חלפי רכב: פערים של עשרות אחוזים בין הרכבים

דו”ח רשות התחרות פורסם להערות הציבור ומגלה: בהשוואת עלות החלפים שירכוש בעל הרכב לאורך חיי הרכב ביחס לעלות הרכב, נמצאו פערים של עשרות אחוזים בין הרכבים השונים • ככל שהרכב זול יותר, עלות החלפים שירכוש בעל הרכב לאורך חיי הרכב, ביחס לעלות הרכב, גבוהה יותר

חלקי חילוף לרכב | צילום: מתוך דוח רשות התחרות

שימו לב לנתון הבא: עלות החלפים שירכוש בעל הרכב לאורך חיי הרכב, ביחס לעלות הרכב, גבוהה יותר ככל שהרכב זול יותר. כלומר, ייתכנו מקרים של רכישת רכב שמחירו נמוך ביחס למתחריו בקטגוריה, אך לפתע תגלו כי שילמתם על חלפיו מחיר גבוה יחסית, לאורך חיי הרכב.

גם אם ממצא זה אינו בעייתי כשלעצמו מבחינה תחרותית, אולם הוא מחדד את חשיבות השוואת המחירים של המוצר הכולל: רכב וחלפיו כחבילה.

250/200 סייד בר + קובייה

בדיוק בגלל זה, רשות התחרות מבצעת בימים אלו מחקר שוק מקיף בתחום חלקי החילוף לרכבים. במסגרת המחקר נערכה, בין היתר, השוואת עלותו של סל אחיד המורכב מאותם סוגי חלפים, על פני מספר גדול של דגמי רכב, ביחס למחירי הרכבים עצמם. 

מטרת ההשוואה שנערכה היא העלאת מודעותו של הצרכן הישראלי לקשר בין מחיר הרכב לעלות חלפיו המקוריים. בפרט, ההשוואה נועדה להסב את תשומת הלב לאפשרות שרכבים שעשויים להיחשב במעמד הרכישה כתחליפיים, עלולים להשית על בעליהם הוצאות שונות מהותית במרוצת השנים, בשל הבדלים גדולים בעלות חלקי החילוף.

במסגרת הבדיקה נמדד היחס בין עלותו של סל הכולל 18 חלקי חילוף בקרב 33 דגמי רכב נפוצים בישראל, לבין עלותם של הרכבים עצמם. יחס זה עומד בממוצע על 47 אחוזים, כאשר קיימת שונות רבה מאד ביחס זה בין דגם לדגם. ישנם רכבים שבהם יחס זה עומד על כ- 26 אחוזים ובאחרים הוא עומד על 84 אחוזים. 

הסבר אפשרי לפערים הגדולים שנמצאו ביחס שבין עלות החלפים למחיר הרכב, בין דגמי הרכב השונים, הוא שונות בין יבואני הרכב באסטרטגיות התמחור בשוק הרכב ובשוק החלפים. כך למשל, ייתכן שישנם יבואנים אשר מוזילים את מחיר הרכב מתוך כוונה לפצות על השחיקה ברווחיות שההוזלה גוררת, באמצעות ייקור חלפיו.

למעשה, אסטרטגיית תמחור זאת אינה מעלה קושי תחרותי כשלעצמה. אסטרטגיות תמחור מסוג זה עלולות ליצור קושי תחרותי במקרים בהם הצרכנים אינם מודעים לעלויות החלפים או שאינם לוקחים אותם בחשבון במעמד רכישת הרכב.

פרסום ממצאי הבחינה שבוצעה נועד, בין היתר, לסייע להגדיל את מודעות הצרכנים לעניין זה טרם ביצוע עסקת רכישת רכב. אבל לא רק. יש גם פעילות אקטיבית שאתם יכולים להיות שותפים בה.

870/135 ליינר ארטקל

הדו”ח של רשות התחרות מפורסם בשלב זה להערות הציבור. ניתן להגיש הערות בכתב בכתובת: [email protected]  עד ליום 30 בנובמבר 2020.

לאחר השלמתו של הליך השימוע הציבורי בעניין מסמך זה תפעל הרשות להקמת שולחן עגול משותף עם משרד התחבורה, שאף סייע בהכנתו של נייר זה, ורגולטורים נוספים, בניסיון לתת מענה שיסייע לצרכנים לבצע השוואת מחירי חלפים טרם קבלת החלטת רכישת הרכב. 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה