חיזבאללה מאיים? במשרד התשתיות מרגיעים: אין ממה להיבהל

דואגים מעלטה? תרחיש 'עלטה' בו מעל 60% ממשקי הבית עלולים להיוותר ללא חשמל למשך עד 72 שעות הוא תרחיש קיצוני שסבירותו נמוכה | במשרד האנרגיה והתשתיות מבהירים: משק האנרגיה בישראל חסון ומוכן להתמודד עם כל התרחישים האפשריים | במשרד נערכו במטרה לנהל את ביקושי החשמל, היתירות האנרגטית ומלאי הדלקים

עלטה | צילום: monart3, pixabay

משרד האנרגיה והתשתיות מבקש להבהיר כי משק האנרגיה בישראל חסון ומוכן להתמודד עם כל התרחישים האפשריים.

מאז תחילת המלחמה, המשרד פועל ללא לאות להבטחת אספקת האנרגיה לכלל אזרחי המדינה, תוך היערכות מדוקדקת לתרחישים קיצוניים ושיבושים אפשריים באספקה. מאמצים אלו מבוצעים בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי הביטחון, במטרה לנהל את ביקושי החשמל, היתירות האנרגטית ומלאי הדלקים.

משק האנרגיה נערך על פי תרחיש הייחוס הלאומי שנקבע על ידי רח"ל. קיימים מספר תרחישים. תרחיש ״עלטה״ בו מעל 60% ממשקי הבית עלולים להיוותר ללא חשמל למשך עד 72 שעות הוא תרחיש קיצוני והסבירות לכך נמוכה. עם זאת, המשרד פועל ללא הרף לצמצם את הסבירות להתממשות התרחיש ולהערך ליציאה מהירה ככל שניתן ממצב עלטה, ככל ואכן יתממש.

כל הגופים הרלוונטיים, כולל חברת נגה וחברת החשמל, פועלים בהתאם לתרחיש החירום של רח"ל ולהנחיות המקצועיות של המשרד.

משרד האנרגיה קורא לאזרחי ישראל להיערך בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כולל הצטיידות בסוללות, מים ומטענים ניידים, על מנת להבטיח מוכנות מרבית במצבי חירום.

כתיבת תגובה