חוק חדש: מי שלא יכול לממש זכויות בניה, לא ישלם היטל השבחה

בנוסף, הרשויות המקומיות יחויבו לתת פירוט בכמה יסתכמו מיסי היטלי השבחה טרם חתימת החוזה למכירת הנכס תמורת תשלום אגרה. יוזם החוק ח"כ מיכאל מלכיאלי: "מדובר במספר עוולות חשובות שהגיע הזמן לתקן לטובת רוכשי ומוכרי הדירות"

ממתי חלה חובת המס? shutterstock

מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר (ג) ברוב של 70 תומכים וללא מתנגדים את הצעת החוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס). הצעת החוק מחולקת ל- 3 חלקים, החלק הראשון מחייב עיריות לספק שומת היטל השבחה מוקדמת, בלא שבעל הדירה יצטרך להוכיח שהוא מוכר (לצורך הערכת כדאיות העסקה). החלק השני קובע כי אין חובת תשלום היטל השבחה בעת פרסום תוכנית כוללנית, משום שזו אינה מאפשרת הוצאת היתר בניה. החלק השלישי והחשוב ביותר הוא כי  "תוכנית נושאית", כזו המקנה זכויות בניה באופן רוחבי לא תחייב את  מי שלא יכול לממש אותה לשלם היטל השבחה.

לפי החוק הקיים, אם חלה השבחה במקרקעין, ישלם בעל המקרקעין היטל השבחה. שומת ההשבחה נקבעת בידי שמאי לאחר אישור התוכנית, אך ועדה מקומית רשאית לדחות את השומה עד למימוש הזכויות במקרקעין. ברוב המכריע של המקרים, הוועדות המקומיות דוחות את השומה למועד מימוש הזכויות.

box

חלק מהוועדות מסכימות לערוך שומה לפני מימוש הזכויות, אך דורשות הוכחה לכוונה לממש זכויות. חלק מהוועדות מתנות זאת בתשלום מקדמה על חשבון תשלום ההיטל, שמטרתה לכסות הוצאות עריכת השומה. כדי לא להטיל על הוועדה מקומית את נטל הוצאות השומה, יוסמך שר הפנים לקבוע אגרות שמגיש הדרישה ישלם. האגרה תנוכה מההיטל שישולם. אם ייקבע כי מגיש הדרישה לשומה אינו חייב בהיטל השבחה, תוחזר לו האגרה.

היטל השבחה לא ישולם בגין תוכנית כוללנית, אלא רק עם פרסום תוכנית מפורטת. ח"כ מיכאל מלכיאלי הסביר כי "בחוק זה איננו נכנסים לשאלה איך מחשבים את ההיטל. אני מקווה שהממשלה תקדם חקיקה ממשלתית שתסדיר את הנושא. הצעת החוק קובעת רק שעם פרסום תוכנית כוללנית, לא יידרש היטל השבחה".

כשמדובר ב"תוכנית נושאית", לדוגמה – תוכנית גגות, המאפשרת לכל הבתים ברשות מקומית או בשכונה לבנות על הגג, ישלם את היטל ההשבחה בעל המקרקעין בעת מימוש הזכויות. עד היום הוטל היטל השבחה גם על מי שלא יוכל היה לממש זכויות. לדוגמה – גם בעל דירה בקומות תחתונות, שאין להן קשר עם הגג, נדרשו לשלם היטל השבחה על הזכות לבנות על הגג. הצעת החוק קובעת עיקרון לפיו מי שאינו יכול לממש זכויות לא ישלם השבחה. זה יחול רק על שומות חדשות.

מכיוון שנוצר מצב שבו ברשויות מקומיות חייבו עד היום גם בהיטל השבחה בעת פרסום תוכנית כוללנית, מי ששילם היטל השבחה לפני החוק, לא יקבל את כספו בחזרה (אלא אם שילם תחת מחאה, והוא בהליך מול הרשות).

side
inner

2 תגובות ל: "חוק חדש: מי שלא יכול לממש זכויות בניה, לא ישלם היטל השבחה"

  1. האם החוק הזה הולך גם על מי שרכש זכויות לקרקע ועדיין אין
    הפשרה של הקרקע? והאם החוק הוא רטרו אקטיבי?

  2. ח”כ מיכאל מלכיאלי כל הכבוד! עלה והצלח! סוף סוף יש מישהו לעניין..

כתיבת תגובה