר אורך נשימה. התיקון מתעלם מהרגישות העצומה הכרוכה בקשר שבין עוסק עצמאי לבין לקוחותיו. רופאים, עורכי דין ויועצים לסוגיהם עומדים להיות חשופים על כל צעד ושעל בפעילותם. הדבר עלול להביא למיטוט השירותים הפרסונליים והדיסקרטיים שהם מספקים ללקוחותיהם, שעה שגורם זר עומד להיות חשוף לכל אחד משלביו.

"וכמו לא היה די בכך, עצם התלות של הנפקת כל חשבונית בשירותים דיגטליים חושפת את נותני השירותים למתקפות סייבר, המתרחשות מעת לעת, ואשר עלולות לשתק את המשק הישראלי כולו ולהביא לתוצאות הרסניות ובלתי הפיכות", טענו בפורום העצמאים.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה